အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတုိင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံသီးျခားတည္ေထာင္ရန္ လုိအပ္ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္ဆစ္ေျပာဆုိ

0
147

ပံုစာ။ ခရစၥမတ္ေန႔မိန္႔ခြန္းေျပာဆုိခဲ့သည့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္ဆစ္

ဗာတီကန္စီးတီး ဒီဇင္ဘာ ၂၆

အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတုိင္း ပဋိပကၡအဆံုးသတ္သြားေရးအတြက္ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတုိင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ သီးျခားတည္ေထာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္ဆစ္က ခရစၥမတ္ေန႔ျဖစ္သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

“အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတုိင္း ပဋိပကၡအဆံုးသတ္သြားေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားၾကား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးၿပီး ေနာက္ဆံုးရလဒ္ထြက္ေပၚလာေရး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ဆုေတာင္းၾကပါစို႔၊ အျပန္အလွန္သေဘာတူညီၿပီး ႏုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ နယ္စပ္ေတြရွိတဲ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တဲြမွီတင္းေနထိုင္မႈရွိလာဖို႔ ဆုေတာင္းၾကပါစို႔” ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အစၥေရးနွင့္ပါလက္စတုိင္း ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းရွိ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ သခင္ေယရႈကုိျမင္ေတြ႕ ရေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက စိန္႔ပီတာဘုရားေက်ာင္းရွိ ေလသာေဆာင္မွ မိန္႔ခြန္းေျပာဆုိရင္း ထည့့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္မွစၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္ဆစ္သည္ ေဂ်႐ုဆလင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဂ်႐ုဆလင္၏ လက္ရွိအေျခအေနကို ေလးစားရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ယင္းအခ်ိန္က ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

လူသားမ်ားဖန္တီးေသာ သဘာဝေဘး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရမႈႏွင့္ စစ္တို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ သူငယ္ေတာ္ေယ႐ႈကိုျမင္ေယာင္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႐ိုမန္ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံတုိ႔၏ေခါင္းေဆာင္ ဖရန္ဆစ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔သို႔ မၾကာေသးမီတြင္ သြားေရာက္ခဲ့ရာ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားရွိ ကေလးမ်ားတြင္ သခင္ေယရႈကိုျမင္ေတြ႕ခဲ့ၿပီး အာရွေဒသတြင္းရွိ လူနည္းစုဝင္မ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာကိုေလးစားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

“ႀကိဳဆိုခံမရတာကို သခင္ေယ႐ႈက ေကာင္းေကင္းနားလည္တယ္၊ ခိုလံႈစရာမရွိသူေတြအတြက္ ႏွလံုးသားကို တံခါးမပိတ္ထားၾကပါနဲ႔” ဟု ဖရန္ဆစ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:Reuters

႐ုိးေျမ

 

Leave a Reply