ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္းေဒးရွင္းသည္ တရားမ၀င္အဖြဲ႔အစည္းဟု သာသနာေရး၀န္ႀကီးေျပာ

0
122

စက္တင္ဘာ ၁
ယဥ္ေကႏြယ္

အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔(မဘသ)အား အမည္ေျပာင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဗုဒၶဓမၼပရဟိတ အဖြဲ႔သည္ တရားမ၀င္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရးနွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုကေျပာသည္။

“မဘသအဖြဲ႔ႀကီးကို မဟာသံဃနာယကအဖြဲ႔ႀကီးက တရား၀င္ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ဘူးလို႔ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီကေနၿပီး ဗုဒၶဓမၼပရဟိတာ ေဖာင္ေဒးရွင္းဆိုၿပီး နည္မည္ေျပာင္းၿပီးဖြဲ႔စည္းပါတယ္။ တရားမ၀င္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းကို နာမည္ကေနၿပီး မွ ေျပာင္းဖြဲ႔စည္းတဲ့အဖြဲ႔အစည္းကလည္းပဲ မူလကတည္းကအလိုအေလ်ာက္တရားမ၀င္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကားပါရေစ” ဟု သူရဦးေအာင္ကိုကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္သူမ်ားေထာက္ခံမႈမရွိသည့္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမဆို သူ႔အလိုအတိုင္းေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားနိုင္မည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေအာင္ကိုကေျပာသည္။

ဗုဒၶဒမၼပရဟိတေဖာင္းေဒးရွင္းအဖြဲ႔ေထာက္ခံပြဲအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ က်ိကၠစံလူထုဟစ္တိုင္ကြင္းတြင္ ၾသဂုတ္လ လဆန္းပိုင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေထာက္ခံပြဲျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ သူရဦးေအာင္ကိုမွ “ ေထာက္ခံပြဲလုပ္တတယ္ဆိုတာ ေထာက္ခံသူနည္းလို႔ (သို႔) ေထာက္ခံသူမရွိလို႔ေထာက္ခံပြဲလုပ္ရတာပါ။ ျပည္သူေတြတခဲနက္ေထာက္ခံေနမယ္ဆိုရင္ ဒါလုပ္ဖို႔ေတာင္မလိုပါဘူး” ဟု ၎ ကေျပာသည္။

မည္သည့္အသင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံပြဲမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား၏ေထာက္ခံမႈနည္းျခင္းေၾကာင့္သာ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းလည္း ၎ ကေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေဖာင္းေဒးရွင္းအဖြဲ႔မွဆိုင္းဘုတ္အား သာသနာေရးနွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ အတင္းျဖဳတ္သိမ္းသြားရန္အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ သူရဦးေအာင္ကိုမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁ 
ယဥ္ေကႏြယ္

အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔(မဘသ)အား အမည္ေျပာင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဗုဒၶဓမၼပရဟိတ အဖြဲ႔သည္ တရားမ၀င္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရးနွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုကေျပာသည္။

“မဘသအဖြဲ႔ႀကီးကို မဟာသံဃနာယကအဖြဲ႔ႀကီးက တရား၀င္ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ဘူးလို႔ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီကေနၿပီး ဗုဒၶဓမၼပရဟိတာ ေဖာင္ေဒးရွင္းဆိုၿပီး နည္မည္ေျပာင္းၿပီးဖြဲ႔စည္းပါတယ္။ တရားမ၀င္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းကို နာမည္ကေနၿပီး မွ ေျပာင္းဖြဲ႔စည္းတဲ့အဖြဲ႔အစည္းကလည္းပဲ မူလကတည္းကအလိုအေလ်ာက္တရားမ၀င္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကားပါရေစ” ဟု သူရဦးေအာင္ကိုကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္သူမ်ားေထာက္ခံမႈမရွိသည့္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမဆို သူ႔အလိုအတိုင္းေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားနိုင္မည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေအာင္ကိုကေျပာသည္။

ဗုဒၶဒမၼပရဟိတေဖာင္းေဒးရွင္းအဖြဲ႔ေထာက္ခံပြဲအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ က်ိကၠစံလူထုဟစ္တိုင္ကြင္းတြင္ ၾသဂုတ္လ လဆန္းပိုင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေထာက္ခံပြဲျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ သူရဦးေအာင္ကိုမွ “ ေထာက္ခံပြဲလုပ္တတယ္ဆိုတာ ေထာက္ခံသူနည္းလို႔ (သို႔) ေထာက္ခံသူမရွိလို႔ေထာက္ခံပြဲလုပ္ရတာပါ။ ျပည္သူေတြတခဲနက္ေထာက္ခံေနမယ္ဆိုရင္ ဒါလုပ္ဖို႔ေတာင္မလိုပါဘူး” ဟု ၎ ကေျပာသည္။

မည္သည့္အသင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံပြဲမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား၏ေထာက္ခံမႈနည္းျခင္းေၾကာင့္သာ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းလည္း ၎ ကေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေဖာင္းေဒးရွင္းအဖြဲ႔မွဆိုင္းဘုတ္အား သာသနာေရးနွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ အတင္းျဖဳတ္သိမ္းသြားရန္အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ သူရဦးေအာင္ကိုမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply