စည္းလံုးမႈၿပိဳကြဲမည္စိုးေသာေၾကာင့္ အေရးယူျခင္းျဖစ္ဟု NLD ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဆို

0
196

စက္တင္ဘာ ၁
ကိုလူသစ္

ဒဂုံမဲဆႏၵနယ္မွျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚသက္သက္ခုိင္ႏွင့္အမွတ္(၂)တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇ ယ်တို႔ကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ၀င္အျဖစ္မွယေန႔နံနက္ပိုင္းက အနားေပး လုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚသက္သက္ခိုင္ႏွင့္အမွတ္(၂)တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်တို႔အေနျဖင့္ ပါတီမွခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒႏွင့္လမ္းညြန္ ခ်က္မ်ားအား လုိက္နာျခင္းမရွိသည့္အ တြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္ အမႈေဆာင္အျဖစ္မွအနားေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးမ်ိဳး ညြန္႔ကေျပာၾကားသည္။

“ပါတီတာ၀န္မ်ားမွအနားေပးလိုက္တာပါ။ပါတီ၀င္အျဖစ္ဆက္လက္ရွိပါမယ္။လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိပါ့မယ္။အဓိကကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီအတြင္းမွာမူ၀ါဒေတြ၊လမ္းညြန္မႈေတြခ်မွတ္ထားၿပီးသား ပါ။ဒါကိုအားလုံးက လိုက္နာၾကရပါတယ္။ အဲဒါကိုမလုိက္နာ ဘဲနဲ႔မွန္တယ္ထင္တာကိုပဲ ေျပာမယ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ပါတီရဲ႕စည္းလုံးမႈ ကၿပိဳကြဲသြားမွာပါ။အဲ့ဒိအတြက္သတိေပးတဲအေနနဲ႔ပါတီစည္းကမ္းအရအေရးယူလိုက္တာပါ”ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးမ်ိဳးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ပါတီက ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ အနားေပးလိုက္ေသာ္လည္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေဒၚသက္သက္ခုိင္ႏွင့္အမွတ္(၂)တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေဇယ်တို႔အေနျဖင့္ ပါတီ၀င္အျဖစ္ဆက္လက္ရွိေနမည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ပါဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးမ်ိဳးညြန္႔ကေျပာၾကားသည္။

ယင္းသုိ႔ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွအနားေပးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ “ကၽြန္ေတာ္ကလည္းေျပာထား ၿပီးသားပါ။လာမည့္ ၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲမွာမ၀င္ေတာ့ဘူး။လူငယ္ေတြကိုဦးစားေပးပါလို႔လည္းေျပာထားၿပီးသား။ အခုလိုအနားေပးတယ္ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ Facebook(လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ)မွာေရးထားတဲ့အတိုင္းပဲ ျပည္သူ႕တာ၀န္ေတြကိုပိုလုပ္ႏိုင္တာေပါ့။ဒီီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွျပန္ေမးမွာလည္းမဟုတ္ဘူး။ေဒၚသက္သက္ ခိုင္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မသိဘူး”ဟု တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ကေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသက္သက္ခိုင္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေဇ ယ်တို႔ကို အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၊ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ကၾသဂုတ္ ၂၅ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္း အဖြဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အရ ၾသဂုတ္ ၂၇ရက္မွစတင္ကာ ပါတီတာ၀န္မွရပ္နားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁
ကိုလူသစ္

ဒဂုံမဲဆႏၵနယ္မွျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚသက္သက္ခုိင္ႏွင့္အမွတ္(၂)တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇ ယ်တို႔ကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ၀င္အျဖစ္မွယေန႔နံနက္ပိုင္းက အနားေပး လုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚသက္သက္ခိုင္ႏွင့္အမွတ္(၂)တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်တို႔အေနျဖင့္ ပါတီမွခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒႏွင့္လမ္းညြန္ ခ်က္မ်ားအား လုိက္နာျခင္းမရွိသည့္အ တြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္ အမႈေဆာင္အျဖစ္မွအနားေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးမ်ိဳး ညြန္႔ကေျပာၾကားသည္။

“ပါတီတာ၀န္မ်ားမွအနားေပးလိုက္တာပါ။ပါတီ၀င္အျဖစ္ဆက္လက္ရွိပါမယ္။လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိပါ့မယ္။အဓိကကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီအတြင္းမွာမူ၀ါဒေတြ၊လမ္းညြန္မႈေတြခ်မွတ္ထားၿပီးသား ပါ။ဒါကိုအားလုံးက လိုက္နာၾကရပါတယ္။ အဲဒါကိုမလုိက္နာ ဘဲနဲ႔မွန္တယ္ထင္တာကိုပဲ ေျပာမယ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ပါတီရဲ႕စည္းလုံးမႈ ကၿပိဳကြဲသြားမွာပါ။အဲ့ဒိအတြက္သတိေပးတဲအေနနဲ႔ပါတီစည္းကမ္းအရအေရးယူလိုက္တာပါ”ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးမ်ိဳးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ပါတီက ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ အနားေပးလိုက္ေသာ္လည္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေဒၚသက္သက္ခုိင္ႏွင့္အမွတ္(၂)တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေဇယ်တို႔အေနျဖင့္ ပါတီ၀င္အျဖစ္ဆက္လက္ရွိေနမည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ပါဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးမ်ိဳးညြန္႔ကေျပာၾကားသည္။

ယင္းသုိ႔ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွအနားေပးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ “ကၽြန္ေတာ္ကလည္းေျပာထား ၿပီးသားပါ။လာမည့္ ၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲမွာမ၀င္ေတာ့ဘူး။လူငယ္ေတြကိုဦးစားေပးပါလို႔လည္းေျပာထားၿပီးသား။ အခုလိုအနားေပးတယ္ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ Facebook(လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ)မွာေရးထားတဲ့အတိုင္းပဲ ျပည္သူ႕တာ၀န္ေတြကိုပိုလုပ္ႏိုင္တာေပါ့။ဒီီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွျပန္ေမးမွာလည္းမဟုတ္ဘူး။ေဒၚသက္သက္ ခိုင္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မသိဘူး”ဟု တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ကေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသက္သက္ခိုင္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေဇ ယ်တို႔ကို အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၊ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ကၾသဂုတ္ ၂၅ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္း အဖြဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အရ ၾသဂုတ္ ၂၇ရက္မွစတင္ကာ ပါတီတာ၀န္မွရပ္နားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply