တကၠသိုလ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ ပညာေရးအေျခအေနမ်ား သိရွိရန္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ တကၠသိုလ္ (၄) ခုတြင္ ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္

0
185

စက္တင္ဘာ ၁
ႏိုင္လင္းဦး

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ ပညာေရးအေျခအေနမ်ား သိရွိရန္ ယံုၾကည္ရာ အသိပညာ ျပန္႔ပြားေရးအသင္း နွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားရွိ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ပူးေပါင္းကာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈျပဳလုပ္ေနၿပီး ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းအထိ တကၠသိုလ္ (၄) ခုတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို ဇူလိုင္လ လလယ္ပိုင္းက စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မႏၲေလး ၊ ရန္ကုန္ ၊ မံုရြာ ၊ ပုသိမ္ ၊ ထားဝယ္ ၊ ဘားအံ နွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ တကၠသိုလ္ (၁၂) ခုတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ကာ ဒီဇင္ဘာလအတြင္ အၿပီးလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္ ။

“ေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ေတြပဲ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပါဝင္လို႔ရတာမဟုတ္ပဲ သာမန္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔လည္း ပါဝင္သင့္တယ္ ။ သာမန္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အျမင္ေတြ ဘယ္လိုရွိေနလဲ ဆိုတာ က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ ထုတ္ေဖာ္ေပးဖို႔လိုေနတယ္ ။ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံေကာက္ထားတဲ့ စစ္တမ္းမရွိဘူး ။ ရွိခဲ့ရင္ ေနာက္ထက္နွစ္နွစ္ေလာက္ၾကာတဲ့အခါမွာ ျပန္ေကာက္ၾကည့္ရင္ ဘယ္ေလာက္ ေျပာင္းလဲတယ္ဆိုတာ သိရမယ္ ” ဟု ယံုၾကည္ရာ အသိပညာ ျပန္႔ပြားေရးအသင္း သုေတသနအဖြဲ႕ မွ ဒါရိုက္တာ ကိုျပည့္စံုေအာင္ က ေျပာသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ရာတြင္ ေမးခြန္း ၅၀ ေက်ာ္ပါဝင္သည့္ စစ္တမ္းစာရြက္အား ေက်ာင္းသား သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ေသာ သာမန္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ေျဖၾကားခိုင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း စစ္တမ္းစာရြာ ၂၀၀၀ အား တကၠသိုလ္ (၁၂) ခုအား ျဖန္႔ေဝထားသည္။

ရရွိလာသည့္ တကၠသိုလ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး နွင့္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စစ္တမ္းမ်ားကို စာတမ္းအျဖစ္ျပန္လည္ျပဳစုၿပီး ပညာေရးနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကား၍ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁
ႏိုင္လင္းဦး

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ ပညာေရးအေျခအေနမ်ား သိရွိရန္ ယံုၾကည္ရာ အသိပညာ ျပန္႔ပြားေရးအသင္း နွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားရွိ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ပူးေပါင္းကာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈျပဳလုပ္ေနၿပီး ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းအထိ တကၠသိုလ္ (၄) ခုတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို ဇူလိုင္လ လလယ္ပိုင္းက စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မႏၲေလး ၊ ရန္ကုန္ ၊ မံုရြာ ၊ ပုသိမ္ ၊ ထားဝယ္ ၊ ဘားအံ နွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ တကၠသိုလ္ (၁၂) ခုတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ကာ ဒီဇင္ဘာလအတြင္ အၿပီးလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္ ။

“ေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ေတြပဲ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပါဝင္လို႔ရတာမဟုတ္ပဲ သာမန္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔လည္း ပါဝင္သင့္တယ္ ။ သာမန္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အျမင္ေတြ ဘယ္လိုရွိေနလဲ ဆိုတာ က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ ထုတ္ေဖာ္ေပးဖို႔လိုေနတယ္ ။ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံေကာက္ထားတဲ့ စစ္တမ္းမရွိဘူး ။ ရွိခဲ့ရင္ ေနာက္ထက္နွစ္နွစ္ေလာက္ၾကာတဲ့အခါမွာ ျပန္ေကာက္ၾကည့္ရင္ ဘယ္ေလာက္ ေျပာင္းလဲတယ္ဆိုတာ သိရမယ္ ” ဟု ယံုၾကည္ရာ အသိပညာ ျပန္႔ပြားေရးအသင္း သုေတသနအဖြဲ႕ မွ ဒါရိုက္တာ ကိုျပည့္စံုေအာင္ က ေျပာသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ရာတြင္ ေမးခြန္း ၅၀ ေက်ာ္ပါဝင္သည့္ စစ္တမ္းစာရြက္အား ေက်ာင္းသား သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ေသာ သာမန္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ေျဖၾကားခိုင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း စစ္တမ္းစာရြာ ၂၀၀၀ အား တကၠသိုလ္ (၁၂) ခုအား ျဖန္႔ေဝထားသည္။

ရရွိလာသည့္ တကၠသိုလ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး နွင့္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စစ္တမ္းမ်ားကို စာတမ္းအျဖစ္ျပန္လည္ျပဳစုၿပီး ပညာေရးနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကား၍ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply