နာဂတြင္ အေအးမိျခင္း ႏွင့္ ႀကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါမ်ားျဖစ္ေႀကာင္း ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးေတြ႕ရွိ

0
181

စက္တင္ဘာ ၁
ေမစု

နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာေရာဂါမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ေရာဂါနာမည္အားသိရွိရန္ စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ အေအးမိျခင္း ႏွင့္ ႀကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါမ်ားျဖစ္ေႀကာင္းဓာတ္ခြဲစစ္ေဆး ေတြ႕ရွိေႀကာင္း နာဂေဒသဦးစီးအဖြဲ႕မွသိရသည္။

နာဂေဒသအတြင္း ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္မ်က္စိနီ ေအာ့အန္ ႏွာရည္ယို ေခ်ာင္းဆိုးကာ ဖ်ားနာသည့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားအား ႀသဂုတ္လအတြင္းက အမ်ားအျပားျဖစ္ပြားေနေႀကာင္း ႏွင့္ ေရာဂါပ်ံ႕ပြားမႈ မရွိေစ ရန္ တိုက္နယ္ဆရာဝန္ အပါအဝင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ အစီအမံျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန ႏွင့္ နန္းယြန္းေဆးရုံမွ အဖြဲ႕မ်ားက ႀသဂုတ္ ၂၄ ရက္မွစတင္ကာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးကာ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္လာႀကျပီးေရာဂါအေျခအေနမ်ား စိုးရိမ္ဖြယ္ရာနည္းပါးသြားသည္ဟု သိရသည္။

နန္းယြန္းျမဳိ့နယ္၊ဒုံဟီးနယ္႐ွိ..ဝန္႐ုတ္ေက်းရြာ၊ဟေဟာင္ေက်းရြာ၊႐ွိတ္ညဳိေက်းရြာ၊လန္းပန္းေက်းရြာတုိ႔တြင္seasonal flue ရာသီကူးေျပာင္းကာလျဖစ္တတ္ေသာေရာဂါကို၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေႀကာင္းေတြ႔ရွိရျပီးေရာဂါကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျပီျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ နာဂေဒသအတြင္း လန္ပန္းေက်းရြာ တြင္ဖ်ားနာေနမႈမ်ား ရွိေနျပီး ယင္းေက်းရြာ၌ အိမ္ေျခ ၆၁ အိမ္ လူဦးေရ က်ား ၂၂၅ ဦး မ ၂၀၀ ဦးေနထုိင္ၾကၿပီး ၄၂၅ ဦးအနက္ ၃၅၇ ဦးဖ်ားနာေနသည္ကုိေတြ႔႐ွိခဲ့ရေႀကာင္းႏွင့္ျပီးခဲ့သည့္ ႀသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ မွစတင္၂၈ ရက္ေန႔အထိ ယင္းေက်းရြာတြင္ ဖ်ားနာမႈေႀကာင့္ အသက္၁၀ ႏွစ္ မွ ၂ႏွစ္ အရြယ္ ႏွင့္တစ္လအရြယ္ ကေလးငယ္၃ဦးေသဆုံးခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

ႀသဂုတ္ ၂၉ ရက္ မွ ၍ လန္ပန္းေက်းရြာတြင္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေဆးကုေပးမႈေႀကာင့္ ၎ေန႔မွ စတင္ကာ ေသဆုံးျပီး ဖ်ားနာသူလူနာအသစ္မ်ားထပ္မံ မရွိေတာ့ေႀကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ထူးျခားမႈတစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ပြားပါကလည္း နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕မွ အသိေပးထုတ္ျပန္မည္ဟု သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၁
ေမစု

နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာေရာဂါမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ေရာဂါနာမည္အားသိရွိရန္ စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ အေအးမိျခင္း ႏွင့္ ႀကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါမ်ားျဖစ္ေႀကာင္းဓာတ္ခြဲစစ္ေဆး ေတြ႕ရွိေႀကာင္း နာဂေဒသဦးစီးအဖြဲ႕မွသိရသည္။

နာဂေဒသအတြင္း ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္မ်က္စိနီ ေအာ့အန္ ႏွာရည္ယို ေခ်ာင္းဆိုးကာ ဖ်ားနာသည့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားအား ႀသဂုတ္လအတြင္းက အမ်ားအျပားျဖစ္ပြားေနေႀကာင္း ႏွင့္ ေရာဂါပ်ံ႕ပြားမႈ မရွိေစ ရန္ တိုက္နယ္ဆရာဝန္ အပါအဝင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ အစီအမံျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန ႏွင့္ နန္းယြန္းေဆးရုံမွ အဖြဲ႕မ်ားက ႀသဂုတ္ ၂၄ ရက္မွစတင္ကာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးကာ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္လာႀကျပီးေရာဂါအေျခအေနမ်ား စိုးရိမ္ဖြယ္ရာနည္းပါးသြားသည္ဟု သိရသည္။

နန္းယြန္းျမဳိ့နယ္၊ဒုံဟီးနယ္႐ွိ..ဝန္႐ုတ္ေက်းရြာ၊ဟေဟာင္ေက်းရြာ၊႐ွိတ္ညဳိေက်းရြာ၊လန္းပန္းေက်းရြာတုိ႔တြင္seasonal flue ရာသီကူးေျပာင္းကာလျဖစ္တတ္ေသာေရာဂါကို၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေႀကာင္းေတြ႔ရွိရျပီးေရာဂါကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျပီျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ နာဂေဒသအတြင္း လန္ပန္းေက်းရြာ တြင္ဖ်ားနာေနမႈမ်ား ရွိေနျပီး ယင္းေက်းရြာ၌ အိမ္ေျခ ၆၁ အိမ္ လူဦးေရ က်ား ၂၂၅ ဦး မ ၂၀၀ ဦးေနထုိင္ၾကၿပီး ၄၂၅ ဦးအနက္ ၃၅၇ ဦးဖ်ားနာေနသည္ကုိေတြ႔႐ွိခဲ့ရေႀကာင္းႏွင့္ျပီးခဲ့သည့္ ႀသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ မွစတင္၂၈ ရက္ေန႔အထိ ယင္းေက်းရြာတြင္ ဖ်ားနာမႈေႀကာင့္ အသက္၁၀ ႏွစ္ မွ ၂ႏွစ္ အရြယ္ ႏွင့္တစ္လအရြယ္ ကေလးငယ္၃ဦးေသဆုံးခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

ႀသဂုတ္ ၂၉ ရက္ မွ ၍ လန္ပန္းေက်းရြာတြင္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေဆးကုေပးမႈေႀကာင့္ ၎ေန႔မွ စတင္ကာ ေသဆုံးျပီး ဖ်ားနာသူလူနာအသစ္မ်ားထပ္မံ မရွိေတာ့ေႀကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ထူးျခားမႈတစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ပြားပါကလည္း နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕မွ အသိေပးထုတ္ျပန္မည္ဟု သိရသည္။

Leave a Reply