အမ်ိဳးသားေရးတက္ႂကြလွဳပ္ရွားသည့္ သံဃာ (၆)ပါး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္

0
192

စက္တင္ဘာ ၃
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ သာသနာ ၂၅၀၀ ဗိမၼာန္တြင္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သည့္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေထာင္က်ခံခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသားေရးတက္ႂကြလွဳပ္ရွားသည္ သံဃာ (၆) ပါး စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္က မႏၲေလးအိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

ယင္း သံဃာေတာ္ (၆) ပါးအား ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ က ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး မွ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ေျခာက္လ က်ခံရန္အမိန္႔ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ေန့တြင္ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ရွိ ဆရာေတာ္ဝီရသူ၏ ေက်ာင္းတြင္ အမ်ိဳးသားေရးတက္ႂကြလွဳပ္ရွားေသာ သံဃာေတာ္ နွင့္ လူပုဂၢိဳမ်ား က ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

“ဦးးဇင္းတို႔ကေတာ့ ကိုယ့္အမ်ိဳးဘာသာ မေပ်ာက္ပ်က္ေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမယ္ ။ တိုင္းရင္းသား (၁၃၅) မ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ခုလက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ေရေဘး အစရွိတဲ့ သဘာဝေဘးေတြအားလံုးအတြက္ အတက္နိုင္ဆံုး ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္ ။ ခုလိုမတရားဖမ္းဆီးခံေထာင္ခ်တာကလည္း ဒီမိုကေရစီအစိုးရဆိုၿပီး တက္လာတဲ့ အစိုးရက ျပည္သူျပည္သာစတစ္ေယာက္ရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ ေဟာေျပာခြင့္ ေရးသားထုတ္ေဝခြင့္ေတြအားလံုးကို ပိတ္ပင္တာဟာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမဆန္ပဲ စစ္အစိုးရပံုစံျဖစ္ေနတယ္” ဟု ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ေတာင္သာေလးဆရာေတာ္ ဦးအဂၢဓဇ က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ သပိတ္စခန္းတြင္ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ဝရမ္းထုတ္ထားျခင္းခံရသည့္ သံဃာ (၂) ပါးနွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ (၄) ဦးအား ဝရမ္းပယ္ဖ်က္ေပးေရး ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သည့္ သပိတ္စခန္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ကိုေက်ာ္မ်ိဳးေရႊ အား ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္က ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး မွ တရားသူႀကီးက ေထာင္ဒဏ္ (၁) နွစ္ (၆) လ က်ခံရန္အမိန့္ခ်ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၃
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ သာသနာ ၂၅၀၀ ဗိမၼာန္တြင္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သည့္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေထာင္က်ခံခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသားေရးတက္ႂကြလွဳပ္ရွားသည္ သံဃာ (၆) ပါး စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္က မႏၲေလးအိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

ယင္း သံဃာေတာ္ (၆) ပါးအား ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ က ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး မွ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ေျခာက္လ က်ခံရန္အမိန္႔ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ေန့တြင္ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ရွိ ဆရာေတာ္ဝီရသူ၏ ေက်ာင္းတြင္ အမ်ိဳးသားေရးတက္ႂကြလွဳပ္ရွားေသာ သံဃာေတာ္ နွင့္ လူပုဂၢိဳမ်ား က ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

“ဦးးဇင္းတို႔ကေတာ့ ကိုယ့္အမ်ိဳးဘာသာ မေပ်ာက္ပ်က္ေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမယ္ ။ တိုင္းရင္းသား (၁၃၅) မ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ခုလက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ေရေဘး အစရွိတဲ့ သဘာဝေဘးေတြအားလံုးအတြက္ အတက္နိုင္ဆံုး ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္ ။ ခုလိုမတရားဖမ္းဆီးခံေထာင္ခ်တာကလည္း ဒီမိုကေရစီအစိုးရဆိုၿပီး တက္လာတဲ့ အစိုးရက ျပည္သူျပည္သာစတစ္ေယာက္ရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ ေဟာေျပာခြင့္ ေရးသားထုတ္ေဝခြင့္ေတြအားလံုးကို ပိတ္ပင္တာဟာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမဆန္ပဲ စစ္အစိုးရပံုစံျဖစ္ေနတယ္” ဟု ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ေတာင္သာေလးဆရာေတာ္ ဦးအဂၢဓဇ က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ သပိတ္စခန္းတြင္ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ဝရမ္းထုတ္ထားျခင္းခံရသည့္ သံဃာ (၂) ပါးနွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ (၄) ဦးအား ဝရမ္းပယ္ဖ်က္ေပးေရး ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သည့္ သပိတ္စခန္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ကိုေက်ာ္မ်ိဳးေရႊ အား ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္က ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး မွ တရားသူႀကီးက ေထာင္ဒဏ္ (၁) နွစ္ (၆) လ က်ခံရန္အမိန့္ခ်ခဲ့သည္။

Leave a Reply