မဲစာရင္းမ်ား ျပင္ဆင္နိုင္ရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ မဲစာရင္းမ်ား ကပ္ထားေပးမည္

0
166

စက္တင္ဘာ ၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မဲစာရင္းမ်ား ျပင္ဆင္နိုင္ရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ မဲစာရင္းမ်ား ကပ္ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ က သိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မဲစာရင္း ကပ္မည့္ရက္အား အတိအက်မသိရေသးေသာ္လည္း စက္တင္ဘာလအတြင္း ကပ္ထားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး မဲစာရင္းတြင္ မပါသူမ်ား ထပ္မံျဖည့္ရန္ ၊ မဲေပးပိုင္ခြင့္မရွိသူမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ နွင့္ အမွားမ်ားျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မ်ိဳးဆန္း က ေျပာသည္။

“ရက္အတိအက်က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္မွာပါ ။ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္တဲ့ မဲစာရင္း က ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက မဲစာရင္ကို အေျခခံၿပီးထုတ္တဲ့အတြက္ အမွားေတြရွိနိုင္တယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ျပင္ဆင္နိုင္ဖို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ကပ္ထားေပးမွာျဖစ္တယ္ “ဟု ဦးေအာင္မ်ိဳးဆန္း က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္မဲစာရင္းအား ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန့မွ စ၍ (၁၄) ရက္တိတိကပ္ထားေပးခဲ့ၿပီး ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ေသာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၃) ေနရာအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၁၆) ဦးရွိၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ (၃) ရက္ေန့တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ပံုစာ – ပထမအႀကိမ္မဲစာရင္း ကပ္ထားသည့္ ျမင္ကြင္း

စက္တင္ဘာ ၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မဲစာရင္းမ်ား ျပင္ဆင္နိုင္ရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ မဲစာရင္းမ်ား ကပ္ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ က သိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မဲစာရင္း ကပ္မည့္ရက္အား အတိအက်မသိရေသးေသာ္လည္း စက္တင္ဘာလအတြင္း ကပ္ထားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး မဲစာရင္းတြင္ မပါသူမ်ား ထပ္မံျဖည့္ရန္ ၊ မဲေပးပိုင္ခြင့္မရွိသူမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ နွင့္ အမွားမ်ားျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မ်ိဳးဆန္း က ေျပာသည္။

“ရက္အတိအက်က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္မွာပါ ။ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္တဲ့ မဲစာရင္း က ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက မဲစာရင္ကို အေျခခံၿပီးထုတ္တဲ့အတြက္ အမွားေတြရွိနိုင္တယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ျပင္ဆင္နိုင္ဖို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ကပ္ထားေပးမွာျဖစ္တယ္ “ဟု ဦးေအာင္မ်ိဳးဆန္း က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္မဲစာရင္းအား ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန့မွ စ၍ (၁၄) ရက္တိတိကပ္ထားေပးခဲ့ၿပီး ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ေသာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၃) ေနရာအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၁၆) ဦးရွိၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ (၃) ရက္ေန့တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ပံုစာ – ပထမအႀကိမ္မဲစာရင္း ကပ္ထားသည့္ ျမင္ကြင္း

Leave a Reply