ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရေသာ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးလႊတ္ေပးေရး ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

0
175

 

စက္တင္ဘာ ၄
ပဥၥမလိႈင္း

ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံရေသာ ရိုက္တာ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကုိ၀လုံးႏွင့္ကုိေက်ာ္စုိးဦးတုိ႔အား လႊတ္ေပးေရး ေတာင္းဆုိဆႏၵျပမႈတစ္ရပ္ကုိ ျပည္ျမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရစ္မွျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး ျပည္ ေအာင္လံ သရက္ ေတာင္တြင္းၾကီး မင္းတုန္း ကံမ လက္ပံတန္း၊ ဇီးကုန္း၊ ျမိဳ႕မ်ားမွ သတင္းသမားမ်ားအျပင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား လည္း လာေရာက္၀န္းရံမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo – Thiha / MPA

စက္တင္ဘာ ၄
ပဥၥမလိႈင္း

ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံရေသာ ရိုက္တာ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကုိ၀လုံးႏွင့္ကုိေက်ာ္စုိးဦးတုိ႔အား လႊတ္ေပးေရး ေတာင္းဆုိဆႏၵျပမႈတစ္ရပ္ကုိ ျပည္ျမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရစ္မွျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး ျပည္ ေအာင္လံ သရက္ ေတာင္တြင္းၾကီး မင္းတုန္း ကံမ လက္ပံတန္း၊ ဇီးကုန္း၊ ျမိဳ႕မ်ားမွ သတင္းသမားမ်ားအျပင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား လည္း လာေရာက္၀န္းရံမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo – Thiha / MPA

Leave a Reply