႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ျပန္လႊတ္ေပးေရး အေမရိကန္ဒုသမၼတ တိုက္တြန္း

0
180

 

စက္တင္ဘာ ၅
ကိုေဇယ်ာ

ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦးျဖစ္တဲ့ ကို၀လံုးနဲ႔ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးဖို႔အေမရိကန္ဒုတိယသမၼတ မိုက္ပန္႔စ္က ျမန္မာအစိုးရကို စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္မွာေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

ဘဂၤလီေတြအေပၚက်ဴးလြန္တဲ့ရက္စက္မႈေတြအတြက္ သတင္းလိုက္တာေၾကာင့္ ျမန္မာတရား႐ံုးက ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္
လိုက္တာကို နက္နက္နဲနဲစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတယ္လို႔ ဒုတိယသမၼတ မိုက္ပန္႔စ္က သူ႔ရဲ႕တြစ္တာစာမ်က္ႏွာမွာေရးသားေဖာ္ျပလိုက္တာပါ။

လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ သတ္ျဖတ္မႈေတြကို သတင္းေထာက္လွမ္းအတြက္ ၀လံုးနဲ႔ေက်ာ္စိုးဦးတို႔ကို ခ်ီးက်ဴးသင့္ေၾကာင္း ၊ ေထာင္ဒဏ္မခ်မွတ္သင့္
ေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ဟာ ဒီမိုကေရစီခိုင္မာေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတက ေျပာပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေစၿပီး သူတို႔ ၂ ဦးကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေၾကာင္းကိုလည္း ဒုတိယ
သမၼတက ေရးသားထားပါတယ္။

ကို၀လံုးနဲ႔ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ အခုလို ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈနဲ႔ သူတို႔ႏွစ္ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးေရးေတာင္းဆိုမႈမွာ
အေမရိကန္ဒုတိယသမၼတ မိုက္ပန္႔စ္ဟာ ရာထူးအႀကီးဆံုးအေမရိကန္အစိုးရတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္လာပါတယ္။

သူ႔မတိုင္ခင္တုန္းကလည္း ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံတမန္ နစ္ကီေဟလီက ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦးျဖစ္တဲ့ ကို၀လံုးနဲ႔ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ဟာ
အမွန္တရားကိုေျပာဆိုလို႔ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရတာလို႔ ေ၀ဖန္ပါတယ္။

ကုလသမဂၢဟာ သတင္းေထာက္ ၂ ဦးအေရး ပိုမိုေျပာဆိုသင့္တယ္လို႔လည္း နစ္ကီေဟလီက ေျပာထားပါတယ္။

Photo : MPA
#ပဥၥမလိႈင္း

စက္တင္ဘာ ၅
ကိုေဇယ်ာ

ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦးျဖစ္တဲ့ ကို၀လံုးနဲ႔ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးဖို႔အေမရိကန္ဒုတိယသမၼတ မိုက္ပန္႔စ္က ျမန္မာအစိုးရကို စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္မွာေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

ဘဂၤလီေတြအေပၚက်ဴးလြန္တဲ့ရက္စက္မႈေတြအတြက္ သတင္းလိုက္တာေၾကာင့္ ျမန္မာတရား႐ံုးက ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္
လိုက္တာကို နက္နက္နဲနဲစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတယ္လို႔ ဒုတိယသမၼတ မိုက္ပန္႔စ္က သူ႔ရဲ႕တြစ္တာစာမ်က္ႏွာမွာေရးသားေဖာ္ျပလိုက္တာပါ။

လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ သတ္ျဖတ္မႈေတြကို သတင္းေထာက္လွမ္းအတြက္ ၀လံုးနဲ႔ေက်ာ္စိုးဦးတို႔ကို ခ်ီးက်ဴးသင့္ေၾကာင္း ၊ ေထာင္ဒဏ္မခ်မွတ္သင့္
ေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ဟာ ဒီမိုကေရစီခိုင္မာေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတက ေျပာပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေစၿပီး သူတို႔ ၂ ဦးကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေၾကာင္းကိုလည္း ဒုတိယ
သမၼတက ေရးသားထားပါတယ္။

ကို၀လံုးနဲ႔ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ အခုလို ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈနဲ႔ သူတို႔ႏွစ္ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးေရးေတာင္းဆိုမႈမွာ
အေမရိကန္ဒုတိယသမၼတ မိုက္ပန္႔စ္ဟာ ရာထူးအႀကီးဆံုးအေမရိကန္အစိုးရတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္လာပါတယ္။

သူ႔မတိုင္ခင္တုန္းကလည္း ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံတမန္ နစ္ကီေဟလီက ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦးျဖစ္တဲ့ ကို၀လံုးနဲ႔ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ဟာ 
အမွန္တရားကိုေျပာဆိုလို႔ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရတာလို႔ ေ၀ဖန္ပါတယ္။

ကုလသမဂၢဟာ သတင္းေထာက္ ၂ ဦးအေရး ပိုမိုေျပာဆိုသင့္တယ္လို႔လည္း နစ္ကီေဟလီက ေျပာထားပါတယ္။

Photo : MPA
#ပဥၥမလိႈင္း

Leave a Reply