မႏၲေလးၿမိဳ ႔ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ကြ်န္းလံုးဥေသွ်ာင္ရပ္ကြက္ သာသနာ ၂၅၀၀ ဗိမၼာန္တြင္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သည့္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ခဲ့သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးတက္ႂကြလွဳပ္ရွားသည့္ အဖမ္းစီးခံ သံဃာ (၆) ပါးကို ယေန႔မွာ အမိန္႔ခ်သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း

0
160

မႏၲေလးၿမိဳ ႔ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ကြ်န္းလံုးဥေသွ်ာင္ရပ္ကြက္ သာသနာ ၂၅၀၀ ဗိမၼာန္တြင္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သည့္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ခဲ့သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးတက္ႂကြလွဳပ္ရွားသည့္ အဖမ္းစီးခံ သံဃာ (၆) ပါးကို ယေန႔မွာ အမိန္႔ခ်သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ ႔ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ကြ်န္းလံုးဥေသွ်ာင္ရပ္ကြက္ သာသနာ ၂၅၀၀ ဗိမၼာန္တြင္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သည့္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ခဲ့သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးတက္ႂကြလွဳပ္ရွားသည့္ အဖမ္းစီးခံ သံဃာ (၆) ပါးကို ယေန႔မွာ အမိန္႔ခ်သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply