ဆီးရီးယားၿမိဳ႕ေတာ္ ဆင္ေျခဖံုးရွိ အေရးေပၚက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္သူမ်ားကုိ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈျပဳလုပ္

0
154

ဒမာ့စကတ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒမာ့စကတ္ရွိ သူပုန္မ်ားသိမ္းပိုက္ထားသည့္ ဆင္ေျခဖုံးမွ အေရးေပၚက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္ေနသူမ်ားကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒမာ့စကတ္အလယ္ပိုင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဂိုတာအေရွ႕ပိုင္းရွိ အေရးေပၚက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္သူမ်ားအား ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕က တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။ ဂိုတာအေရွ႕ပိုင္းရွိ ကင္ဆာေရာဂါသည္ ကေလးခုႏွစ္ဦး အား အေရးေပၚေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ ဆီးရီးယား သမၼတဘာရွားအယ္လ္အာဆတ္က စဥ္းစားေနေၾကာင္း ၿဗိတိန္ပရဟိတ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕က လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဂိုတာအေရွ႕ပိုင္းကို အစိုးရတပ္မ်ားက ဝန္းရံပိတ္ဆုိ႔ထားသည္မွာ ေလးႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ဂိုတာအေရွ႕ပိုင္းတြင္ အေရးေပၚက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္သည့္ ကေလး ၁၃၀ ေက်ာ္ရွိေနသည္။ လူဦးေရ ၄၀၀၀၀၀ ခန္႔ရွိေသာ ဂိုတာအေရွ႕ပိုင္းရွိ ကေလး ၁၂ ရာခို္င္ႏႈန္းသည္ အလြန္အမင္း အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေရွ႕ဂုိတာသို႔ ဝင္ေရာက္ေနသည့္ အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္မ်ား၏ပံုမ်ား ကို ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕က ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဂိုတာအေရွ႕ပိုင္းမွ လူမည္မွ်ကို ေရႊ႕ေျပာင္းေပးမည္ကိုမူ ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။

အေရးေပၚက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္သည့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကိုအေဖာ္လုိက္ပါသည့္ မိခင္မ်ားအား ဒမာစကတ္ရွိ ေဆး႐ုံမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆီးရီးယားအာရပ္ လျခမ္းနီအဖဲြ႕ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ကင္ဆာေရာဂါသည္ကေလးငယ္မ်ားအား အေရးေပၚေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခြင့္ ေပးသင့္မသင့္ကို အာဆတ္က စဥ္းစားေနေၾကာင္း ၿဗိတိန္ရွိ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႕မ်ားသမဂၢ( ယူအိုအက္စ္အက္စ္ အမ္)မွ ဟာမဲစ္ရွ္ဒီဘရတ္တန္ေဂၚဒြန္က လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပရဟိတအဖဲြ႕သည္ ဂိုတာအေရွ႕ပိုင္းတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနသည္။

ဂိုတာအေရွ႕ပုိင္းရွိ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအေျခအေနမ်ား လြန္စြာဆုိးရြားေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕က ယခုလ အေစာပိုင္းတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေရးေပၚ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ေနသူမ်ားအား ေဆး႐ုံမ်ားသုိ႔ပို႔ေဆာင္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ကုလသမဂၢက ႀကိဳးပမ္းေနသည္မွာ ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဗုံံးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ားစြာေသဆံုးခဲ့ၿပီး အစားအစာျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားလည္းရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ဒမာ့စကတ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒမာ့စကတ္ရွိ သူပုန္မ်ားသိမ္းပိုက္ထားသည့္ ဆင္ေျခဖုံးမွ အေရးေပၚက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္ေနသူမ်ားကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒမာ့စကတ္အလယ္ပိုင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဂိုတာအေရွ႕ပိုင္းရွိ အေရးေပၚက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္သူမ်ားအား ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕က တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။ ဂိုတာအေရွ႕ပိုင္းရွိ ကင္ဆာေရာဂါသည္ ကေလးခုႏွစ္ဦး အား အေရးေပၚေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ ဆီးရီးယား သမၼတဘာရွားအယ္လ္အာဆတ္က စဥ္းစားေနေၾကာင္း ၿဗိတိန္ပရဟိတ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕က လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဂိုတာအေရွ႕ပိုင္းကို အစိုးရတပ္မ်ားက ဝန္းရံပိတ္ဆုိ႔ထားသည္မွာ ေလးႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ဂိုတာအေရွ႕ပိုင္းတြင္ အေရးေပၚက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္သည့္ ကေလး ၁၃၀ ေက်ာ္ရွိေနသည္။ လူဦးေရ ၄၀၀၀၀၀ ခန္႔ရွိေသာ ဂိုတာအေရွ႕ပိုင္းရွိ ကေလး ၁၂ ရာခို္င္ႏႈန္းသည္ အလြန္အမင္း အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေရွ႕ဂုိတာသို႔ ဝင္ေရာက္ေနသည့္ အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္မ်ား၏ပံုမ်ား ကို ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕က ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဂိုတာအေရွ႕ပိုင္းမွ လူမည္မွ်ကို ေရႊ႕ေျပာင္းေပးမည္ကိုမူ ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။

အေရးေပၚက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္သည့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကိုအေဖာ္လုိက္ပါသည့္ မိခင္မ်ားအား ဒမာစကတ္ရွိ ေဆး႐ုံမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆီးရီးယားအာရပ္ လျခမ္းနီအဖဲြ႕ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ကင္ဆာေရာဂါသည္ကေလးငယ္မ်ားအား အေရးေပၚေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခြင့္ ေပးသင့္မသင့္ကို အာဆတ္က စဥ္းစားေနေၾကာင္း ၿဗိတိန္ရွိ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႕မ်ားသမဂၢ( ယူအိုအက္စ္အက္စ္ အမ္)မွ ဟာမဲစ္ရွ္ဒီဘရတ္တန္ေဂၚဒြန္က လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပရဟိတအဖဲြ႕သည္ ဂိုတာအေရွ႕ပိုင္းတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနသည္။

ဂိုတာအေရွ႕ပုိင္းရွိ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအေျခအေနမ်ား လြန္စြာဆုိးရြားေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕က ယခုလ အေစာပိုင္းတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေရးေပၚ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ေနသူမ်ားအား ေဆး႐ုံမ်ားသုိ႔ပို႔ေဆာင္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ကုလသမဂၢက ႀကိဳးပမ္းေနသည္မွာ ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဗုံံးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ားစြာေသဆံုးခဲ့ၿပီး အစားအစာျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားလည္းရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply