လမ္းတံတားအသံုးျပဳခြင့္ ကဒ္အတု အသံုးျပဳသူမ်ားကိုအေရးယူမည္​

0
193

စက္​တင္​ဘာ ၈
ေဝေဝၿဖိဳး

လမ္းတံတားအသံုးျပဳခြင့္ကဒ္ အတု လက္၀ယ္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုးလ္ဂိတ္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးနည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ပါက အသံုးျပဳေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ႏွင့္ သံုးစြဲသူအား နီးစပ္ရာ ရဲစခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္ကာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္​း ေဆာက္​လုပ္​ေရးဝန္​ႀကီးဌာနက အသိေပးေၾကညာထားသည္​။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင္​့ လမ္းတံတားတည္ေဆာက္ျပဳျပင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိေသာ လမ္းအဖြဲ႔မ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ားအတြက္ လမ္းတံတားအသံုးျပဳခြင့္ကဒ္အား အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္​းသိရသည္​။

ထိုကဲ့သို႔ အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေသာ္​လည္​း ယခုအခါ လမ္းတံတား အသံုးျပဳခြင့္ကဒ္မ်ားအား အတုအပျပဳလုပ္ကာ Online မွတစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရေသာေၾကာင္​့ မိမိလက္၀ယ္ရွိေသာ ကဒ္အတုမ်ားကို အျမန္ဆံုး ဖ်က္ဆီးေပးပါရန္ႏွင့္ မဖ်က္ဆီးဘဲ ဆက္လက္သံုးစြဲမႈမ်ားျပဳ လုပ္​ေနသည္​ကို စစ္​ေဆး ေတြ႕ရွိပါက အေရးယူမည္​ျဖစ္​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

ယင္​းကဲ့သို႔ အတုအပ ျပဳလုပ္​၍ Online မွတစ္​ဆင္​့ေရာင္​းခ်ေနျခင္​းေၾကာင္​့ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ကဒ္မ်ားအားကဒ္တြင္ QR Code ျပဳလုပ္ထားကာ ကဒ္ ID နံပတ္၊ ကဒ္ထုတ္ယူသူႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းထားၿပီး Registration Database System ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ကဒ္တြင္ သက္တံ့အေရာင္ေျပး Hot Stamp တံဆိပ္ (အသားတံဆိပ္ Hologram)အား တစ္ပါတည္း ရိုက္ႏွိပ္ထားျခင္း၊ ကဒ္တြင္ သာမန္မျမင္ႏိုင္ေသာ Invisible Ink ျဖင့္ ဌာန၏ Logo တံဆိပ္ငယ္မ်ား အား ရိုက္ႏွိပ္ထားျခင္းနွင့္ ကဒ္၏ ေနာက္ေက်ာ ႏွင့္ အလယ္ပိုင္း တြင္ Watermark မ်ား ထည့္သြင္းထားျခင္းတို႔ကို လံုၿခံဳေရးအဆင့္ျမွင့္တင္ကာ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္​းသိရသည္​။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းတံတားအသံုးျပဳခြင့္ ကဒ္အတု လက္၀ယ္ရွိသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အခ်ိန္၊ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို ငဲ့ညွာေသာအားျဖင့္ လက္ဝယ္ရွိ ကဒ္ အတုမ်ားအား ခ်က္ခ်င္း ဖ်က္ဆီးၾကရန္ ေၾကညာထားၿပီး အကယ္၍ ကဒ္အတုမ်ားအား တိုးလ္ဂိတ္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက လိမ္လည္မႈျဖင့္ နီးစပ္ရာရဲစခန္းသို႔ ခ်က္ခ်င္း ေခၚေဆာင္ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းခံရ မည္ဟု အသိေပးေၾကညာထားသည္​။

စက္​တင္​ဘာ ၈
ေဝေဝၿဖိဳး

လမ္းတံတားအသံုးျပဳခြင့္ကဒ္ အတု လက္၀ယ္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုးလ္ဂိတ္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးနည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ပါက အသံုးျပဳေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ႏွင့္ သံုးစြဲသူအား နီးစပ္ရာ ရဲစခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္ကာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္​း ေဆာက္​လုပ္​ေရးဝန္​ႀကီးဌာနက အသိေပးေၾကညာထားသည္​။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင္​့ လမ္းတံတားတည္ေဆာက္ျပဳျပင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိေသာ လမ္းအဖြဲ႔မ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ားအတြက္ လမ္းတံတားအသံုးျပဳခြင့္ကဒ္အား အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္​းသိရသည္​။

ထိုကဲ့သို႔ အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေသာ္​လည္​း ယခုအခါ လမ္းတံတား အသံုးျပဳခြင့္ကဒ္မ်ားအား အတုအပျပဳလုပ္ကာ Online မွတစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရေသာေၾကာင္​့ မိမိလက္၀ယ္ရွိေသာ ကဒ္အတုမ်ားကို အျမန္ဆံုး ဖ်က္ဆီးေပးပါရန္ႏွင့္ မဖ်က္ဆီးဘဲ ဆက္လက္သံုးစြဲမႈမ်ားျပဳ လုပ္​ေနသည္​ကို စစ္​ေဆး ေတြ႕ရွိပါက အေရးယူမည္​ျဖစ္​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

ယင္​းကဲ့သို႔ အတုအပ ျပဳလုပ္​၍ Online မွတစ္​ဆင္​့ေရာင္​းခ်ေနျခင္​းေၾကာင္​့ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ကဒ္မ်ားအားကဒ္တြင္ QR Code ျပဳလုပ္ထားကာ ကဒ္ ID နံပတ္၊ ကဒ္ထုတ္ယူသူႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းထားၿပီး Registration Database System ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ကဒ္တြင္ သက္တံ့အေရာင္ေျပး Hot Stamp တံဆိပ္ (အသားတံဆိပ္ Hologram)အား တစ္ပါတည္း ရိုက္ႏွိပ္ထားျခင္း၊ ကဒ္တြင္ သာမန္မျမင္ႏိုင္ေသာ Invisible Ink ျဖင့္ ဌာန၏ Logo တံဆိပ္ငယ္မ်ား အား ရိုက္ႏွိပ္ထားျခင္းနွင့္ ကဒ္၏ ေနာက္ေက်ာ ႏွင့္ အလယ္ပိုင္း တြင္ Watermark မ်ား ထည့္သြင္းထားျခင္းတို႔ကို လံုၿခံဳေရးအဆင့္ျမွင့္တင္ကာ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္​းသိရသည္​။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းတံတားအသံုးျပဳခြင့္ ကဒ္အတု လက္၀ယ္ရွိသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အခ်ိန္၊ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို ငဲ့ညွာေသာအားျဖင့္ လက္ဝယ္ရွိ ကဒ္ အတုမ်ားအား ခ်က္ခ်င္း ဖ်က္ဆီးၾကရန္ ေၾကညာထားၿပီး အကယ္၍ ကဒ္အတုမ်ားအား တိုးလ္ဂိတ္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက လိမ္လည္မႈျဖင့္ နီးစပ္ရာရဲစခန္းသို႔ ခ်က္ခ်င္း ေခၚေဆာင္ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းခံရ မည္ဟု အသိေပးေၾကညာထားသည္​။

Leave a Reply