ပင္ဆီေဗးနီးယားျပည္နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး မီတာခ ေဒၚလာ ၂၈၄ ဘီလီယံံ အေတာင္းခံရ

0
210

အုိင္ရီ ဒီဇင္ဘာ ၂၇

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပင္ဆီေဗးနီးယားျပည္နယ္ အိုင္ရီအရပ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအသံုးျပဳခ(မီတာခ) ေကာက္ခံစာတစ္ေစာင္ကိုလက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းေကာက္ခံစာတြင္ ေပးေဆာင္စရာရွိသည့္ အသံုးျပဳခ ေဒၚလာ ၂၈၄ ဘီလီယံကုိ ျမင္ေတြ႕ရၿပီးေနာက္ အံ့ၾသတုန္လႈပ္ခဲ့ရသည္။

ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ မီတာခေကာက္ခံစာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာအထိ ေပးေဆာင္ရမည့္ မီတာခပမာဏကုိ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေမရီေဟာ္႐ိုမန္စကီးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

“ကၽြန္မ မ်က္လံုးျပဴးသြားတယ္၊ခရစၥမတ္မီးေတြလည္းထြန္းထားမိတယ္ေလ၊ မီးေတြကုိေတာင္ ျပန္ပိတ္ရေကာင္းမလားစဥ္းစားလိုက္မိတယ္” ဟု ၎က အဲရီတိမ္းစ္သတင္းလိုင္းသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။

မစၥေဟာ္႐ုိမန္စကီး တကယ္ေပးေဆာင္ရမည့္ မီတာခသည္ ၂၈၄ ဒသမ ၄၆ ေဒၚလာသာျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုမၸဏီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မွားယြင္းေကာက္ခံမိသည္ကို မသိရွိပါေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မစၥေဟာ္႐ိုမန္စကီးသည္ ေပးေဆာင္ရမည့္ မီတာခစုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၂၈၄၄၆၀၀၀၀၀၀၀ ၏ပထမအသုတ္ျဖစ္သည့္ ၂၈၁၇၆ ေဒၚလာကို ဒီဇင္ဘာအကုန္ပိုင္းတြင္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီတာခေကာက္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

မီတာခေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ခ်ီၿပီးေပးေဆာင္ရမႈ တစ္ခါမွ် မႀကံဳဖူး ေသးေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ေျပာခြင့္ရွိသူ မာ့ခ္ဒါဘင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစဲြသူတစ္ဦးက မွားယြင္းေၾကာင္း ကုမၸဏီကို အေၾကာင္းၾကားသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

အုိင္ရီ ဒီဇင္ဘာ ၂၇

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပင္ဆီေဗးနီးယားျပည္နယ္ အိုင္ရီအရပ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအသံုးျပဳခ(မီတာခ) ေကာက္ခံစာတစ္ေစာင္ကိုလက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းေကာက္ခံစာတြင္ ေပးေဆာင္စရာရွိသည့္ အသံုးျပဳခ ေဒၚလာ ၂၈၄ ဘီလီယံကုိ ျမင္ေတြ႕ရၿပီးေနာက္ အံ့ၾသတုန္လႈပ္ခဲ့ရသည္။

ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ မီတာခေကာက္ခံစာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာအထိ ေပးေဆာင္ရမည့္ မီတာခပမာဏကုိ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေမရီေဟာ္႐ိုမန္စကီးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

“ကၽြန္မ မ်က္လံုးျပဴးသြားတယ္၊ခရစၥမတ္မီးေတြလည္းထြန္းထားမိတယ္ေလ၊ မီးေတြကုိေတာင္ ျပန္ပိတ္ရေကာင္းမလားစဥ္းစားလိုက္မိတယ္” ဟု ၎က အဲရီတိမ္းစ္သတင္းလိုင္းသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။

မစၥေဟာ္႐ုိမန္စကီး တကယ္ေပးေဆာင္ရမည့္ မီတာခသည္ ၂၈၄ ဒသမ ၄၆ ေဒၚလာသာျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုမၸဏီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မွားယြင္းေကာက္ခံမိသည္ကို မသိရွိပါေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မစၥေဟာ္႐ိုမန္စကီးသည္ ေပးေဆာင္ရမည့္ မီတာခစုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၂၈၄၄၆၀၀၀၀၀၀၀ ၏ပထမအသုတ္ျဖစ္သည့္ ၂၈၁၇၆ ေဒၚလာကို ဒီဇင္ဘာအကုန္ပိုင္းတြင္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီတာခေကာက္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

မီတာခေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ခ်ီၿပီးေပးေဆာင္ရမႈ တစ္ခါမွ် မႀကံဳဖူး ေသးေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ေျပာခြင့္ရွိသူ မာ့ခ္ဒါဘင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစဲြသူတစ္ဦးက မွားယြင္းေၾကာင္း ကုမၸဏီကို အေၾကာင္းၾကားသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply