ထိုင္းႏိုင္ငံစက္ရံုတစ္ခုမွ ျမန္မာအလုပ္သမား ၃၀၀ ခန္႔ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရ

0
169

ရန္ကုန္၊ဒီဇင္ဘာ ၂၇၊၂၀၁၇

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ဗန္ကပိၿမိဳ႕နယ္ နဝမင္းနယ္ေျမတြင္ရွိေသာ IPD ပါကင္ဗူးစက္ရံုမွ ျမန္မာအလုပ္သမား ၃၀၀ ခန္႔ကို အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ယေန႔တြင္ အလုပ္ျဖဳတ္လိုက္ေၾကာင္း ထိုင္းေရာက္ျမန္မာမ်ားအတြက္ အကူညီေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း AAC အဖြဲ႔ထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

အလုပ္ျဖဳတ္ခံရေသာအလုပ္သမားမ်ားသည္ ပတ္စ္ပို႔စ္ခရမ္းေရာင္ႏွင့္ ပန္းေရာင္ကတ္ (CI) မ်ားကိုင္ေဆာင္ ထားသူမ်ားအပါအဝင္ MOU ျဖင့္ေရာက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားပါဝင္ၿပီး အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရေၾကာင္းလည္း အလုပ္သမားမ်ား ေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။

အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရေသာ အလုပ္သမားမ်ားက နစ္နာေၾကးမ်ားရရွိရန္အတြက္ ဗန္ကပိၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္သမား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနတြင္ စက္ရံုကိုတိုင္ခ်က္ဖြင့္ထားၿပီး အလုပ္သမားသံအရာရွိကုိလည္းအကူအညီေတာင္းခံထားေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္းကို တစ္လႀကိဳတင္အေၾကာင္းမၾကားျခင္း၊ စက္ရံုမွ လူမႈဖူလံုေၾကးကတ္မထုတ္ေပးေသာေၾကာင့္ ေဆးကုသျခင္းမ်ားတြင္ ကိုယ့္စရိတ္မ်ားျဖင့္သာ ကုသေနရျခင္း၊ CI ကတ္လုပ္ေပးသူမ်ားကို ဘတ္ ငါးေထာင္မွ တစ္ေသာင္းအထိျဖတ္ေနျခင္းမ်ား၊ လစာကို ေနာက္က်မွသာ ေပးေခ်ေနရျခင္းမ်ားကို စက္ရံုဘက္မွ က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္းလည္း အလုပ္သမားမ်ားထံမွသိရသည္။

AAC အဖြဲ႔သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္ သမားမ်ား အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရရွိေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ယာယီဖ်က္သိမ္းထားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု AAC

ရန္ကုန္၊ဒီဇင္ဘာ ၂၇၊၂၀၁၇

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ဗန္ကပိၿမိဳ႕နယ္ နဝမင္းနယ္ေျမတြင္ရွိေသာ IPD ပါကင္ဗူးစက္ရံုမွ ျမန္မာအလုပ္သမား ၃၀၀ ခန္႔ကို အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ယေန႔တြင္ အလုပ္ျဖဳတ္လိုက္ေၾကာင္း ထိုင္းေရာက္ျမန္မာမ်ားအတြက္ အကူညီေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း AAC အဖြဲ႔ထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

အလုပ္ျဖဳတ္ခံရေသာအလုပ္သမားမ်ားသည္ ပတ္စ္ပို႔စ္ခရမ္းေရာင္ႏွင့္ ပန္းေရာင္ကတ္ (CI) မ်ားကိုင္ေဆာင္ ထားသူမ်ားအပါအဝင္ MOU ျဖင့္ေရာက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားပါဝင္ၿပီး အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရေၾကာင္းလည္း အလုပ္သမားမ်ား ေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။

အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရေသာ အလုပ္သမားမ်ားက နစ္နာေၾကးမ်ားရရွိရန္အတြက္ ဗန္ကပိၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္သမား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနတြင္ စက္ရံုကိုတိုင္ခ်က္ဖြင့္ထားၿပီး အလုပ္သမားသံအရာရွိကုိလည္းအကူအညီေတာင္းခံထားေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္းကို တစ္လႀကိဳတင္အေၾကာင္းမၾကားျခင္း၊ စက္ရံုမွ လူမႈဖူလံုေၾကးကတ္မထုတ္ေပးေသာေၾကာင့္ ေဆးကုသျခင္းမ်ားတြင္ ကိုယ့္စရိတ္မ်ားျဖင့္သာ ကုသေနရျခင္း၊ CI ကတ္လုပ္ေပးသူမ်ားကို ဘတ္ ငါးေထာင္မွ တစ္ေသာင္းအထိျဖတ္ေနျခင္းမ်ား၊ လစာကို ေနာက္က်မွသာ ေပးေခ်ေနရျခင္းမ်ားကို စက္ရံုဘက္မွ က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္းလည္း အလုပ္သမားမ်ားထံမွသိရသည္။

AAC အဖြဲ႔သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္ သမားမ်ား အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရရွိေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ယာယီဖ်က္သိမ္းထားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု AAC

Leave a Reply