သံုးႏွစ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးအၿပီးရွင္းလင္းရန္ ယူနန္အစိုးရက “ဝ” အဖဲြ႕ထံစာပို႔

0
139

 

စက္တင္ဘာ ၁၄
ေက်ာ္သူျမင့္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရက ဝ ေဒသအတြင္း သံုးႏွစ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး ကင္းစင္ရန္အတြက္ အၿပီး တိုင္ရွင္းလင္းရန္ ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSA ထံ စာပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“စာပို႔ထားတာကေတာ့ ၈လပိုင္းေလာက္ကပါ။ ေဒသတြင္းမွာ မူးယစ္ေဆးဝါး ရွင္းလင္းတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခုမွလုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ အခုတစ္ခါက ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု UWSA လား႐ိႈးဆက္ဆံေရး႐ံုးတာဝန္ခံ ဦးညီရန္းက ေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္ႏွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို UWSA ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသနယ္ေျမတြင္ စက္တင္ဘာလ ပထမပတ္မွစတင္ကာ စစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖို႔နဲ႔ မူးယစ္ေမွာင္ခိုေတြ ရွင္းလင္းဖို႔ ယူနန္ျပည္ နယ္အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရတာပါ။ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုတာ တစ္ကမၻာလံုးရဲ႕ ဘံုရန္သူပါ ကၽြန္ ေတာ္တို႔တစ္ဖဲြ႕ထဲလဲ ေျဖရွင္းလို႔မရပါဘူး။ ႏိုင္ငံတစ္တကာနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

UWSA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈမရွိေတာ့ေၾကာင္း ဝ ဘက္မွ ေၾကညာထားၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရတို႔မွ ဝ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ေဝေရွာ္ကန္းကို မူးယစ္ေဆးဝါးမႈျဖင့္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ထားသည္။

“သူတို႔က ဒီလိုပဲစြပ္စဲြေနတာပဲ ၿပီးေတာ့လဲ ဘာသက္ေသမွ မျပႏိုင္ဘူး။ သက္ေသအေထာက္အ ထားျပႏိုင္ရင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ဖို႔လဲ ဝန္မေလးပါဘူး”ဟု ဦးညီရန္းက ဆိုသည္။

ယူနန္အစိုးရ၏ စာေရးသားေပးပို႔ၿပီးသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားသာမက ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ မိုင္းဆတ္ႏွင့္ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ဂိတ္မ်ားဖြင့္လွစ္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၄
ေက်ာ္သူျမင့္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရက ဝ ေဒသအတြင္း သံုးႏွစ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး ကင္းစင္ရန္အတြက္ အၿပီး တိုင္ရွင္းလင္းရန္ ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSA ထံ စာပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“စာပို႔ထားတာကေတာ့ ၈လပိုင္းေလာက္ကပါ။ ေဒသတြင္းမွာ မူးယစ္ေဆးဝါး ရွင္းလင္းတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခုမွလုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ အခုတစ္ခါက ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု UWSA လား႐ိႈးဆက္ဆံေရး႐ံုးတာဝန္ခံ ဦးညီရန္းက ေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္ႏွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို UWSA ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသနယ္ေျမတြင္ စက္တင္ဘာလ ပထမပတ္မွစတင္ကာ စစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖို႔နဲ႔ မူးယစ္ေမွာင္ခိုေတြ ရွင္းလင္းဖို႔ ယူနန္ျပည္ နယ္အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရတာပါ။ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုတာ တစ္ကမၻာလံုးရဲ႕ ဘံုရန္သူပါ ကၽြန္ ေတာ္တို႔တစ္ဖဲြ႕ထဲလဲ ေျဖရွင္းလို႔မရပါဘူး။ ႏိုင္ငံတစ္တကာနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

UWSA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈမရွိေတာ့ေၾကာင္း ဝ ဘက္မွ ေၾကညာထားၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရတို႔မွ ဝ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ေဝေရွာ္ကန္းကို မူးယစ္ေဆးဝါးမႈျဖင့္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ထားသည္။

“သူတို႔က ဒီလိုပဲစြပ္စဲြေနတာပဲ ၿပီးေတာ့လဲ ဘာသက္ေသမွ မျပႏိုင္ဘူး။ သက္ေသအေထာက္အ ထားျပႏိုင္ရင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ဖို႔လဲ ဝန္မေလးပါဘူး”ဟု ဦးညီရန္းက ဆိုသည္။

ယူနန္အစိုးရ၏ စာေရးသားေပးပို႔ၿပီးသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားသာမက ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ မိုင္းဆတ္ႏွင့္ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ဂိတ္မ်ားဖြင့္လွစ္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply