ဒီမိုကေရစီအစိုးရသည္ ျပည္သူအားအလုပ္အေကြ်း ျပဳရန္သာျဖစ္ဟု သမၼတ ေျပာ

0
207

စက္တင္ဘာ ၁၅
ယဥ္ေကႏြယ္

ဒီမိုကေရစီအစိုးရသည္ ျပည္သူလူထုအား အလုပ္အေကၽြးျပဳရန္တည္ရွိေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ကေျပာၾကားသည္။

“ဒီမိုကေရစီအစိုးရဟာ ျပည္သူလူထုကို အလုပ္အေကၽြးျပဳရန္တညိရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုသည္အစိုးရကို အလုပ္အေကၽြးျပဳရန္တည္ရွိေနျခင္းမဟုတ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရားေပၚမွာ အေျချပဳေနပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ကလည္းအမွားကင္းေအာင္အထူးႀကိဳးစားၾကဖို႔ လိုအပ္ၿပီးမိမိတို႔နိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ နိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕႔လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီမ်ိဳးေစ့ကို အျမစ္တြယ္ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ အားလံုးတက္ညီလက္ညီႀကိဳးစားၾကဖို႔လိုပါတယ္”ဟု သမၼတ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္၀န္းအတြင္းရွိ သဘင္ေဆာင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားသို႔ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ အထက္ပါအတိုင္းပါရွိသည္။

ဒီမိုကေရစီ၀ါဒတြင္ တရားမွ်တျခင္း၊လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္းဆိုသည့္ ေလာကပါလတရားမ်ားပါရွိေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ပါရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ား၏ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးအျဖစ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး၏စုေပါင္းအင္အားျဖင့္တက္ညီလက္ညီ ပါ၀င္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္လည္းအလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ဒီမိုကေရစီ ၏အတုအေယာင္မ်ားနွင့္အႏၱရာယ္မ်ားအား မ်က္ေျခမပ်က္ဂရုစိုက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရ၏ီ၏အႏၱရာယ္သည္ ဒီမိုကေရစီမလိုလားသူမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီကဖ်က္ယဖ်က္သမားမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီမယံုၾကည္သူမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအားယၤုၾကည္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အားမလိုအားမရျဖစ္၍ မိမိသေဘာနွင့္မိမိလုပ္ခ်င္ရာလုပ္သည့္အတြက္အာဏာရွင္စနစ္ဆီသို႔ ျပန္သြားသူမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ပါရွိသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္အား က်င့္သံုးလွ်က္ရွိသည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္နိုင္ငံမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳရန္၊အားေပးျမွင့္တင္္္နိုင္ရန္၊ျပည္သူမ်ားၾကားဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္အစဥ္ရွင္သန္ေနေစရန္အတြက္ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား အနာဂတ္တြင္ အစဥ္အျမဲလုပ္ေဆာင္ေစရန္အတြက္ နွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔သတ္မွတ္ကာ နိုင္ငံအလိုက္အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားမ်ားျပဳလုပ္၍ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ၆၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံႀကီးမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားအား ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယခုနွစ္ဆိုလွ်င္ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုနွစ္က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ တြင္ နိုင္ငံတကာပါလီမန္အဖြဲ႔မွ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေဆာင္ပုဒ္သည္ “ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ေရး ၀ိုင္း၀န္းထိန္းညွိေဆာင္ရြက္ေပး” ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၅
ယဥ္ေကႏြယ္

ဒီမိုကေရစီအစိုးရသည္ ျပည္သူလူထုအား အလုပ္အေကၽြးျပဳရန္တည္ရွိေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ကေျပာၾကားသည္။

“ဒီမိုကေရစီအစိုးရဟာ ျပည္သူလူထုကို အလုပ္အေကၽြးျပဳရန္တညိရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုသည္အစိုးရကို အလုပ္အေကၽြးျပဳရန္တည္ရွိေနျခင္းမဟုတ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရားေပၚမွာ အေျချပဳေနပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ကလည္းအမွားကင္းေအာင္အထူးႀကိဳးစားၾကဖို႔ လိုအပ္ၿပီးမိမိတို႔နိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ နိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕႔လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီမ်ိဳးေစ့ကို အျမစ္တြယ္ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ အားလံုးတက္ညီလက္ညီႀကိဳးစားၾကဖို႔လိုပါတယ္”ဟု သမၼတ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္၀န္းအတြင္းရွိ သဘင္ေဆာင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားသို႔ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ အထက္ပါအတိုင္းပါရွိသည္။

ဒီမိုကေရစီ၀ါဒတြင္ တရားမွ်တျခင္း၊လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္းဆိုသည့္ ေလာကပါလတရားမ်ားပါရွိေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ပါရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ား၏ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးအျဖစ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး၏စုေပါင္းအင္အားျဖင့္တက္ညီလက္ညီ ပါ၀င္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္လည္းအလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ဒီမိုကေရစီ ၏အတုအေယာင္မ်ားနွင့္အႏၱရာယ္မ်ားအား မ်က္ေျခမပ်က္ဂရုစိုက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရ၏ီ၏အႏၱရာယ္သည္ ဒီမိုကေရစီမလိုလားသူမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီကဖ်က္ယဖ်က္သမားမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီမယံုၾကည္သူမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအားယၤုၾကည္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အားမလိုအားမရျဖစ္၍ မိမိသေဘာနွင့္မိမိလုပ္ခ်င္ရာလုပ္သည့္အတြက္အာဏာရွင္စနစ္ဆီသို႔ ျပန္သြားသူမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ပါရွိသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္အား က်င့္သံုးလွ်က္ရွိသည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္နိုင္ငံမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳရန္၊အားေပးျမွင့္တင္္္နိုင္ရန္၊ျပည္သူမ်ားၾကားဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္အစဥ္ရွင္သန္ေနေစရန္အတြက္ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား အနာဂတ္တြင္ အစဥ္အျမဲလုပ္ေဆာင္ေစရန္အတြက္ နွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔သတ္မွတ္ကာ နိုင္ငံအလိုက္အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားမ်ားျပဳလုပ္၍ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ၆၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံႀကီးမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားအား ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယခုနွစ္ဆိုလွ်င္ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုနွစ္က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ တြင္ နိုင္ငံတကာပါလီမန္အဖြဲ႔မွ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေဆာင္ပုဒ္သည္ “ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ေရး ၀ိုင္း၀န္းထိန္းညွိေဆာင္ရြက္ေပး” ျဖစ္သည္။

Leave a Reply