အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းသား တစ္ဦးေရနစ္ေသဆံုး

0
204

စက္တင္ဘာ ၁၇
ႏိုင္လင္းဦး

ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ ဆူးကုန္းရပ္ကြက္ ႏွင့္ ေျမာင္းျခားရပ္ကြက္အၾကားရွိ ဇီးေတာဆည္ (၁၁) ေပါက္ ေရထိန္းတံခါးတြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္းသား တစ္ဦးေရနစ္ေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း က သိရသည္။

ေက်ာက္ဆည္ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဒုတိယနွစ္ ေက်ာင္းသား ၿဖိဳးထက္ေအာင္ (ခ) ၿဖိဳးေလး (၁၉) ႏွစ္ နွင့္ ေနမ်ိဳးထြန္း (၂၀) ႏွစ္တို႔သည္ ဇီးေတာဆည္ (၁၁) ေပါက္ ေရထိန္းတံခါး တြင္ ေရအတူခ်ိဳးရာ ၿဖိဳးထက္ေအာင္ (ခ) ၿဖိဳးေလး မွာ ေရထဲေျမာပါသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထိုသို႔ ေရထဲေျမာပါသြားသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔တို႔မွ ရွာေဖြကယ္ ဆယ္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေမွာက္လွ်က္အေနအထားျဖင့္ ေရထဲမွ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ေသဆံုးခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္နွင့္ပတ္သက္၍ ေသမႈေသခင္းအမွတ္စဥ္ (၂၈/၂၀၁၈) ျဖင့္ အမႈေရးဖြင့္၍ ဓမၼတာအတိုင္း ေသဆံုးျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရန္ ေက်ာက္ဆည္ေဆးရံုသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၇
ႏိုင္လင္းဦး

ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ ဆူးကုန္းရပ္ကြက္ ႏွင့္ ေျမာင္းျခားရပ္ကြက္အၾကားရွိ ဇီးေတာဆည္ (၁၁) ေပါက္ ေရထိန္းတံခါးတြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္းသား တစ္ဦးေရနစ္ေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း က သိရသည္။

ေက်ာက္ဆည္ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဒုတိယနွစ္ ေက်ာင္းသား ၿဖိဳးထက္ေအာင္ (ခ) ၿဖိဳးေလး (၁၉) ႏွစ္ နွင့္ ေနမ်ိဳးထြန္း (၂၀) ႏွစ္တို႔သည္ ဇီးေတာဆည္ (၁၁) ေပါက္ ေရထိန္းတံခါး တြင္ ေရအတူခ်ိဳးရာ ၿဖိဳးထက္ေအာင္ (ခ) ၿဖိဳးေလး မွာ ေရထဲေျမာပါသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထိုသို႔ ေရထဲေျမာပါသြားသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔တို႔မွ ရွာေဖြကယ္ ဆယ္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေမွာက္လွ်က္အေနအထားျဖင့္ ေရထဲမွ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ေသဆံုးခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္နွင့္ပတ္သက္၍ ေသမႈေသခင္းအမွတ္စဥ္ (၂၈/၂၀၁၈) ျဖင့္ အမႈေရးဖြင့္၍ ဓမၼတာအတိုင္း ေသဆံုးျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရန္ ေက်ာက္ဆည္ေဆးရံုသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

Leave a Reply