စိန္႔ပီတာစဘတ္ရွိ ေစ်းဝယ္စင္တာႀကီးတစ္ခု၌ ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ပြား

0
190

စိန္႔ပီတာစဘတ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈

႐ုရွားႏိုင္ငံ စိန႔္ပီတာစဘတ္ၿမိဳ႕ရွိ ေစ်းဝယ္စင္တာႀကီးတစ္ခု၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ေပါက္ကဲြမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ လူ ၁၀ ဦးခန္႔ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ေပါက္ကဲြေစတတ္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုေပါက္ကဲြခ့ဲၿပီးေနာက္ လူတစ္ဦး ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ပီရက္ရက္စ္ေတာ့ခ္ေစ်းဝယ္စင္တာ၌ ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကုိ လူသတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ အာဏာပိုင္မ်ားက စံုစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္သည္။

ဒုိင္းနမိုက္ ၂၀၀ ဂရမ္ ခန္႔ပမာဏာႏွင့္ တူညီေသာ ေပါက္ကဲြေစတတ္ေသာ ပစၥည္းကို ေဖာက္ခဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေလာ္ကာမ်ားေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္တစ္ဆုိင္တြင္း ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာရွိ လူမ်ားကို အျမန္ဆံုးေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရ သည္။ မီးေလာင္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဆုိင္တြင္း ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ အႀကီးအက်ယ္ရွိခဲ့သည္။ စိန္႔ပီတာစဘတ္ရွိ ကာဇန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၌ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ရန္ အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ စီအုိင္ေအ၏ သတင္းေပးမႈေၾကာင့္ ႐ုရွားလံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ားက ႀကိဳတင္တားဆီးႏုိင္ ခဲ့ေၾကာင္း ႐ုရွားသမၼတဗလာဒီမာပူတင္က အေမရိကန္ သမၼတေဒၚနယ္ ထရမ့္ထံသို႔ ဖုန္းဆက္ကာ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာဆုိခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕သည္ ႐ုရွားရွိ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တိုက္္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အင္တာဖက္စ္သတင္းဌာနက ယင္းအခ်ိန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လူမ်ားစြာကိုလည္း အၾကမ္းဖက္မႈ သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။

ဧၿပီတြင္ စိန္႔ပီတာစဘတ္ရွိ ေျမေအာက္ရထားဘူတာ႐ုံတစ္႐ုံ၌ ေပါက္ကဲြမႈတစ္ခုေၾကာင့္ လူ ၁၃ ဦးေသဆံုးၿပီး ၅၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

စိန္႔ပီတာစဘတ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈

႐ုရွားႏိုင္ငံ စိန႔္ပီတာစဘတ္ၿမိဳ႕ရွိ ေစ်းဝယ္စင္တာႀကီးတစ္ခု၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ေပါက္ကဲြမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ လူ ၁၀ ဦးခန္႔ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ေပါက္ကဲြေစတတ္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုေပါက္ကဲြခ့ဲၿပီးေနာက္ လူတစ္ဦး ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ပီရက္ရက္စ္ေတာ့ခ္ေစ်းဝယ္စင္တာ၌ ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကုိ လူသတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ အာဏာပိုင္မ်ားက စံုစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္သည္။

ဒုိင္းနမိုက္ ၂၀၀ ဂရမ္ ခန္႔ပမာဏာႏွင့္ တူညီေသာ ေပါက္ကဲြေစတတ္ေသာ ပစၥည္းကို ေဖာက္ခဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေလာ္ကာမ်ားေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္တစ္ဆုိင္တြင္း ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာရွိ လူမ်ားကို အျမန္ဆံုးေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရ သည္။ မီးေလာင္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဆုိင္တြင္း ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ အႀကီးအက်ယ္ရွိခဲ့သည္။ စိန္႔ပီတာစဘတ္ရွိ ကာဇန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၌ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ရန္ အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ စီအုိင္ေအ၏ သတင္းေပးမႈေၾကာင့္ ႐ုရွားလံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ားက ႀကိဳတင္တားဆီးႏုိင္ ခဲ့ေၾကာင္း ႐ုရွားသမၼတဗလာဒီမာပူတင္က အေမရိကန္ သမၼတေဒၚနယ္ ထရမ့္ထံသို႔ ဖုန္းဆက္ကာ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာဆုိခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕သည္ ႐ုရွားရွိ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တိုက္္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အင္တာဖက္စ္သတင္းဌာနက ယင္းအခ်ိန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လူမ်ားစြာကိုလည္း အၾကမ္းဖက္မႈ သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။

ဧၿပီတြင္ စိန္႔ပီတာစဘတ္ရွိ ေျမေအာက္ရထားဘူတာ႐ုံတစ္႐ုံ၌ ေပါက္ကဲြမႈတစ္ခုေၾကာင့္ လူ ၁၃ ဦးေသဆံုးၿပီး ၅၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply