ဘားအံေထာင္ေဖာက္ေျပးမူ လြတ္ေျမာက္ေနသူမ်ားကုိ ပိုက္စိက္တိုက္ရွာေဖြေန

0
186

စက္တင္ဘာ ၁၉
အုတ္ေက်ာ္ဟိန္း

ကရင္ျပည္နယ္၊ဘားအံအက်ဥ္းေထာင္ေဖာက္ေျပးမူက်ဴးလြန္သူမ်ားထဲမွလြတ္ေျမာက္ေနသူမ်ား အားပိုက္စိုက္တိုက္ရွာေဖြမူျပဳလုပ္ လ်က္ရွိေၾကာင္းကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွသိရသည္။

ေထာင္ေဖာက္ေျပးမူျဖစ္စဥ္မွာစက္တင္ဘာလ၁၆ရက္ေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီးေထာင္ဒဏ္တစ္သက္တစ္ကြ်န္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရေသာေက်ာ္မိန္လဆိုသူမွဦးေဆာင္ကာအက်ဥ္းေထာင္၀င္း အတြင္းရွိ၀ိေ၀ကာရီဓမၼာရံုေတာင္ဘက္စိုက္ခင္းရွိအမူိက္မ်ားသိမ္း၍ျပန္လာေသာဒုတပ္ျကပ္ေက်ာ္၀င္းစိန္ ေမာင္းႏွင္သည့္ Mazda Titan ယာဥ္အားလုယူကာေမာင္းႏွင္ထြက္ေျပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီးေထာင္အတြင္းရွိေထာင္ တံခါးေလးဆင့္အားတိုက္ဖြင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းယာဥ္ေပၚတြင္အက်ဥ္းသား၂၀ဦးပါရွိျပီးထပ္မံ၍အက်ဥ္းသား၂၁ဦးအားတင္ေဆာင္ကာအျပင္ဘုတ္မွတစ္ဦးထပ္မံထြက္ေျပးခဲ့ေသာေျကာင့္စုစုေပါင္းအက်ဥ္း သား၄၂ဦးထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
“အစိုးရအဖြဲ႔ကေနျပီးေတာ့လြတ္ေျမာက္ေနတဲ့သူေတြကိုပိုက္စိုက္တိုက္ရွာေဖြမူျပဳလုပ္ေနပါတယ္၊ ေနာက္ျပီးေတာ့တာ၀န္ရွိတဲ့ သူေတြကိုလည္းဒီထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားမူနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့စံုစမ္းစစ္ ေဆးမူေတြလုပ္ေနပါတယ္ ၊ေနျပည္ေတာ္အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ကေနတိုက္ရိုက္ကိုင္တြယ္စစ္ေဆးေနတာပါ၊လက္တေလာအေျခအေနကေတာ့ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိျခင္းမရွိေသးပါဘူး”ဟုကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွျမန္မာတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ျကီးဦးေတဇထြဠ္လိူင္ေထြးကေျပာသည္။
အဆိုပါေထာင္ေဖာက္ေျပးမူျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေထာင္ေဖာက္ေျပးသူအားလံုးေပါင္း၄၂ဦးအနက္ ၂၁ဦးကိုျပန္လည္ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ျပီး ယင္း၂၁ဦးထဲမွျပန္လည္ဖမ္းဆီးစဥ္ခုခံသည့္အတြက္အက်ဥ္းသားႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရရွိေသဆံုးခဲ့ေျကာင္းလည္းျပည္ထဲေရး၀န္ျကီးဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။
အက်ဥ္းသားမ်ားထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္မူႏွင့္ပတ္သက္၍ဘားအံအက်ဥ္းေထာင္မွလက္ေထာက္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး(၁)ဦးေအာင္ႏိုင္ မွတရားလိုျပဳလုပ္၍တိုင္တန္းထားျပီးရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၂၂၄/၁၁၄ (ဥပေဒ ႏွင့္အညီခ်ဴပ္ထားရာမွထြက္ေျပးမူ၊ အားေပးကူညီမူ)၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ-၃၃၃(တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအားဟန္႔တားရန္အျပင္းအထန္နာက်င္ေစမူ)၊ျပည္သူပုိင္ပစစၥည္းဖ်က္ဆီးမူ၊ပပက -၆(၁) ျဖင့္အမူဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေထာင္မွဴးႏွင့္၀န္ထမ္းအဆင့္ဆင့္ကိုေနျပည္ေတာ္အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွစစ္ေဆးလ်က္ရွိေျကာင္းလည္းသိရသည္။ယင္းကဲ့သို႔အက်ဥ္းေထာင္ေဖာက္ေျပးမူျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍အက်ဥ္းသားအမ်ားအျပားထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သည့္ျဖစ္စဥ္မွာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပထမဆံုးျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ထိုသို႔ျဖစ္ပြားရျခင္းအေပၚတြင္လည္းအက်ဥ္းေထာင္လံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ျပည္သူမ်ားအၾကားစိုးရိမ္မူမ်ားရွိေနၾကေၾကာင္းလည္းသိရ သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉
အုတ္ေက်ာ္ဟိန္း
ကရင္ျပည္နယ္၊ဘားအံအက်ဥ္းေထာင္ေဖာက္ေျပးမူက်ဴးလြန္သူမ်ားထဲမွလြတ္ေျမာက္ေနသူမ်ား အားပိုက္စိုက္တိုက္ရွာေဖြမူျပဳလုပ္ လ်က္ရွိေၾကာင္းကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွသိရသည္။

ေထာင္ေဖာက္ေျပးမူျဖစ္စဥ္မွာစက္တင္ဘာလ၁၆ရက္ေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီးေထာင္ဒဏ္တစ္သက္တစ္ကြ်န္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရေသာေက်ာ္မိန္လဆိုသူမွဦးေဆာင္ကာအက်ဥ္းေထာင္၀င္း အတြင္းရွိ၀ိေ၀ကာရီဓမၼာရံုေတာင္ဘက္စိုက္ခင္းရွိအမူိက္မ်ားသိမ္း၍ျပန္လာေသာဒုတပ္ျကပ္ေက်ာ္၀င္းစိန္ ေမာင္းႏွင္သည့္ Mazda Titan ယာဥ္အားလုယူကာေမာင္းႏွင္ထြက္ေျပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီးေထာင္အတြင္းရွိေထာင္ တံခါးေလးဆင့္အားတိုက္ဖြင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းယာဥ္ေပၚတြင္အက်ဥ္းသား၂၀ဦးပါရွိျပီးထပ္မံ၍အက်ဥ္းသား၂၁ဦးအားတင္ေဆာင္ကာအျပင္ဘုတ္မွတစ္ဦးထပ္မံထြက္ေျပးခဲ့ေသာေျကာင့္စုစုေပါင္းအက်ဥ္း သား၄၂ဦးထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
“အစိုးရအဖြဲ႔ကေနျပီးေတာ့လြတ္ေျမာက္ေနတဲ့သူေတြကိုပိုက္စိုက္တိုက္ရွာေဖြမူျပဳလုပ္ေနပါတယ္၊ ေနာက္ျပီးေတာ့တာ၀န္ရွိတဲ့ သူေတြကိုလည္းဒီထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားမူနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့စံုစမ္းစစ္ ေဆးမူေတြလုပ္ေနပါတယ္ ၊ေနျပည္ေတာ္အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ကေနတိုက္ရိုက္ကိုင္တြယ္စစ္ေဆးေနတာပါ၊လက္တေလာအေျခအေနကေတာ့ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိျခင္းမရွိေသးပါဘူး”ဟုကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွျမန္မာတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ျကီးဦးေတဇထြဠ္လိူင္ေထြးကေျပာသည္။
အဆိုပါေထာင္ေဖာက္ေျပးမူျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေထာင္ေဖာက္ေျပးသူအားလံုးေပါင္း၄၂ဦးအနက္ ၂၁ဦးကိုျပန္လည္ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ျပီး ယင္း၂၁ဦးထဲမွျပန္လည္ဖမ္းဆီးစဥ္ခုခံသည့္အတြက္အက်ဥ္းသားႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရရွိေသဆံုးခဲ့ေျကာင္းလည္းျပည္ထဲေရး၀န္ျကီးဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။
အက်ဥ္းသားမ်ားထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္မူႏွင့္ပတ္သက္၍ဘားအံအက်ဥ္းေထာင္မွလက္ေထာက္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး(၁)ဦးေအာင္ႏိုင္ မွတရားလိုျပဳလုပ္၍တိုင္တန္းထားျပီးရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၂၂၄/၁၁၄ (ဥပေဒ ႏွင့္အညီခ်ဴပ္ထားရာမွထြက္ေျပးမူ၊ အားေပးကူညီမူ)၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ-၃၃၃(တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအားဟန္႔တားရန္အျပင္းအထန္နာက်င္ေစမူ)၊ျပည္သူပုိင္ပစစၥည္းဖ်က္ဆီးမူ၊ပပက -၆(၁) ျဖင့္အမူဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေထာင္မွဴးႏွင့္၀န္ထမ္းအဆင့္ဆင့္ကိုေနျပည္ေတာ္အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွစစ္ေဆးလ်က္ရွိေျကာင္းလည္းသိရသည္။ယင္းကဲ့သို႔အက်ဥ္းေထာင္ေဖာက္ေျပးမူျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍အက်ဥ္းသားအမ်ားအျပားထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သည့္ျဖစ္စဥ္မွာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပထမဆံုးျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ထိုသို႔ျဖစ္ပြားရျခင္းအေပၚတြင္လည္းအက်ဥ္းေထာင္လံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ျပည္သူမ်ားအၾကားစိုးရိမ္မူမ်ားရွိေနၾကေၾကာင္းလည္းသိရ သည္။

Leave a Reply