အေနာက္ဘက္တံတုိင္းနား၌ ထားရွိမည့္ ဘူတာ႐ံုကို ေဒၚနယ္ထရမ့္ ဟု အမည္ေပးလိုေၾကာင္း အစၥေရးပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးေျပာဆုိ

0
181

အေနာက္ဘက္တံတုိင္းနား၌ ေတြ႕ရသည့္ ေဒၚနယ္ထရမ့္

ေဂ်႐ုဆလင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈

ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ေဟာင္းေအာက္တြင္ ေျမေအာက္ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ၿပီး အေနာက္ဘက္တံတုိင္းနားတြင္ ရထားဘူတာ႐ုံတစ္႐ုံထားရွိကာ ယင္းကို ေဒၚနယ္ထရမ့္ဘူတာအျဖစ္ အမည္ေပးလိုေၾကာင္း အစၥေရးပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီး ယစၥေရးကတ္ဇ္က ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည့္အတြက္ အေမရိကန္သမၼတကို ဂုဏ္ျပဳလိုေၾကာင္း ကတ္ဇ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေနာက္ဘက္တံတုိင္းသည္ ဂ်ဴးမ်ားအား ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းခြင့္ျပဳထား သည့္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ တယ္လ္အဗီးမွ ေဂ်႐ုဆလင္သို႔ အျမန္ရထားလိုင္းကုိ လာမည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ေျပးဆဲြမည္ျဖစ္ရာ ယင္းရထားျဖတ္သန္းရန္ လိုဏ္ေခါင္းႏွင့္ ဘူတာတုိ႔သည္ ယင္းရထားလိုင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

အေနာက္ဘက္တံတုိင္းအေနာက္ဘက္ရွိ အေဆာက္အအံုေနရာကုိ မြတ္စလင္မ်ားက ဟာရမ္အယ္လ္ရွာရစ္ဖ္ ေခၚဆိုၾကၿပီး ဂ်ဴးမ်ားက တန္ပယ္ေမာင့္ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ ယင္းအေဆာက္အအုံနားတစ္ဝုိက္တြင္ အစၥေရးအစိုးရက တူးေဖာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို မြတ္စလင္မ်ားက ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ကုလယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာဌာန ယူနက္စကိုသည္ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ေဟာင္းအား ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး လုိဏ္ေခါင္းတူးေဖာ္မႈႏွင့္ ေျမတူးမ်ားေၾကာင့္ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

တယ္လ္အဗီးႏွင့္ ေဂ်႐ုဆလင္ကိုခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ အျမန္ရထားလိုင္း သည္ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အေရးအပါဆုံး အမ်ိဳးသားေရး စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း ကတ္ဇ္က အစၥေရးသတင္းစာ ယုိဒီယုိအာ႐ိုေနာ့သ္ သို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေနာက္ေဂ်႐ုဆလင္ရွိ ဘင္ယာေနဟာအူမာဘူတာမွ အေနာက္ဘက္တံတုိင္းသုိ႔ အရွည္ ၃ ကီလိုမီတာ( ၂ မုိင္) ရွိေသာ ေျမေအာက္လုိဏ္ေခါင္းတစ္ခုေဖာက္လုပ္ရန္ အစၥေရး ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီက အႀကံျပဳထားျခင္းကုိ လက္ခံလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကတ္ဇ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လိုဏ္ေခါင္းတြင္ ေျမေအာက္ ၅၂ မီတာ( ေပ ၁၇၀ ) အနက္ရွိ ဘူတာႏွစ္ခုရွိမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခုမွာ ဂ်က္ဖာႏွင့္ ေဂ်ာ့ဂ်္ဘုရင္လမ္းမမ်ား ဆံုသည့္ေနရာတြင္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕လယ္ဘူတာႏွင့္ အျခားတစ္ခုမွာ ၿမိဳ႕ေဟာင္းရွိ ဂ်ဴးမ်ားေနထုိင္ေနေသာ ကာဒုိအရပ္ရွိ ေဒၚနယ္ထရမ့္ အေနာက္ဘက္တံတိုင္း ဘူတာတုိ႔ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။

ကိုတယ္( အေနာက္ဘက္တံတုိင္း) က ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြအတြက္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေနရာပဲ၊ ေဂ်႐ုဆလင္ကို အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ကို ဂုဏ္ျပဳၿပီး ဘူတာ႐ုံတစ္ခုကုိ သူ႔နာမည္ေပးမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္ ဟု ကတ္ဇ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

အေနာက္ဘက္တံတုိင္းနား၌ ေတြ႕ရသည့္ ေဒၚနယ္ထရမ့္

ေဂ်႐ုဆလင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈

ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ေဟာင္းေအာက္တြင္ ေျမေအာက္ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ၿပီး အေနာက္ဘက္တံတုိင္းနားတြင္ ရထားဘူတာ႐ုံတစ္႐ုံထားရွိကာ ယင္းကို ေဒၚနယ္ထရမ့္ဘူတာအျဖစ္ အမည္ေပးလိုေၾကာင္း အစၥေရးပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီး ယစၥေရးကတ္ဇ္က ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည့္အတြက္ အေမရိကန္သမၼတကို ဂုဏ္ျပဳလိုေၾကာင္း ကတ္ဇ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေနာက္ဘက္တံတုိင္းသည္ ဂ်ဴးမ်ားအား ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းခြင့္ျပဳထား သည့္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ တယ္လ္အဗီးမွ ေဂ်႐ုဆလင္သို႔ အျမန္ရထားလိုင္းကုိ လာမည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ေျပးဆဲြမည္ျဖစ္ရာ ယင္းရထားျဖတ္သန္းရန္ လိုဏ္ေခါင္းႏွင့္ ဘူတာတုိ႔သည္ ယင္းရထားလိုင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

အေနာက္ဘက္တံတုိင္းအေနာက္ဘက္ရွိ အေဆာက္အအံုေနရာကုိ မြတ္စလင္မ်ားက ဟာရမ္အယ္လ္ရွာရစ္ဖ္ ေခၚဆိုၾကၿပီး ဂ်ဴးမ်ားက တန္ပယ္ေမာင့္ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ ယင္းအေဆာက္အအုံနားတစ္ဝုိက္တြင္ အစၥေရးအစိုးရက တူးေဖာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို မြတ္စလင္မ်ားက ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ကုလယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာဌာန ယူနက္စကိုသည္ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ေဟာင္းအား ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး လုိဏ္ေခါင္းတူးေဖာ္မႈႏွင့္ ေျမတူးမ်ားေၾကာင့္ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

တယ္လ္အဗီးႏွင့္ ေဂ်႐ုဆလင္ကိုခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ အျမန္ရထားလိုင္း သည္ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အေရးအပါဆုံး အမ်ိဳးသားေရး စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း ကတ္ဇ္က အစၥေရးသတင္းစာ ယုိဒီယုိအာ႐ိုေနာ့သ္ သို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေနာက္ေဂ်႐ုဆလင္ရွိ ဘင္ယာေနဟာအူမာဘူတာမွ အေနာက္ဘက္တံတုိင္းသုိ႔ အရွည္ ၃ ကီလိုမီတာ( ၂ မုိင္) ရွိေသာ ေျမေအာက္လုိဏ္ေခါင္းတစ္ခုေဖာက္လုပ္ရန္ အစၥေရး ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီက အႀကံျပဳထားျခင္းကုိ လက္ခံလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကတ္ဇ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လိုဏ္ေခါင္းတြင္ ေျမေအာက္ ၅၂ မီတာ( ေပ ၁၇၀ ) အနက္ရွိ ဘူတာႏွစ္ခုရွိမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခုမွာ ဂ်က္ဖာႏွင့္ ေဂ်ာ့ဂ်္ဘုရင္လမ္းမမ်ား ဆံုသည့္ေနရာတြင္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕လယ္ဘူတာႏွင့္ အျခားတစ္ခုမွာ ၿမိဳ႕ေဟာင္းရွိ ဂ်ဴးမ်ားေနထုိင္ေနေသာ ကာဒုိအရပ္ရွိ ေဒၚနယ္ထရမ့္ အေနာက္ဘက္တံတိုင္း ဘူတာတုိ႔ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။

ကိုတယ္( အေနာက္ဘက္တံတုိင္း) က ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြအတြက္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေနရာပဲ၊ ေဂ်႐ုဆလင္ကို အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ကို ဂုဏ္ျပဳၿပီး ဘူတာ႐ုံတစ္ခုကုိ သူ႔နာမည္ေပးမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္ ဟု ကတ္ဇ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

 

Leave a Reply