ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ဘာေျပာလဲ။(႐ုပ္/သံ)

0
166

“ဆင္ဖမ္းမယ္၊က်ားဖမ္းမယ္ဆိုၿပီး အဲ့ဒီလိုမစားရ၀ခမန္းေတြကို မေျပာခ်င္ဘူး။ အေျပာမဟုတ္ဘဲနဲ႔အလုပ္နဲ႔ သက္ေသျပခ်င္တယ္”

တာေမြမဲဆႏၵနယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးမ်ိဳး၀င္းေက်ာ္
—– – ——— – ——— – ——— — —— ——- – ——–

“ ဒီအခ်ိန္ကာလေလးမွာမွ တစ္ပြဲထိုးစည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မလုပ္ဘဲနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕ပုံမွန္လုပ္ငန္းအတိုင္းပဲ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္”

ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေနမ်ိဳးေအာင္

႐ိုက္ကူး ၊ တည္းျဖတ္
ကိုလူသစ္

“ဆင္ဖမ္းမယ္၊က်ားဖမ္းမယ္ဆိုၿပီး အဲ့ဒီလိုမစားရ၀ခမန္းေတြကို မေျပာခ်င္ဘူး။ အေျပာမဟုတ္ဘဲနဲ႔အလုပ္နဲ႔ သက္ေသျပခ်င္တယ္”

တာေမြမဲဆႏၵနယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးမ်ိဳး၀င္းေက်ာ္
—– – ——— – ——— – ——— — —— ——- – ——–

“ ဒီအခ်ိန္ကာလေလးမွာမွ တစ္ပြဲထိုးစည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မလုပ္ဘဲနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕ပုံမွန္လုပ္ငန္းအတိုင္းပဲ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္”

ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေနမ်ိဳးေအာင္

႐ိုက္ကူး ၊ တည္းျဖတ္
ကိုလူသစ္

Leave a Reply