ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပဂိၢဳလ္ႏွင့္ သီးျခားေတြ႔ဆံုခြင့္ KNPP ေတာင္းခံထား

0
165

 

ရန္ကုန္၊ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၇

ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္း အၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပဂိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သီးျခားေတြ႔ဆံုခြင့္ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွတဆင့္ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း KNPP ဆက္ဆံေရးရုံးတာဝန္ခံ ခူေညးရယ္ က ေျပာသည္။

သီးျခားေတြ႔ဆံုခြင့္ရရွိေစရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းသို႔ KNPP အား ဖိတ္ၾကားထားျခင္းမရွိေၾကာင္း လည္း ၄င္းေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။

“ေတြ႔ခြင့္ရရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္ နဲ႔ျဖစ္တဲ့ျဖစ္စဥ္ အမွန္ကို အတိုင္ပင္ခံ လက္ထဲ ေရာက္ေအာင္ထည့္ေပးမွာပါ” ဟု ခူေညးရယ္ က ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ KNPP တို႔သည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ေတြ႔ဆံုမႈရွိခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခြင့္ ရရွိေစရန္ ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး ေတြ႔ဆံုခြင့္ ရ မရႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာကိုလည္း မေျပာဆိုႏိုင္ေသးေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ က သစ္မ်ားတင္ေဆာင္လာသည္ဆိုေသာ တပ္မေတာ္ရိကၡာပို႔သည့္ ကားကို KNPP တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက တားဆီး ခဲ့မႈေၾကာင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ KNPP တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေလးဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။ ယင္းပဋိပကၡေၾကာင့္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ KNPP တို႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။

ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေသဆံုးသူ မိသားစုဝင္မ်ားပါဝင္ၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြ အျဖစ္ ျပည္နယ္အစိုးရက က်ပ္ငါးသိန္းစီေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)သည္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ္လည္း NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရွိေသာအဖြဲ႔လည္းျဖစ္ၿပီး UNFC အဖြဲ႔၏ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔လည္း ျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္၊ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၇

ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္း အၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပဂိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သီးျခားေတြ႔ဆံုခြင့္ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွတဆင့္ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း KNPP ဆက္ဆံေရးရုံးတာဝန္ခံ ခူေညးရယ္ က ေျပာသည္။

သီးျခားေတြ႔ဆံုခြင့္ရရွိေစရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းသို႔ KNPP အား ဖိတ္ၾကားထားျခင္းမရွိေၾကာင္း လည္း ၄င္းေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။

“ေတြ႔ခြင့္ရရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္ နဲ႔ျဖစ္တဲ့ျဖစ္စဥ္ အမွန္ကို အတိုင္ပင္ခံ လက္ထဲ ေရာက္ေအာင္ထည့္ေပးမွာပါ” ဟု ခူေညးရယ္ က ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ KNPP တို႔သည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ေတြ႔ဆံုမႈရွိခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခြင့္ ရရွိေစရန္ ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး ေတြ႔ဆံုခြင့္ ရ မရႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာကိုလည္း မေျပာဆိုႏိုင္ေသးေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ က သစ္မ်ားတင္ေဆာင္လာသည္ဆိုေသာ တပ္မေတာ္ရိကၡာပို႔သည့္ ကားကို KNPP တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက တားဆီး ခဲ့မႈေၾကာင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ KNPP တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေလးဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။ ယင္းပဋိပကၡေၾကာင့္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ KNPP တို႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။

ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေသဆံုးသူ မိသားစုဝင္မ်ားပါဝင္ၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြ အျဖစ္ ျပည္နယ္အစိုးရက က်ပ္ငါးသိန္းစီေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)သည္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ္လည္း NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရွိေသာအဖြဲ႔လည္းျဖစ္ၿပီး UNFC အဖြဲ႔၏ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔လည္း ျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply