သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားျပန္လည္ရရွိေရး ေတာင္သူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပ

0
167

မႏၱေလး၊ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊၂၀၁၇

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ညံေတာေဘာလံုးကြင္းမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က ေတာင္သူအင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ယင္းဆႏၵျပပြဲသို႔ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ားသာမက မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ တို႔မွာ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ားလည္း လာေရာက္ပူးေပါင္းၾကပါသည္။

“အထက္အဆင့္ဆင့္က ခ်ေပးတဲ့ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြက ေကာင္းပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ေအာက္ေျခမွာ ဘာမွမလုပ္ေပးဘူး ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦဝင္းျမင့္က ေတာင္သူေတြကိုအတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ေျပာေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတာင္သူေတြ ခုခ်ိန္ထိ ေျမျပန္မရၾကေသးဘူး ။” ဟု ဦးေဆာင္သူ ဦးေမာင္ေမာင္ႏိုင္ က ေျပာသည္။

ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာျပန္လည္မရရွိတဲ့အတြက္ အခက္အခဲ မ်ားၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ေျမျပန္လည္ရရွိရန္ စာအဆင့္ဆင့္တင္ျပေသာ္လည္း မည္သည့္အဖြဲ႕ကမွ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ေတာင္သူဆိုတာ ေျမရွိမွ ခုဟာက ေျမကသိမ္းခံလိုက္ရေတာ့ ဘာမွ စိုက္စားစရာမရွိဘူး ။ စားဝတ္ေနေရးေျပလည္ဖို႔ မနည္း႐ုန္းကန္ေနရတယ္။ ၾကံဳရာလုပ္စားေနရတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆိုရင္ ေကာ္ဖီျခံစီမံကိန္းဆိုၿပီး ဧက ၅၀၀ ေက်ာ္သိမ္းသြားတယ္ ။ တကယ္က ေကာ္ဖီတစ္ပင္မွေတာင္ လာမစိုက္ဘူး ။” ဟု ေျမ ၂၅ ဧက သိမ္းဆည္းခံရသည့္ ျပင္စာရြာမွ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူ ဦးစိုးဝင္း က ေျပာသည္။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စီမံကိန္းအေၾကာင္းျပ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာန ၊ ေျမစာရင္း စသညိ့အဖြဲ႕မ်ား စုေပါင္းၿပီး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းကာ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ က သိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သိမ္းဆည္းေျမ ၃၄၈၁၇.၈၅၆ ဧက ကို ေတာင္သူမ်ား လက္ဝယ္ျပန္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊၂၀၁၇

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ညံေတာေဘာလံုးကြင္းမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က ေတာင္သူအင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ယင္းဆႏၵျပပြဲသို႔ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ားသာမက မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ တို႔မွာ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ားလည္း လာေရာက္ပူးေပါင္းၾကပါသည္။

“အထက္အဆင့္ဆင့္က ခ်ေပးတဲ့ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြက ေကာင္းပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ေအာက္ေျခမွာ ဘာမွမလုပ္ေပးဘူး ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦဝင္းျမင့္က ေတာင္သူေတြကိုအတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ေျပာေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတာင္သူေတြ ခုခ်ိန္ထိ ေျမျပန္မရၾကေသးဘူး ။” ဟု ဦးေဆာင္သူ ဦးေမာင္ေမာင္ႏိုင္ က ေျပာသည္။

ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာျပန္လည္မရရွိတဲ့အတြက္ အခက္အခဲ မ်ားၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ေျမျပန္လည္ရရွိရန္ စာအဆင့္ဆင့္တင္ျပေသာ္လည္း မည္သည့္အဖြဲ႕ကမွ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ေတာင္သူဆိုတာ ေျမရွိမွ ခုဟာက ေျမကသိမ္းခံလိုက္ရေတာ့ ဘာမွ စိုက္စားစရာမရွိဘူး ။ စားဝတ္ေနေရးေျပလည္ဖို႔ မနည္း႐ုန္းကန္ေနရတယ္။ ၾကံဳရာလုပ္စားေနရတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆိုရင္ ေကာ္ဖီျခံစီမံကိန္းဆိုၿပီး ဧက ၅၀၀ ေက်ာ္သိမ္းသြားတယ္ ။ တကယ္က ေကာ္ဖီတစ္ပင္မွေတာင္ လာမစိုက္ဘူး ။” ဟု ေျမ ၂၅ ဧက သိမ္းဆည္းခံရသည့္ ျပင္စာရြာမွ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူ ဦးစိုးဝင္း က ေျပာသည္။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စီမံကိန္းအေၾကာင္းျပ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာန ၊ ေျမစာရင္း စသညိ့အဖြဲ႕မ်ား စုေပါင္းၿပီး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းကာ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ က သိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သိမ္းဆည္းေျမ ၃၄၈၁၇.၈၅၆ ဧက ကို ေတာင္သူမ်ား လက္ဝယ္ျပန္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

 

Leave a Reply