သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္က သတင္းမွားယြင္းေရးသားမႈအတြက္ ေတာင္းပန္ျခင္းမျပဳပါက တရားစဲြမည္ဟု ေဒၚသက္သက္ခိုင္ေျပာဆို

0
171

စက္တင္ဘာ ၂၂
ေက်ာ္သူျမင့္

သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္က သတင္းမွားယြင္းေရးသားမႈအတြက္ ျပန္လည္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းမျပဳ လုပ္ပါက တရားစဲြဆိုမည္ဟု NLD ပါတီမွ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္က ေျပာသည္။

“ကၽြန္မေရွ႕ေနကို အပ္ထားပါတယ္။ ျပန္ၿပီးမေတာင္းပန္ရင္ တရားစဲြဖို႔ အထိလုပ္သြားမယ္။ က်န္တာေတြကေတာ့ သတင္းစာမွာပါတဲ့ အတိုင္းပါပဲ”ဟု ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္က ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၈ ရက္က ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္တြင္ “၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြကာလ တြင္ NLD ပါတီ ျပန္လည္အႏိုင္ရရွိပါက တိုင္းျပည္အႏၱရယ္မွာ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္း ေၾကာင္း ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္ေျပာဆို”ဟု သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေျပာၾကားမႈမ်ိဳးအား သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္သာမက အျခားမီဒီယာမ်ားသို႔ လည္းေကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္၏ ေရွ႕ေနမွ ေၾကာ္ျငာစာ ထည့္ခဲ့သည္။

သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္အေနျဖင့္ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္၏ ဓာတ္ပံုအသံုးျပဳ၍ မမွန္မကန္သတင္း ေရးသားမႈအတြက္ သတင္းစာေၾကာ္ျငာပါေသာေန႔မွစ၍ (၇)ရက္အတြင္း ေၾကးမံုႏွင့္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမ်ားႏွင့္ သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္တြင္ ျပန္လည္ရွင္းလင္း၍ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ ေတာင္း ဆိုထားသည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္အား လိုက္နာျခင္းမရွိပါက အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမျပဳပဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီထံ တိုင္ၾကား၍ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Photo: Thet Thet Khine Fb

စက္တင္ဘာ ၂၂
ေက်ာ္သူျမင့္

သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္က သတင္းမွားယြင္းေရးသားမႈအတြက္ ျပန္လည္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းမျပဳ လုပ္ပါက တရားစဲြဆိုမည္ဟု NLD ပါတီမွ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္က ေျပာသည္။

“ကၽြန္မေရွ႕ေနကို အပ္ထားပါတယ္။ ျပန္ၿပီးမေတာင္းပန္ရင္ တရားစဲြဖို႔ အထိလုပ္သြားမယ္။ က်န္တာေတြကေတာ့ သတင္းစာမွာပါတဲ့ အတိုင္းပါပဲ”ဟု ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္က ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၈ ရက္က ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္တြင္ “၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြကာလ တြင္ NLD ပါတီ ျပန္လည္အႏိုင္ရရွိပါက တိုင္းျပည္အႏၱရယ္မွာ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္း ေၾကာင္း ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္ေျပာဆို”ဟု သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေျပာၾကားမႈမ်ိဳးအား သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္သာမက အျခားမီဒီယာမ်ားသို႔ လည္းေကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္၏ ေရွ႕ေနမွ ေၾကာ္ျငာစာ ထည့္ခဲ့သည္။

သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္အေနျဖင့္ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္၏ ဓာတ္ပံုအသံုးျပဳ၍ မမွန္မကန္သတင္း ေရးသားမႈအတြက္ သတင္းစာေၾကာ္ျငာပါေသာေန႔မွစ၍ (၇)ရက္အတြင္း ေၾကးမံုႏွင့္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမ်ားႏွင့္ သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္တြင္ ျပန္လည္ရွင္းလင္း၍ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ ေတာင္း ဆိုထားသည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္အား လိုက္နာျခင္းမရွိပါက အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမျပဳပဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီထံ တိုင္ၾကား၍ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Photo: Thet Thet Khine Fb

Leave a Reply