ဗီတာမင္အားေဆးမ်ား ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ပိုေဆာင္ေနရသျဖင့္ ေစ်းျမင့္ေနျခင္းဟုဆို

0
189

စက္တင္ဘာ၂၄
ေမစု

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန မွမႀကာေသးမီကေလ်ာ့ခ်ေပး လိုက္ေသာသြင္းကုန္ေဆးဝါးမ်ား အတြက္ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္သုညရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ဗီတာမင္ေဆးအခ်ိဳ႕ပါဝင္ျခင္း မရွိပဲအခြန္ပိုေဆာင္ေနရသျဖင့္ ေဒၚလာေစ်းျမင့္ေနခ်ိန္ တြင္အျခားေဆးမ်ားထက္ ဗီတာမင္အားေဆးမ်ားပိုမိုေစ်း တက္လာေႀကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

လတ္တေလာတြင္ေဆးဝါးတင္သြင္းမႈမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို သုညရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ custom duty ၁ဒသမ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ရန္ေလ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ရာ ယင္းေလ်ာ့ခ်မႈမ်ား အထဲတြင္ေဆးဝါးအျဖစ္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ ဗီတာမင္ေဆးမ်ားမပါဝင္ရန္ အေကာက္ခြန္ဌာနမွ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့၍ ဗီတာမင္အားေဆးမ်ား အားအခြန္ေလ်ာ့ခ်မႈမွပယ္ဖ်က္ခဲ့ေႀကာင္း ႏွင့္ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္စုစုေပါင္း ၁၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဗီတာမင္အားေဆးမ်ားအတြက္ အခြန္ပိုေဆာင္ေနရေႀကာင္းသိရသည္။

ျပည္ပမွေဆးဝါး၈၀ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ ျပည္တြင္းသို႔တင္သြင္းေနရာတြင္ ယခင္ကကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ custom duty ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ရေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈေႀကာင့္ ေစ်းတက္လာသည့္ေဆးမ်ား သည္အမ်ားအားျဖင့္ တင္သြင္းသည့္ကုမၸဏီ၌ ေစ်းလက္က်န္မရွိေတာ့သည့္ေဆး ႏွင့္ ထပ္မံတင္သြင္းေနရသည့္ေဆးမ်ားသာျဖစ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း မွေဆးမ်ားအားပရဟိတစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အေရာင္းရပ္ျခင္း ေစ်းတက္ျခင္းမျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားမႈ အေနအထား မွာ လတ္တေလာ ေဒၚလာေစ်းရုတ္တရက္ျမင့္တက္မႈရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေဆးေစ်းတက္မႈရာခိုင္ႏႈန္း အားအခ်ိဳးတက်ႏိႈင္းယွဥ္ ႀကည့္ပါက ေဆးဝါးေစ်းမ်ား သိသာစြာျမွင့္တင္ထားျခင္းမရွိသည္ ကိုေတြ႕ရသျဖင့္ ေဆးဝါးကုန္သည္အသင္း၏တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ေႀကာင္းသိရသည္။

“ေဒၚလာေစ်းထပ္တက္လာရင္တတ္နိုင္သေလာက္ စည္းရုံးေရး နည္းလမ္းနဲ႕လုပ္ေနပါတယ္။လက္ရွိအထိလည္းေအာင္ျမင္ပါတယ္။ေစ်းတက္တဲ့ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတဲ့ေဆးပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကိုေစ်းကြက္ထဲကေနယူႀကည့္လိုက္ရင္ အဲ့ပစၥည္းသည္ေဒၚလာေစ်းတက္တာထက္ ေစ်းႏႈန္းတက္တာနိမ့္ေနတာကိုနႈိင္းယွဥ္ျပီးေတြ႕ႏိုင္တာျဖစ္လို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကေအာင္ျမင္တယ္လို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။” ဟု ဦးေဇာ္မိုးခိုင္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ အတြက္တင္သြင္းသည့္ ေဆးအမ်ားစုသည္ အိႏိၵယနိုင္ငံမွျဖစ္ျပီး ေဒၚလာေငြႏွင့္သာဝယ္ယူေနရ ကာတင္သြင္းေသာနိုင္ငံ၏ ရူပီေငြေႀကးျဖင့္ ဝယ္ယူျပဳလုပ္မည္ ဆိုပါကလည္း ေရာင္းသူႏွင့္ဝယ္သူညိွႏိႈင္းမႈမ်ား အစရွိသျဖင့္အဆင့္ဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိေနျခင္းေႀကာင့္ ေဒၚလာေငြျဖင့္သာ ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္ ဟုသိရသည္။

စက္တင္ဘာ၂၄
ေမစု

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန မွမႀကာေသးမီကေလ်ာ့ခ်ေပး လိုက္ေသာသြင္းကုန္ေဆးဝါးမ်ား အတြက္ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္သုညရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ဗီတာမင္ေဆးအခ်ိဳ႕ပါဝင္ျခင္း မရွိပဲအခြန္ပိုေဆာင္ေနရသျဖင့္ ေဒၚလာေစ်းျမင့္ေနခ်ိန္ တြင္အျခားေဆးမ်ားထက္ ဗီတာမင္အားေဆးမ်ားပိုမိုေစ်း တက္လာေႀကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

လတ္တေလာတြင္ေဆးဝါးတင္သြင္းမႈမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို သုညရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ custom duty ၁ဒသမ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ရန္ေလ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ရာ ယင္းေလ်ာ့ခ်မႈမ်ား အထဲတြင္ေဆးဝါးအျဖစ္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ ဗီတာမင္ေဆးမ်ားမပါဝင္ရန္ အေကာက္ခြန္ဌာနမွ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့၍ ဗီတာမင္အားေဆးမ်ား အားအခြန္ေလ်ာ့ခ်မႈမွပယ္ဖ်က္ခဲ့ေႀကာင္း ႏွင့္ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္စုစုေပါင္း ၁၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဗီတာမင္အားေဆးမ်ားအတြက္ အခြန္ပိုေဆာင္ေနရေႀကာင္းသိရသည္။

ျပည္ပမွေဆးဝါး၈၀ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ ျပည္တြင္းသို႔တင္သြင္းေနရာတြင္ ယခင္ကကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ custom duty ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ရေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈေႀကာင့္ ေစ်းတက္လာသည့္ေဆးမ်ား သည္အမ်ားအားျဖင့္ တင္သြင္းသည့္ကုမၸဏီ၌ ေစ်းလက္က်န္မရွိေတာ့သည့္ေဆး ႏွင့္ ထပ္မံတင္သြင္းေနရသည့္ေဆးမ်ားသာျဖစ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း မွေဆးမ်ားအားပရဟိတစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အေရာင္းရပ္ျခင္း ေစ်းတက္ျခင္းမျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားမႈ အေနအထား မွာ လတ္တေလာ ေဒၚလာေစ်းရုတ္တရက္ျမင့္တက္မႈရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေဆးေစ်းတက္မႈရာခိုင္ႏႈန္း အားအခ်ိဳးတက်ႏိႈင္းယွဥ္ ႀကည့္ပါက ေဆးဝါးေစ်းမ်ား သိသာစြာျမွင့္တင္ထားျခင္းမရွိသည္ ကိုေတြ႕ရသျဖင့္ ေဆးဝါးကုန္သည္အသင္း၏တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ေႀကာင္းသိရသည္။

“ေဒၚလာေစ်းထပ္တက္လာရင္တတ္နိုင္သေလာက္ စည္းရုံးေရး နည္းလမ္းနဲ႕လုပ္ေနပါတယ္။လက္ရွိအထိလည္းေအာင္ျမင္ပါတယ္။ေစ်းတက္တဲ့ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတဲ့ေဆးပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကိုေစ်းကြက္ထဲကေနယူႀကည့္လိုက္ရင္ အဲ့ပစၥည္းသည္ေဒၚလာေစ်းတက္တာထက္ ေစ်းႏႈန္းတက္တာနိမ့္ေနတာကိုနႈိင္းယွဥ္ျပီးေတြ႕ႏိုင္တာျဖစ္လို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကေအာင္ျမင္တယ္လို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။” ဟု ဦးေဇာ္မိုးခိုင္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ အတြက္တင္သြင္းသည့္ ေဆးအမ်ားစုသည္ အိႏိၵယနိုင္ငံမွျဖစ္ျပီး ေဒၚလာေငြႏွင့္သာဝယ္ယူေနရ ကာတင္သြင္းေသာနိုင္ငံ၏ ရူပီေငြေႀကးျဖင့္ ဝယ္ယူျပဳလုပ္မည္ ဆိုပါကလည္း ေရာင္းသူႏွင့္ဝယ္သူညိွႏိႈင္းမႈမ်ား အစရွိသျဖင့္အဆင့္ဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိေနျခင္းေႀကာင့္ ေဒၚလာေငြျဖင့္သာ ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္ ဟုသိရသည္။

Leave a Reply