တကၠသိုလ္ဆရာ/မမ်ားအား ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားကန္႔သတ္မႈအေပၚ ျပန္လည္ ေျဖရွင္း

0
192

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၇

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရွိ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားက ဖိတ္ၾကားလာသည္မ်ားကို ကန္႔သတ္ရျခင္းသည္ မရိုးသားေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ျပည္ပထြက္ခြာျခင္းမ်ားကို ကန္႔သတ္သည့္သေဘာျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေက်ာ္ႏိုင္က ေျပာသည္။

နာမည္တပ္ ( By Name )ျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားက ဖိတ္ၾကားလာမႈမ်ားရွိပါက ခြင့္မျပဳေတာ့ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး မျဖစ္မေနႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္မ်ားရွိေနေသာ ဆရာ/မမ်ားကိုမူ ယေန႔ အထိခြင့္ျပဳေပးေန ေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

“သုေသတနလုပ္စရာရွိတာေတြ၊ အက်ိဳးအေၾကာင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ ရွိတာေတြဆိုရင္ အခုထိ ထြက္ခြာခြင့္ေပး ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား တကၠသိုလ္ေတြမွာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေရးစရာေတြရွိတယ္ ဆိုရင္ အခုထိ ခြင့္ျပဳေနတာပါပဲ။ ကန္႔သတ္တယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ေတြကို မရိုးမသားနည္းနဲ႔ သြားၾကမွာစိုးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္မယ္” ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ႏိုင္ က ရွင္းျပသည္။

ယခုညႊန္ၾကားမႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္လည္းရွိေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သင္တန္း၊ပညာသင္၊ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ အစည္းအေဝး၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲ၊ ညီလာခံ၊ ဖိုရမ္၊ ခ်စ္ၾကည္ေရး၊ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ားကို ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆရာ/မမ်ားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အျပင္းအထန္ ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၇

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရွိ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားက ဖိတ္ၾကားလာသည္မ်ားကို ကန္႔သတ္ရျခင္းသည္ မရိုးသားေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ျပည္ပထြက္ခြာျခင္းမ်ားကို ကန္႔သတ္သည့္သေဘာျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေက်ာ္ႏိုင္က ေျပာသည္။

နာမည္တပ္ ( By Name )ျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားက ဖိတ္ၾကားလာမႈမ်ားရွိပါက ခြင့္မျပဳေတာ့ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး မျဖစ္မေနႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္မ်ားရွိေနေသာ ဆရာ/မမ်ားကိုမူ ယေန႔ အထိခြင့္ျပဳေပးေန ေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

“သုေသတနလုပ္စရာရွိတာေတြ၊ အက်ိဳးအေၾကာင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ ရွိတာေတြဆိုရင္ အခုထိ ထြက္ခြာခြင့္ေပး ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား တကၠသိုလ္ေတြမွာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေရးစရာေတြရွိတယ္ ဆိုရင္ အခုထိ ခြင့္ျပဳေနတာပါပဲ။ ကန္႔သတ္တယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ေတြကို မရိုးမသားနည္းနဲ႔ သြားၾကမွာစိုးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္မယ္” ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ႏိုင္ က ရွင္းျပသည္။

ယခုညႊန္ၾကားမႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္လည္းရွိေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သင္တန္း၊ပညာသင္၊ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ အစည္းအေဝး၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲ၊ ညီလာခံ၊ ဖိုရမ္၊ ခ်စ္ၾကည္ေရး၊ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ားကို ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆရာ/မမ်ားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အျပင္းအထန္ ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply