ရန္ကင္းကေလးေဆးရုံ ႏွလုံးအထူးခြဲစိ္တ္ကုသတိုးခ်ဲ႕ ၆ ထပ္ေဆာင္သစ္ဖြင့္လွစ္

0
229

စက္တင္ဘာ ၂၂
ေမစု

ေမြးရာပါကေလးႏွလုံးေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကေလး လူႀကီး ႏွလုံးေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ား အား နိုင္ငံတကာအဆင့္မွီခြဲစိတ္ကုသေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္နိုင္မည့္ ရန္ကင္းကေလးေဆးရုံႀကီး မွ ႏွလုံးအထူးခြဲစိတ္ကုသေဆာင္ Cardiac Complex ၆ထပ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္သစ္ကို စက္တင္ဘာလ၂၂ ရက္ေန႔ ကစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

Cardiac complex ၆ထပ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ကစတင္foundationခ် ထားတည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး၂၀၁၇ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ အျပီးေဆာက္လုပ္ခဲ့ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန အစိုးရခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၆၀၃ သန္းအကုန္က်ခံ၍ Max myanmar constraction မွတာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။

” အတြင္းလူနာကအေဆာက္အဦးေဟာင္းမွာစုစုေပါင္းကေလးလူနာ၅၀၀နီးပါးေလာက္ရွိပါတယ္။ျပန္မ်ွကေန႔စဥ္၂၅၀ ကေန၃၀၀ အတြင္းမွာျပင္ပလူနာေတြကိုႀကည့္ရႈေပးေနပါတယ္။ခြဲစိတ္ဖို႔ေစာင့္ေနတာကေတာ့ေထာင္ခ်ီေနပါတယ္။မခြဲမျဖစ္ခြဲစိတ္ရမယ့္လူနာေတြကေတာ့၃၀၀နီးပါးေလာက္ရွိ ႏွလုံးခြဲစိတ္ကုသေဆာင္မွာ ေတာ့လူနာကိုတစ္ပတ္၂ရက္ႀကည့္ေပးတာ တစ္ေန႔ကိုႏွလုံးေရာဂါလူနာ၈၀ကေန၁၀၀ေလာက္ရွိပါတယ္။တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ႀကီးဖြင့္လိုက္တာက လူနာေတြပိုကုသလာနိုင္ျပီးအရင္ထက္စာရင္ပိုခြဲစိတ္လာနိုင္မယ္။” ဟု ရန္ကင္းကေလးေဆးရုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ျမင့္ခိုင္ကေျပာသည္။

တိုးခ်ဲ႕အေဆာက္အဦး၆ထပ္ေဆာင္တြင္ေျမညီထပ္ ၌ႏွလုံးခြဲစိတ္သည့္ျပင္ပလူနာဌာန ႏွင့္ ပိုးသတ္ခန္း စစ္ေဆးစမ္းသပ္ခန္းမ်ား ပထမထပ္တြင္ နိုင္ငံတကာအဆင့္မွီခြဲစိတ္ကုသခန္း၂ခန္း ထာရွိ၍ ဒုတိယထပ္ အားခြဲစိတ္ျပီးလူနာမ်ားကိုအထူးႀကပ္မတ္ကုသေပးမည့္ ၁၈ကုတင္ဆံ့အေဆာင္မ်ားထားရွိျပီး တတိယထပ္၌ ႏွလုံးေရာဂါသာမက အျခားေရာဂါဆိုင္ရာ ကေလးမ်ားအားလုံးကို အထူးႀကပ္မတ္ကုသေပးနိုင္မည့္ ၃၈ကုတင္ဆံ့ ကုသေဆာင္ ႏွင့္ စတုတၳထပ္ တြင္၄၄ကုတင္ဆံ့ႏွလုံးႏွင့္ခြဲစိတ္ကုသဌာန၏ အေဆာင္ကိုထားရွိမည္ ျဖစ္ျပီးက်န္ရွိသည့္အထပ္၌ ဓာတ္ခြဲခန္း ႏွင့္ ေသြးအလွဴ ဌာနကိုဖြင့္လွစ္ထား ရွိထားေႀကာင္းသိရသည္။

ရန္ကင္းကေလးေဆးရုံႀကီးသည္ကုတင္၅၅၀ဆံ့ကေလးအထူးကုေဆးရုံႀကီးျဖစ္ျပီး အသစ္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္Cardiac complex ၆ထပ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ ၌ေမြးရာပါကေလးႏွလုံးေရာဂါေတြအထူးကုသေပးျခင္း အျပင္ လူႀကီးႏွလုံးခြဲစိတ္မႈမ်ား ႏွင့္အျခားေရာဂါဆိုင္ရာ ျဖစ္ပြားေနေသာကေလးလူနာမ်ားကိုႀကပ္မတ္ကုသေပးနိုင္ရန္လည္းလုပ္ေဆာင္မည္ဟုသိရသည္။

“အေဆာက္အဦးေဟာင္းမွာတုန္းက ခြဲစိတ္ခန္းမွာ ၁ေန႔ကို၂ဦးေလာက္ပဲခြဲႏိုင္ျပီးေတာ့ ဒီအေဆာင္သစ္မွာေတာ့၄ဦးေလာက္ ခြဲႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးႀကပ္မတ္ကုသေဆာင္ဆိုလည္းအေဟာင္းမွာ၄ကုတင္ေလာက္ပဲကုသေပးနိုင္ရာကေနဒီဘက္မွာ ၁၈ကုတင္ေလာက္ခြဲစိတ္ျပီးတဲ့ေရာဂါေဝဒနာရွင္ကိုႀကပ္မတ္ကုသေပးမႈေတြ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္လာနိုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုေဆးရုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ျမင့္ခိုင္ကေျပာသည္။

ႏွလုံးခြဲစိတ္ကုသေပးသည့္အဖြဲ႔ Cardiology Team မွ ၆ႏွစ္ႀကာကာလအတြင္း ကေလး ႏွင့္ လူႀကီး ႏွလုံးခြဲစိတ္မႈေပါင္း (၂၂၀၀) ဦးခန္႔ျပဳ လုပ္ေပးနိုင္ခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။

#ပဥၥမလႈိင္​း #ရန္​ကင္​းက​ေလး​ေဆးရံု

စက္တင္ဘာ ၂၂
ေမစု

ေမြးရာပါကေလးႏွလုံးေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကေလး လူႀကီး ႏွလုံးေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ား အား နိုင္ငံတကာအဆင့္မွီခြဲစိတ္ကုသေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္နိုင္မည့္ ရန္ကင္းကေလးေဆးရုံႀကီး မွ ႏွလုံးအထူးခြဲစိတ္ကုသေဆာင္ Cardiac Complex ၆ထပ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္သစ္ကို စက္တင္ဘာလ၂၂ ရက္ေန႔ ကစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

Cardiac complex ၆ထပ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ကစတင္foundationခ် ထားတည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး၂၀၁၇ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ အျပီးေဆာက္လုပ္ခဲ့ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန အစိုးရခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၆၀၃ သန္းအကုန္က်ခံ၍ Max myanmar constraction မွတာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။

” အတြင္းလူနာကအေဆာက္အဦးေဟာင္းမွာစုစုေပါင္းကေလးလူနာ၅၀၀နီးပါးေလာက္ရွိပါတယ္။ျပန္မ်ွကေန႔စဥ္၂၅၀ ကေန၃၀၀ အတြင္းမွာျပင္ပလူနာေတြကိုႀကည့္ရႈေပးေနပါတယ္။ခြဲစိတ္ဖို႔ေစာင့္ေနတာကေတာ့ေထာင္ခ်ီေနပါတယ္။မခြဲမျဖစ္ခြဲစိတ္ရမယ့္လူနာေတြကေတာ့၃၀၀နီးပါးေလာက္ရွိ ႏွလုံးခြဲစိတ္ကုသေဆာင္မွာ ေတာ့လူနာကိုတစ္ပတ္၂ရက္ႀကည့္ေပးတာ တစ္ေန႔ကိုႏွလုံးေရာဂါလူနာ၈၀ကေန၁၀၀ေလာက္ရွိပါတယ္။တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ႀကီးဖြင့္လိုက္တာက လူနာေတြပိုကုသလာနိုင္ျပီးအရင္ထက္စာရင္ပိုခြဲစိတ္လာနိုင္မယ္။” ဟု ရန္ကင္းကေလးေဆးရုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ျမင့္ခိုင္ကေျပာသည္။

တိုးခ်ဲ႕အေဆာက္အဦး၆ထပ္ေဆာင္တြင္ေျမညီထပ္ ၌ႏွလုံးခြဲစိတ္သည့္ျပင္ပလူနာဌာန ႏွင့္ ပိုးသတ္ခန္း စစ္ေဆးစမ္းသပ္ခန္းမ်ား ပထမထပ္တြင္ နိုင္ငံတကာအဆင့္မွီခြဲစိတ္ကုသခန္း၂ခန္း ထာရွိ၍ ဒုတိယထပ္ အားခြဲစိတ္ျပီးလူနာမ်ားကိုအထူးႀကပ္မတ္ကုသေပးမည့္ ၁၈ကုတင္ဆံ့အေဆာင္မ်ားထားရွိျပီး တတိယထပ္၌ ႏွလုံးေရာဂါသာမက အျခားေရာဂါဆိုင္ရာ ကေလးမ်ားအားလုံးကို အထူးႀကပ္မတ္ကုသေပးနိုင္မည့္ ၃၈ကုတင္ဆံ့ ကုသေဆာင္ ႏွင့္ စတုတၳထပ္ တြင္၄၄ကုတင္ဆံ့ႏွလုံးႏွင့္ခြဲစိတ္ကုသဌာန၏ အေဆာင္ကိုထားရွိမည္ ျဖစ္ျပီးက်န္ရွိသည့္အထပ္၌ ဓာတ္ခြဲခန္း ႏွင့္ ေသြးအလွဴ ဌာနကိုဖြင့္လွစ္ထား ရွိထားေႀကာင္းသိရသည္။

ရန္ကင္းကေလးေဆးရုံႀကီးသည္ကုတင္၅၅၀ဆံ့ကေလးအထူးကုေဆးရုံႀကီးျဖစ္ျပီး အသစ္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္Cardiac complex ၆ထပ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ ၌ေမြးရာပါကေလးႏွလုံးေရာဂါေတြအထူးကုသေပးျခင္း အျပင္ လူႀကီးႏွလုံးခြဲစိတ္မႈမ်ား ႏွင့္အျခားေရာဂါဆိုင္ရာ ျဖစ္ပြားေနေသာကေလးလူနာမ်ားကိုႀကပ္မတ္ကုသေပးနိုင္ရန္လည္းလုပ္ေဆာင္မည္ဟုသိရသည္။

“အေဆာက္အဦးေဟာင္းမွာတုန္းက ခြဲစိတ္ခန္းမွာ ၁ေန႔ကို၂ဦးေလာက္ပဲခြဲႏိုင္ျပီးေတာ့ ဒီအေဆာင္သစ္မွာေတာ့၄ဦးေလာက္ ခြဲႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးႀကပ္မတ္ကုသေဆာင္ဆိုလည္းအေဟာင္းမွာ၄ကုတင္ေလာက္ပဲကုသေပးနိုင္ရာကေနဒီဘက္မွာ ၁၈ကုတင္ေလာက္ခြဲစိတ္ျပီးတဲ့ေရာဂါေဝဒနာရွင္ကိုႀကပ္မတ္ကုသေပးမႈေတြ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္လာနိုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုေဆးရုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ျမင့္ခိုင္ကေျပာသည္။

ႏွလုံးခြဲစိတ္ကုသေပးသည့္အဖြဲ႔ Cardiology Team မွ ၆ႏွစ္ႀကာကာလအတြင္း ကေလး ႏွင့္ လူႀကီး ႏွလုံးခြဲစိတ္မႈေပါင္း (၂၂၀၀) ဦးခန္႔ျပဳ လုပ္ေပးနိုင္ခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။

#ပဥၥမလႈိင္​း #ရန္​ကင္​းက​ေလး​ေဆးရံု

Leave a Reply