ပုဇြန္ေတာင္ ၅၂ လမ္း ေန႔/ညေစ်းကို ဇန္န၀ါရီလလယ္ပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ 

0
238

ရန္ကုန္၊ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊၂၀၁၇

ပုဇြန္ေတာင္ ၅၂ လမ္း ေန႔/ည ေစ်းကို ဇန္န၀ါရီလလယ္ပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင့္လြင္ ကေျပာသည္။

“စမတ္ကတ္ေတြကလည္းလုပ္ၿပီးသြားၿပီ။ မူလေရာင္းတဲ့ေနရာမွာ သူတို႔ကမရွိေတာ့ဘူး။ ညေစ်းကိုေျပာင္းရေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္ ၂ ပတ္ေလာက္ေတာ့ ေဖာက္သည္ေတြကို အသိေပးခြင့္ေပးတဲ့ပံုစံေပါ့။ အဲ့ဒါၿပီးရင္ေတာ့ ဇန္န၀ါရီလထဲမွာ ညေစ်းကိုဖြင့္ႏိုင္ေလာက္မွာပါ။ ေစ်းေတြရဲ႕သဘာ၀က ဒီအတိုင္း ေစ်းဖြင့္ၿပီးေတာ့ထိုင္ေရာင္းတာမဟုတ္ဘူး။ လမ္းမေတြေပၚေရာက္တဲ့ အတြက္ ကားပိ္္တ္ဆို႔မႈေတြျဖစ္တယ္။ ညေစ်းကို စည္းကားတဲ့ေစ်း ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားထားပါတယ္။ မီးဆင္ေပးတာေတြ ေရသံုးရလြယ္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ အရင္းေစ်းက အာသာခ်က္ေတြ အားနည္းခ်က္ေတြ ကို သင္ခန္းစာ ပိုေကာင္းေအာင္လို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ တရားမ၀င္ က်ဴးေက်ာ္ေစ်းသည္ ရွင္းလင္းေရး Project ရွိတဲ့အတြက္ ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ေနတာပါ” ဟုဦးတင့္လြင္ကေျပာသည္။

အဆိုပါေစ်းတြင္ နံနက္ခင္းေရာင္းခ်မည့္ ေစ်းသည္ ၉၀ ခန္႔ႏွင့္ ညပိုင္းေရာင္းခ်မည့္ ေစ်းသည္ ၁၂၀ ခန္႔ရွိၿပီး ဆိုင္ခန္းမ်ားအတြက္ အက်ယ္အ၀န္းကို ၈ ေပပတ္လည္ သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး လံုျခံဳေရး ၀န္ထမ္းမ်ားပါ ထားရွိေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္း ေစ်းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ အေနာ္ရထားလမ္း၊ ဗႏၶဳလလမ္း၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဘုရားလမ္း၊ ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္ႏွင့္ အထက္ပုဇြန္ေတာင္ရွိ လက္ရွိေစ်းေရာင္းခ်ေနသည့္ လမ္းေဘး ေစ်းသည္မ်ားကို ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ တရားမ၀င္ က်ဴးေက်ာ္ေစ်းသည္မ်ား ရွင္းလင္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ အေနာ္ရထာ လမ္း ၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း ႏွင့္ ကုန္သည္လမ္းရွိ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားကို ကမ္းနားလမ္းသို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ တြင္ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

ရန္ကုန္၊ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊၂၀၁၇

ပုဇြန္ေတာင္ ၅၂ လမ္း ေန႔/ည ေစ်းကို ဇန္န၀ါရီလလယ္ပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင့္လြင္ ကေျပာသည္။

“စမတ္ကတ္ေတြကလည္းလုပ္ၿပီးသြားၿပီ။ မူလေရာင္းတဲ့ေနရာမွာ သူတို႔ကမရွိေတာ့ဘူး။ ညေစ်းကိုေျပာင္းရေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္ ၂ ပတ္ေလာက္ေတာ့ ေဖာက္သည္ေတြကို အသိေပးခြင့္ေပးတဲ့ပံုစံေပါ့။ အဲ့ဒါၿပီးရင္ေတာ့ ဇန္န၀ါရီလထဲမွာ ညေစ်းကိုဖြင့္ႏိုင္ေလာက္မွာပါ။ ေစ်းေတြရဲ႕သဘာ၀က ဒီအတိုင္း ေစ်းဖြင့္ၿပီးေတာ့ထိုင္ေရာင္းတာမဟုတ္ဘူး။ လမ္းမေတြေပၚေရာက္တဲ့ အတြက္ ကားပိ္္တ္ဆို႔မႈေတြျဖစ္တယ္။ ညေစ်းကို စည္းကားတဲ့ေစ်း ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားထားပါတယ္။ မီးဆင္ေပးတာေတြ ေရသံုးရလြယ္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ အရင္းေစ်းက အာသာခ်က္ေတြ အားနည္းခ်က္ေတြ ကို သင္ခန္းစာ ပိုေကာင္းေအာင္လို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ တရားမ၀င္ က်ဴးေက်ာ္ေစ်းသည္ ရွင္းလင္းေရး Project ရွိတဲ့အတြက္ ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ေနတာပါ” ဟုဦးတင့္လြင္ကေျပာသည္။

အဆိုပါေစ်းတြင္ နံနက္ခင္းေရာင္းခ်မည့္ ေစ်းသည္ ၉၀ ခန္႔ႏွင့္ ညပိုင္းေရာင္းခ်မည့္ ေစ်းသည္ ၁၂၀ ခန္႔ရွိၿပီး ဆိုင္ခန္းမ်ားအတြက္ အက်ယ္အ၀န္းကို ၈ ေပပတ္လည္ သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး လံုျခံဳေရး ၀န္ထမ္းမ်ားပါ ထားရွိေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္း ေစ်းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ အေနာ္ရထားလမ္း၊ ဗႏၶဳလလမ္း၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဘုရားလမ္း၊ ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္ႏွင့္ အထက္ပုဇြန္ေတာင္ရွိ လက္ရွိေစ်းေရာင္းခ်ေနသည့္ လမ္းေဘး ေစ်းသည္မ်ားကို ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ တရားမ၀င္ က်ဴးေက်ာ္ေစ်းသည္မ်ား ရွင္းလင္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ အေနာ္ရထာ လမ္း ၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း ႏွင့္ ကုန္သည္လမ္းရွိ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားကို ကမ္းနားလမ္းသို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ တြင္ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

Leave a Reply