မြမ္ဘိုင္းရွိ အဆင့္ျမင့္အေဆာက္အအံုတစ္ခု၌ မီးေလာင္မႈျဖစ္၊ ၁၄ ဦးခန္႔ေသဆံုး

0
178

မြမ္ဘုိင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၉

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ မြမ္ဘုိင္းၿမိဳ႕ရွိ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ေစ်းဆုိင္မ်ားပါဝင္ေသာ အေဆာက္အအံုတစ္ခု၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ သန္းေခါင္အခ်ိန္တြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူ ၁၄ ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

နာမည္ေက်ာ္ ကမာလာမီးလ္စားေသာက္ဆုိင္ႏွင့္ေစ်းဆိုင္မ်ားရွိသည့္ အေဆာက္အအံုတြင္ မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မိနစ္ ၃၀ အတြင္း အေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုး မီးပ်ံ႕ႏွံံ႔ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။
လူေျခာက္ဦးကို ေဆး႐ုံတင္ကုသေပးေနရေၾကာင္း ၿမိဳ႕၏သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခဲြေရးဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေဆာက္အအံုအေပၚဆံုးထပ္ရွိ စားေသာက္ဆုိင္၌ မီးစတင္ ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေသဆံုးသူအမ်ားစုမွာ ပါတီပဲြတက္ေရာက္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾက သည္။ ေမြးေန႔ပဲြက်င္းပခဲ့သည့္ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးသည္လည္း မီးေလာင္ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

ယင္းအေဆာက္အအံုတြင္ မီဒီယာအဖဲြ႕အစည္းတခ်ိဳ႕သည္ ႐ံုးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ထားၿပီး မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားသတင္းလိုင္း သံုးခုခန္႔ ထိခိုက္မႈရွိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

မြမ္ဘုိင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၉

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ မြမ္ဘုိင္းၿမိဳ႕ရွိ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ေစ်းဆုိင္မ်ားပါဝင္ေသာ အေဆာက္အအံုတစ္ခု၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ သန္းေခါင္အခ်ိန္တြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူ ၁၄ ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

နာမည္ေက်ာ္ ကမာလာမီးလ္စားေသာက္ဆုိင္ႏွင့္ေစ်းဆိုင္မ်ားရွိသည့္ အေဆာက္အအံုတြင္ မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မိနစ္ ၃၀ အတြင္း အေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုး မီးပ်ံ႕ႏွံံ႔ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။
လူေျခာက္ဦးကို ေဆး႐ုံတင္ကုသေပးေနရေၾကာင္း ၿမိဳ႕၏သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခဲြေရးဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေဆာက္အအံုအေပၚဆံုးထပ္ရွိ စားေသာက္ဆုိင္၌ မီးစတင္ ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေသဆံုးသူအမ်ားစုမွာ ပါတီပဲြတက္ေရာက္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾက သည္။ ေမြးေန႔ပဲြက်င္းပခဲ့သည့္ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးသည္လည္း မီးေလာင္ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

ယင္းအေဆာက္အအံုတြင္ မီဒီယာအဖဲြ႕အစည္းတခ်ိဳ႕သည္ ႐ံုးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ထားၿပီး မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားသတင္းလိုင္း သံုးခုခန္႔ ထိခိုက္မႈရွိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply