ေဒၚလာေစ်းကစားသူေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါ 

0
311

#editorial

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္းက အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းသည္ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္လာမႈသည္ အေျခခံ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈဘက္သို႔ပင္ ဦးတည္လာခဲ့သည္။

ေဒၚလာေငြျဖင့္ေပးေခ်ရသည့္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာျခင္း၊ ျပည္ပမွ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တင္သြင္းေနရသည့္ ေဆးဝါးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းေစ်းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းမ်ားကို ရက္သတၱပတ္အတြင္း မီဒီယာမ်ားက ေရးသားလာၾကသည္။

စံခ်ိန္တင္ေငြလဲလွယ္မႈျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ လည္း “ကၽြဲကူးေရပါ” ဆိုသကဲ့သို႔ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ေဆးဝါးပစၥည္း ဆိုင္အခ်ိဳ႕ ဆိုင္ပိတ္ထားရသည့္ အေျခအေနတစ္ခုသို႔ပင္ ေရာက္ရွိလာ သည္။

အငွားယာဥ္ေမာင္းအခ်ိဳ႕ ၿမိဳ႕ထဲလမ္းမမ်ားတြင္ ကားေမာင္းၿပီး ခရီးသည္မရွာႏိုင္ေတာ့။ အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္းအခ်ိဳ႕လည္း လက္မွတ္ေၾကး တိုးေကာက္ရန္အတြက္ အစိုးရထံတင္ျပရန္ပင္ စီစဥ္ေနၾကသည္။

ပညာရွင္အခ်ိဳ႕ကပင္ ေဒၚလာေစ်းထက္ စက္သံုးဆီေစ်းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းလာသည္မ်ား ရွိလာသည္။ ထိုသူမ်ား၏ ေစတနာသည္ ေဒၚလာေစ်းကို ကစားကဲ့သို႔ပင္ စက္သံုးဆီေစ်းကို ကစား လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေစတနာမ်ားျဖင့္ အႀကံျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အဓိကကုန္သြယ္စီးဆင္းမႈမ်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ကား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စက္သံုးဆီေစ်းတက္လာမည္ ဆိုပါက အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားမွာလည္း မျဖစ္မေနတက္လာမည္ ဆိုေသာ ေၾကာင့္ပင္။ ႏိုင္ငံျခားမွတင္သြင္းရေသာ စက္သံုးဆီသည္ မနက္ျဖန္လို အပ္ခ်က္ကို ယေန႔မွ ဝယ္ယူရေသာ ပစၥည္းမဟုတ္ေခ်။

အေမရိကန္ႏွင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲအတြင္း ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ႐ိုက္ခတ္မႈအနည္းႏွင့္အမ်ားခံစားေရးရသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံကဲ့သို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပားေသာ ႏိုင္ငံတြင္ ထိခိုက္မႈမ်ားျပား ႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကလည္း သတိေပးထားသည္။

စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာေဒၚလာေစ်းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးကိုယ္စား ဦးေဇာ္ေဌး က စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေဒၚလာကစားေနသူမ်ားကို အေရးယူမည္ ဆိုသည့္ သတင္းစကားကို မီဒီယာမ်ားမွ ပါး လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာ ယေန႔တြင္ ေဒၚလာေစ်းမ်ားသည္ ဆက္တိုက္က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ အေရးယူမည္ ဆိုသည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕၍လား ေဒၚလာေစ်းကြက္ေၾကာင့္ ေစ်းက်လား ဆိုသည္ကို ျပည္သူမ်ား စဥ္းစားႏိုင္သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ သမၼတ႐ံုး၏ ျပတ္သားသည့္ ေဒၚလာေစ်းကြက္အတြင္း ဥပေဒျဖင့္ ထိ္န္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ႀကိဳဆိုသည္။ ေတာေၾကာင္မ်ား လက္ခေမာင္း မခတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယခု ေၾကညာခ်က္သည္ အလြန္အေရးပါသည္။ တနည္းဆိုေသာ္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္း ရေနသည့္ သူမ်ားကို ဟန္႔ႏိုင္သကဲ့သို႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းဒဏ္ခံရမည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အနည္းငယ္ရင္ေမာမႈ ေပ်ာက္ေစပါသည္။

#editorial 

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္းက အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းသည္ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္လာမႈသည္ အေျခခံ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈဘက္သို႔ပင္ ဦးတည္လာခဲ့သည္။ 

ေဒၚလာေငြျဖင့္ေပးေခ်ရသည့္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာျခင္း၊ ျပည္ပမွ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တင္သြင္းေနရသည့္ ေဆးဝါးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းေစ်းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းမ်ားကို ရက္သတၱပတ္အတြင္း မီဒီယာမ်ားက ေရးသားလာၾကသည္။ 

စံခ်ိန္တင္ေငြလဲလွယ္မႈျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ လည္း “ကၽြဲကူးေရပါ” ဆိုသကဲ့သို႔ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ေဆးဝါးပစၥည္း ဆိုင္အခ်ိဳ႕ ဆိုင္ပိတ္ထားရသည့္ အေျခအေနတစ္ခုသို႔ပင္ ေရာက္ရွိလာ သည္။ 

အငွားယာဥ္ေမာင္းအခ်ိဳ႕ ၿမိဳ႕ထဲလမ္းမမ်ားတြင္ ကားေမာင္းၿပီး ခရီးသည္မရွာႏိုင္ေတာ့။ အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္းအခ်ိဳ႕လည္း လက္မွတ္ေၾကး တိုးေကာက္ရန္အတြက္ အစိုးရထံတင္ျပရန္ပင္ စီစဥ္ေနၾကသည္။ 

ပညာရွင္အခ်ိဳ႕ကပင္ ေဒၚလာေစ်းထက္ စက္သံုးဆီေစ်းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းလာသည္မ်ား ရွိလာသည္။ ထိုသူမ်ား၏ ေစတနာသည္ ေဒၚလာေစ်းကို ကစားကဲ့သို႔ပင္ စက္သံုးဆီေစ်းကို ကစား လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေစတနာမ်ားျဖင့္ အႀကံျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အဓိကကုန္သြယ္စီးဆင္းမႈမ်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ကား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စက္သံုးဆီေစ်းတက္လာမည္ ဆိုပါက အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားမွာလည္း မျဖစ္မေနတက္လာမည္ ဆိုေသာ ေၾကာင့္ပင္။ ႏိုင္ငံျခားမွတင္သြင္းရေသာ စက္သံုးဆီသည္ မနက္ျဖန္လို အပ္ခ်က္ကို ယေန႔မွ ဝယ္ယူရေသာ ပစၥည္းမဟုတ္ေခ်။ 

အေမရိကန္ႏွင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲအတြင္း ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ႐ိုက္ခတ္မႈအနည္းႏွင့္အမ်ားခံစားေရးရသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံကဲ့သို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပားေသာ ႏိုင္ငံတြင္ ထိခိုက္မႈမ်ားျပား ႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကလည္း သတိေပးထားသည္။ 

စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာေဒၚလာေစ်းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးကိုယ္စား ဦးေဇာ္ေဌး က စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေဒၚလာကစားေနသူမ်ားကို အေရးယူမည္ ဆိုသည့္ သတင္းစကားကို မီဒီယာမ်ားမွ ပါး လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာ ယေန႔တြင္ ေဒၚလာေစ်းမ်ားသည္ ဆက္တိုက္က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ အေရးယူမည္ ဆိုသည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕၍လား ေဒၚလာေစ်းကြက္ေၾကာင့္ ေစ်းက်လား ဆိုသည္ကို ျပည္သူမ်ား စဥ္းစားႏိုင္သည္။ 

မည္သို႔ဆိုေစ သမၼတ႐ံုး၏ ျပတ္သားသည့္ ေဒၚလာေစ်းကြက္အတြင္း ဥပေဒျဖင့္ ထိ္န္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ႀကိဳဆိုသည္။ ေတာေၾကာင္မ်ား လက္ခေမာင္း မခတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယခု ေၾကညာခ်က္သည္ အလြန္အေရးပါသည္။ တနည္းဆိုေသာ္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္း ရေနသည့္ သူမ်ားကို ဟန္႔ႏိုင္သကဲ့သို႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းဒဏ္ခံရမည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အနည္းငယ္ရင္ေမာမႈ ေပ်ာက္ေစပါသည္။

Leave a Reply