ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ေသာ ညႊန္႔ေပါင္းအဖဲြ႕၏ေလေၾကာင္းထုိးစစ္ေၾကာင့္ ယီမင္တြင္ အရပ္သား ၁၀၉ ဦးေသဆံုး

0
164

ဂ်နီဗာ ဒီဇင္ဘာ ၂၉

ယီမင္ႏုိင္ငံ၌ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ရက္အတြင္း ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ဦးေဆာင္ေသာ ညႊန္႔ေပါင္းတပ္ဖဲြ႕က ေလေၾကာင္းမွ ထုိးစစ္ဆင္မႈျပဳလုပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အရပ္သား ၁၀၉ ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢထိပ္တန္းအရာရွိ တစ္ဦးက ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ေသာ ညႊန္႔ေပါင္းအဖဲြ႕သည္ အီရန္၏ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ရရွိထားသည့္ ဟိုသီသူပုန္မ်ားကုိ ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ခိုက္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတုိက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ အဓိပါၸယ္မရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၏ယီမင္ဆိုင္ရာ ဌာနကိုယ္စားလွယ္ ဂ်မီမက္ဂိုးရစ္ခ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ကုလသမဂၢ၏ေျပာဆုိမႈသည္ အေျခအျမစ္မရွိေၾကာင္း အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အျခားအင္အားႀကီးႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕၏ ေထာက္ခံမႈရရွိထားသည့္ ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ေသာ မဟာမိတ္အဖဲြ႕က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ မက္ဂိုးရစ္ခ္သည္ ဟုိသီမ်ားဘက္တြင္ ရပ္တည္ လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ တာယစ္ဇ္ခ႐ိုင္ အတၱာဇီယာေဒသ အယ္လ္ေဟမာစီရင္စုခဲြရွိ ေစ်းဝယ္သူမ်ားျပားေသာ ေစ်းတစ္ခုအား ေလေၾကာင္းမွ တုိက္္ခိုက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူ ၅၄ ဦးေသဆံုးၿပီး ၃၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ေသဆံုးသူရွစ္ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူေျခာက္ဦးမွာ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းေန႔မွာပင္ ဟိုေဒဒါခ႐ိုင္ အက္ထိုေဟတာစီရင္စုရွိ စိုက္ခင္းတစ္ခုသို႔ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူ ၁၄ ဦးေသဆံုးၿပီး အျခားေနရာ တစ္ခုတြင္ ေလေၾကာင္းမွတိုက္ခိုက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္အရပ္သား ၁၄ ဦးေသဆံုးၿပီး ၄၃ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

လူ႔အသက္ကို အေလးမထားေၾကာင္းကို ယင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကျပသေနၿပီး ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ေသာ ညႊန္႔ေပါင္းအဖဲြ႕၏တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ယီမင္ႏုိင္ငံပ်က္စီးခဲ့ကာ ျပည္သူမ်ား စကားလံုးျဖင့္ ေဖာ္ျပလို႔မရသည့္ အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ရေၾကာင္း မက္ဂိုးရစ္ခ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ စစ္ပဲြတြင္ပါဝင္ေနသည့္ ႏွစ္ဘက္စလံုးသည္ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာအေဆာက္အအံုမ်ားကုိ တိုက္ခိုက္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢသည္ ယီမင္ရွိ လူေသဆံုးမႈစာရင္းကို တိက်စြာသိရွိျခင္းမရွိေခ်။ ယီမင္ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ လူ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၏သတင္းေပးမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယီမင္ရွိ လူ ရွစ္သန္းသည္ အာဟာရအလြန္အမင္းခ်ိဳ႕တဲ့ေနၿပီး တစ္သန္း သည္ ဝမ္းေရာဂါျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဂ်နီဗာ ဒီဇင္ဘာ ၂၉

ယီမင္ႏုိင္ငံ၌ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ရက္အတြင္း ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ဦးေဆာင္ေသာ ညႊန္႔ေပါင္းတပ္ဖဲြ႕က ေလေၾကာင္းမွ ထုိးစစ္ဆင္မႈျပဳလုပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အရပ္သား ၁၀၉ ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢထိပ္တန္းအရာရွိ တစ္ဦးက ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ေသာ ညႊန္႔ေပါင္းအဖဲြ႕သည္ အီရန္၏ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ရရွိထားသည့္ ဟိုသီသူပုန္မ်ားကုိ ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ခိုက္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတုိက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ အဓိပါၸယ္မရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၏ယီမင္ဆိုင္ရာ ဌာနကိုယ္စားလွယ္ ဂ်မီမက္ဂိုးရစ္ခ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ကုလသမဂၢ၏ေျပာဆုိမႈသည္ အေျခအျမစ္မရွိေၾကာင္း အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အျခားအင္အားႀကီးႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕၏ ေထာက္ခံမႈရရွိထားသည့္ ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ေသာ မဟာမိတ္အဖဲြ႕က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ မက္ဂိုးရစ္ခ္သည္ ဟုိသီမ်ားဘက္တြင္ ရပ္တည္ လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ တာယစ္ဇ္ခ႐ိုင္ အတၱာဇီယာေဒသ အယ္လ္ေဟမာစီရင္စုခဲြရွိ ေစ်းဝယ္သူမ်ားျပားေသာ ေစ်းတစ္ခုအား ေလေၾကာင္းမွ တုိက္္ခိုက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူ ၅၄ ဦးေသဆံုးၿပီး ၃၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ေသဆံုးသူရွစ္ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူေျခာက္ဦးမွာ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းေန႔မွာပင္ ဟိုေဒဒါခ႐ိုင္ အက္ထိုေဟတာစီရင္စုရွိ စိုက္ခင္းတစ္ခုသို႔ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူ ၁၄ ဦးေသဆံုးၿပီး အျခားေနရာ တစ္ခုတြင္ ေလေၾကာင္းမွတိုက္ခိုက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္အရပ္သား ၁၄ ဦးေသဆံုးၿပီး ၄၃ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

လူ႔အသက္ကို အေလးမထားေၾကာင္းကို ယင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကျပသေနၿပီး ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ေသာ ညႊန္႔ေပါင္းအဖဲြ႕၏တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ယီမင္ႏုိင္ငံပ်က္စီးခဲ့ကာ ျပည္သူမ်ား စကားလံုးျဖင့္ ေဖာ္ျပလို႔မရသည့္ အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ရေၾကာင္း မက္ဂိုးရစ္ခ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ စစ္ပဲြတြင္ပါဝင္ေနသည့္ ႏွစ္ဘက္စလံုးသည္ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာအေဆာက္အအံုမ်ားကုိ တိုက္ခိုက္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢသည္ ယီမင္ရွိ လူေသဆံုးမႈစာရင္းကို တိက်စြာသိရွိျခင္းမရွိေခ်။ ယီမင္ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ လူ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၏သတင္းေပးမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယီမင္ရွိ လူ ရွစ္သန္းသည္ အာဟာရအလြန္အမင္းခ်ိဳ႕တဲ့ေနၿပီး တစ္သန္း သည္ ဝမ္းေရာဂါျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply