စ သံုးလံုး က ေဒၚလာေစ်းကစားသူ ရွစ္ဦး မက ေခၚယူစစ္ေဆးဖြယ္ရွိ၊ ဖမ္းဆီးထားသူမရွိေသး

0
186

စက္တင္ဘာ ၂၅
ကိုလူသစ္

ေဒၚလာတန္ဖိုုးအဆမတန္ျမင့္တက္ေစရန္ ေစ်းဆြဲတင္သည္ ဟုသတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ေလးပတ္ ကားေဒၚလာေရာင္း၀ယ္ သူအခ်ိဳ႕ကို အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက ေခၚယူစစ္ေဆးရာတြင္ လက္ရွိ ေခၚ ယူစစ္ေဆးေနသည့္ ၈ ဦးထက္ပိုမိုႏိုင္ေၾကာင္း အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ညြန္ၾကားေရးမွဴးဦးေအာင္ မ်ိဳးက ပဥၥမလိႈင္း မီဒီယာသုိ႔ေျပာၾကားသည္။

အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ေလးပတ္ကားေဒၚလာေစ်းကစားသူ ၈ဦးကို ဖမ္းစီးထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေခၚ ယူစစ္ေဆးေနျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

“ဖမ္းထားတာေတာ့မရွိပါဘူး။ အားလုံးကိုစီစစ္တာပါ။ လိုအပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီထက္လည္းမ်ားမွာေပါ့။ အခုေလာေလာဆယ္ အတိအက်ေတာ့မေျပာႏိုင္ေသးပါဘူး။ အေရအတြက္အတိအက်ေတာ့ မေျပာႏိုင္ဘူူး ။အဲ့ဒီထက္လည္းမ်ားရင္ မ်ားမွာေပါ့” ဟု အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ ညြန္႔ၾကားေရးမွဴးဦးမ်ိဳးေအာင္ က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ေလးပတ္ကားေဒၚလာေရာင္း၀ယ္သူမ်ားကို ေခၚယူစစ္ေဆးမႈမ်ာျပဳလုပ္ေနၿပီး စိစစ္၊စစ္ေဆးမႈအရ တစ္စုံတရာေပၚေပါက္လာျခင္းရွိပါက တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ညြန္႔ၾကားေရးမွဴးဦးေအာင္မ်ိဳးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဘံုသာလမ္းမွ ေဒၚလာေစ်းကစားသည္ဟု ဆိုသူမ်ားကို စသံုးလံုးက ေခၚယူစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ေဒၚလာေရာင္းဝယ္သူ လက္ႀကီးသမားမ်ား ထြက္ေျပးေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။

စ သံုးလံုးက ေခၚယူေမးျမန္းေနမႈသည္ လက္ရွိတြင္ ရွစ္ဦးခန္႔ရွိၿပီး ယင္း ရွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေဒၚလာေစ်းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေခၚယူေမး ျမန္းစစ္ေဆးျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု စသံုးလံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး က ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းသည္ စံခ်ိန္တင္ျမင့္ တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သမၼတရံုးက ေဒၚလာေစ်းကစားသူမ်ားကို စိစစ္အေရး ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ သတိေပးခဲ့သည္။

သတိေပးၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းသည္ အနည္းငယ္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ေဒၚလာေစ်း ကစားသူမ်ား၊ ေဒၚလာေစ်းကို ဆြဲတင္သူမ်ားအား စသံုးလံုး က ေခၚယူစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မဂိုလမ္း (ေရႊဘံုသာလမ္း) တြင္ ေဒၚလာေစ်းကစားသူမ်ားကို စ သံုးလံုး က ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ေငြေၾကးေစ်းကြက္အ တြင္း ေစ်းမဖြင့္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေဒၚလာေစ်းွႏွင့္အတူ ေရႊေလးပတ္ကားေရာင္းဝယ္သူမ်ားကိုလည္း စ သံုးလံုး က ေခၚယူစစ္ေဆးမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနၿပီး ယေန႔ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုလည္း မဖြင့္ႏိုင္ေၾကာင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္ထံမွ သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၅
ကိုလူသစ္

ေဒၚလာတန္ဖိုုးအဆမတန္ျမင့္တက္ေစရန္ ေစ်းဆြဲတင္သည္ ဟုသတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ေလးပတ္ ကားေဒၚလာေရာင္း၀ယ္ သူအခ်ိဳ႕ကို အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက ေခၚယူစစ္ေဆးရာတြင္ လက္ရွိ ေခၚ ယူစစ္ေဆးေနသည့္ ၈ ဦးထက္ပိုမိုႏိုင္ေၾကာင္း အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ညြန္ၾကားေရးမွဴးဦးေအာင္ မ်ိဳးက ပဥၥမလိႈင္း မီဒီယာသုိ႔ေျပာၾကားသည္။

အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ေလးပတ္ကားေဒၚလာေစ်းကစားသူ ၈ဦးကို ဖမ္းစီးထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေခၚ ယူစစ္ေဆးေနျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

“ဖမ္းထားတာေတာ့မရွိပါဘူး။ အားလုံးကိုစီစစ္တာပါ။ လိုအပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီထက္လည္းမ်ားမွာေပါ့။ အခုေလာေလာဆယ္ အတိအက်ေတာ့မေျပာႏိုင္ေသးပါဘူး။ အေရအတြက္အတိအက်ေတာ့ မေျပာႏိုင္ဘူူး ။အဲ့ဒီထက္လည္းမ်ားရင္ မ်ားမွာေပါ့” ဟု အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ ညြန္႔ၾကားေရးမွဴးဦးမ်ိဳးေအာင္ က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ေလးပတ္ကားေဒၚလာေရာင္း၀ယ္သူမ်ားကို ေခၚယူစစ္ေဆးမႈမ်ာျပဳလုပ္ေနၿပီး စိစစ္၊စစ္ေဆးမႈအရ တစ္စုံတရာေပၚေပါက္လာျခင္းရွိပါက တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ညြန္႔ၾကားေရးမွဴးဦးေအာင္မ်ိဳးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဘံုသာလမ္းမွ ေဒၚလာေစ်းကစားသည္ဟု ဆိုသူမ်ားကို စသံုးလံုးက ေခၚယူစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ေဒၚလာေရာင္းဝယ္သူ လက္ႀကီးသမားမ်ား ထြက္ေျပးေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။

စ သံုးလံုးက ေခၚယူေမးျမန္းေနမႈသည္ လက္ရွိတြင္ ရွစ္ဦးခန္႔ရွိၿပီး ယင္း ရွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေဒၚလာေစ်းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေခၚယူေမး ျမန္းစစ္ေဆးျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု စသံုးလံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး က ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းသည္ စံခ်ိန္တင္ျမင့္ တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သမၼတရံုးက ေဒၚလာေစ်းကစားသူမ်ားကို စိစစ္အေရး ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ သတိေပးခဲ့သည္။

သတိေပးၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းသည္ အနည္းငယ္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ေဒၚလာေစ်း ကစားသူမ်ား၊ ေဒၚလာေစ်းကို ဆြဲတင္သူမ်ားအား စသံုးလံုး က ေခၚယူစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မဂိုလမ္း (ေရႊဘံုသာလမ္း) တြင္ ေဒၚလာေစ်းကစားသူမ်ားကို စ သံုးလံုး က ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ေငြေၾကးေစ်းကြက္အ တြင္း ေစ်းမဖြင့္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေဒၚလာေစ်းွႏွင့္အတူ ေရႊေလးပတ္ကားေရာင္းဝယ္သူမ်ားကိုလည္း စ သံုးလံုး က ေခၚယူစစ္ေဆးမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနၿပီး ယေန႔ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုလည္း မဖြင့္ႏိုင္ေၾကာင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္ထံမွ သိရသည္။

Leave a Reply