ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲကို ေဆးလိပ္ကုမၸဏီမွ စပြန္ဆာ ေပးေသာေၾကာင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေန

0
189

မႏၱေလး ၊ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊၂၀၁၇

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ မီနီမာသြန္အတြက္ စပြန္ဆာ အျဖစ္ ေဆးလိပ္အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည့္ ေရႊဆင္ (Golden Elephant) ျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမႈကို ၿမိဳ႕ေနျပည္သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။

“သတင္းစာေတြ ဂ်ာနယ္ေတြ ရုပ္သံမီဒီယာေတြမွာေတာင္ ေႀကာ္ျငာခြင့္မရွိသလို အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွာလည္းစပြန္ဆာေပးလို႔မရပါ ။
ဒါကိုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္နဲ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေဒါက္တာ ရဲလြင္တို႔မသိပဲနဲ႔လက္ခံတာယူတာလား ။ ဘာေၾကာင့္ စပြန္ဆာယူသလဲ ဆိုတာမသိရပါ ။ ေဆးလိပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စပြန္ဆာယူတာကို အခ်ိန္မီရုပ္သိမ္းပါက သမိုင္းမရိုင္းႏိုင္ပါ ။” ဟု ၿမိဳ႕ခံျပည္သူ ဦးထြန္းဝင္း က ေျပာပါသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မီနီမာရသြန္ ၿပိဳင္ပြဲကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပလွ်က္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္မွာ ဆုေၾကးမ်ားတိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတကာကိုလည္း ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း သိရသည္။

“စီးပြားေရးသမားေတြဆိုတာကေတာ့ သူတို႔ကုန္ပစၥည္းကိုလည္း ေၾကာ္ျငညတယ္ ။ စပြန္ဆာလည္းေပးတယ္ ။ ေဆးလိပ္ကုမၼဏီဆိုေတာ့ ေျပာစရာတစ္ခုျဖစ္သြားတာေပါ့ ။ လူထုလမ္းေလွ်ာက္ပြဲကိုလည္း အဲ့ဒီကုမၼဏီကပဲေပးတာပဲ ။ လူထုအားလံုးလာတာပဲ ။ စိတ္ေပၚမွာ မူတည္တာပါ ။” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္။

ေရႊဆင္ (Golden Elephant) ေဆးလိပ္သည္ HEXA POWER Company Limited က ျဖန္႔ခ်ီၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ မီနီမာရသြန္အတြက္ စပြန္စာကိုလည္း HEXA POWER Company Limited က ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ မီနီမာရသြန္ကို ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပ သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး ၊ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊၂၀၁၇

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ မီနီမာသြန္အတြက္ စပြန္ဆာ အျဖစ္ ေဆးလိပ္အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည့္ ေရႊဆင္ (Golden Elephant) ျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမႈကို ၿမိဳ႕ေနျပည္သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။

“သတင္းစာေတြ ဂ်ာနယ္ေတြ ရုပ္သံမီဒီယာေတြမွာေတာင္ ေႀကာ္ျငာခြင့္မရွိသလို အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွာလည္းစပြန္ဆာေပးလို႔မရပါ ။
ဒါကိုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္နဲ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေဒါက္တာ ရဲလြင္တို႔မသိပဲနဲ႔လက္ခံတာယူတာလား ။ ဘာေၾကာင့္ စပြန္ဆာယူသလဲ ဆိုတာမသိရပါ ။ ေဆးလိပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စပြန္ဆာယူတာကို အခ်ိန္မီရုပ္သိမ္းပါက သမိုင္းမရိုင္းႏိုင္ပါ ။” ဟု ၿမိဳ႕ခံျပည္သူ ဦးထြန္းဝင္း က ေျပာပါသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မီနီမာရသြန္ ၿပိဳင္ပြဲကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပလွ်က္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္မွာ ဆုေၾကးမ်ားတိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတကာကိုလည္း ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း သိရသည္။

“စီးပြားေရးသမားေတြဆိုတာကေတာ့ သူတို႔ကုန္ပစၥည္းကိုလည္း ေၾကာ္ျငညတယ္ ။ စပြန္ဆာလည္းေပးတယ္ ။ ေဆးလိပ္ကုမၼဏီဆိုေတာ့ ေျပာစရာတစ္ခုျဖစ္သြားတာေပါ့ ။ လူထုလမ္းေလွ်ာက္ပြဲကိုလည္း အဲ့ဒီကုမၼဏီကပဲေပးတာပဲ ။ လူထုအားလံုးလာတာပဲ ။ စိတ္ေပၚမွာ မူတည္တာပါ ။” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္။

ေရႊဆင္ (Golden Elephant) ေဆးလိပ္သည္ HEXA POWER Company Limited က ျဖန္႔ခ်ီၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ မီနီမာရသြန္အတြက္ စပြန္စာကိုလည္း HEXA POWER Company Limited က ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ မီနီမာရသြန္ကို ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပ သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply