တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအတြက္ စာစစ္႒ာန ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ၇၀၀ ခန္႔ကို သင္တန္းေပး

0
236

မႏၱေလး၊ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊၂၀၁၇

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၁၄) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲအတြက္ စာစစ္ဌာန ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ၊ တြဲဖက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ႏွင့္ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး အေယာက္ ၇၀၀ ခန္႔ကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က စတင္သင္တန္းေပးခဲ့သည္။

ယင္းသင္တန္းကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရဝန္ထမ္း ဆရာ ဆရာမ အျပင္ ကိုယ္ပိုင္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ ဆရာမမ်ားလည္းပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ခုသင္တန္းကေတာ့ စာေမးပြဲလုပ္ငန္းမတိုင္ခင္မွာ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ။ ေနာက္စာေမးပြဲႀကီး က်င္းပေနစဥ္မွာ ေတြ႔ရတဲ့အခက္အခဲေတြကို သူ႔အေတြ႕အၾကံဳ ကိုယ့္အေတြ႕အၾကံဳ ဖလွယ္ၿပီး ေဆြးေႏြးတာျဖစ္တယ္။ မသိေသးတဲ့အရာေတြသိသြားမယ္။ သိသြားရင္ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ္။ စာေမးပြဲက်င္းပၿပီးတဲ့ေနာက္မွာလည္း အခက္အခဲေတြရွိပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္႒ာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမိုးျမင့္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ယင္းသင္တန္းကို ရန္ကုန္ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ကာ ရန္ကုန္တြင္ သင္တန္းသူ ၊ သင္တန္းသား ၁၂၅၀ ေက်ာ္ ၊ေနျပည္ေတာ္တြင္ သင္တန္းသူ သင္တန္းသား ၇၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

မႏၲေလးတြင္ေပးသည့္သင္တန္းမွာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ စသည္တို႔မွ စာစစ္ဌာန ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ၊ တြဲဖက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ႏွင့္ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရး မွဴးမ်ားပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ရွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး မႏၲေလးတိုငိးေဒသႀကီးအတြင္းမွာ တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိမည္ျဖစိေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီး႒ာန က သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊၂၀၁၇

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၁၄) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲအတြက္ စာစစ္ဌာန ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ၊ တြဲဖက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ႏွင့္ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး အေယာက္ ၇၀၀ ခန္႔ကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က စတင္သင္တန္းေပးခဲ့သည္။

ယင္းသင္တန္းကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရဝန္ထမ္း ဆရာ ဆရာမ အျပင္ ကိုယ္ပိုင္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ ဆရာမမ်ားလည္းပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ခုသင္တန္းကေတာ့ စာေမးပြဲလုပ္ငန္းမတိုင္ခင္မွာ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ။ ေနာက္စာေမးပြဲႀကီး က်င္းပေနစဥ္မွာ ေတြ႔ရတဲ့အခက္အခဲေတြကို သူ႔အေတြ႕အၾကံဳ ကိုယ့္အေတြ႕အၾကံဳ ဖလွယ္ၿပီး ေဆြးေႏြးတာျဖစ္တယ္။ မသိေသးတဲ့အရာေတြသိသြားမယ္။ သိသြားရင္ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ္။ စာေမးပြဲက်င္းပၿပီးတဲ့ေနာက္မွာလည္း အခက္အခဲေတြရွိပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္႒ာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမိုးျမင့္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ယင္းသင္တန္းကို ရန္ကုန္ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ကာ ရန္ကုန္တြင္ သင္တန္းသူ ၊ သင္တန္းသား ၁၂၅၀ ေက်ာ္ ၊ေနျပည္ေတာ္တြင္ သင္တန္းသူ သင္တန္းသား ၇၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

မႏၲေလးတြင္ေပးသည့္သင္တန္းမွာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ စသည္တို႔မွ စာစစ္ဌာန ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ၊ တြဲဖက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ႏွင့္ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရး မွဴးမ်ားပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ရွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး မႏၲေလးတိုငိးေဒသႀကီးအတြင္းမွာ တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိမည္ျဖစိေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီး႒ာန က သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

 

Leave a Reply