ၿပိဳင္ဘက္တ႐ုတ္ကစားသမားကို အႏိုင္ထိုးမည္ဟု စိုးလင္းဦးေျပာ

0
183

စက္တင္ဘာ ၂၆
ေက်ာ္သူျမင့္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သုဝဏၰမိုးလံုေလလံုကြင္း၌ စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ WLC: Heartless Tigers ၿပိဳင္ပဲြတြင္ တ႐ုတ္ကစ္ေဘာင္ဆင္ခ်န္ပီယံ ေက်ာက္ဝမ္ဝမ္ကို အႏိုင္ထိုးသတ္မည္ဟု ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔ေက်ာ္ စိုးလင္းဦးက စက္တင္ဘာ ၂၆ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ပဲြႀကိဳသတင္းစာ ရွင္း လင္းပဲြတြင္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“သူ႔ပဲြကို တစ္ပဲြပဲၾကည့္ဖူးပါတယ္။ ၿပိဳင္ဘက္ေကာင္းတစ္ေယာက္ပါ အႏိုင္ရေအာင္ႀကိဳးစားယွဥ္ၿပိဳင္ မွာပါ”ဟု စိုးလင္းဦးကေျပာသည္။

စိုးလင္ဦးႏွင့္ထိုးသတ္မည့္ တ႐ုတ္ကစ္ေဘာင္ဆင္ခ်န္ပီယံသည္ ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ကို ပထမဆံုး အႀကိမ္ ထိုးသတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စိုးလင္းဦး၏ ထိုးေပါက္မ်ားကုိ ေလ့လာထားေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ဗလာလက္သီးနဲ႔ ပထမဆံုးထိုးသတ္တာပါ။ ငါးခ်ီျပည့္ထိုးႏိုင္မယ္လို႔ေတာ့ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္ ေတာ္ႏိုင္မယ္ဆိုလဲ အလဲထိုးအႏိုင္ယူမွာပါ။ သူႏိုင္မယ္ဆိုလဲ အလဲထိုးျဖစ္မွာပါ”ဟု ေက်ာက္ဝမ္ဝမ္ ကေျပာသည္။

WLC-6 ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ဒုတိယေခါင္ပဲြအျဖစ္ လိုက္ဝယ္တာဝိတ္တန္း ျမန္မာျပည္ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပဲြအ ျဖစ္ ေက်ာ္ဇင္လြင္က ေစာထူးေအာင္ႏွင့္ ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပဲြကစားမည္ျဖစ္သည္။

အျခားတဲြဆိုင္းမ်ားအျဖစ္ ရန္ႏိုင္ထြန္းႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားကစားသမား Roeung Sophorn ၊ မိုက္႐ိုင္းႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားမွ Pitch Mtes Khmang ၊ သေျပညိဳႏွင့္ ဥဇဘတ္ကစၥတန္မွ Sokhrukh Kholmurodov ၊ အန္တိုနီယို ဖာရယ္ႏွင့္ ဗီယမ္နမ္မွ Nguyen Tang Quyen ၊ ဆန္းသူဦးႏွင့္ ပိုက္ေထြး၊ ယွဴးကလိန္းမင္းႏွင့္ လက္သီးမိုးတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပဲြအႀကိဳသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေခါင္ပဲြယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္မည့္ ကစားသမားမ်ားအျပင္ လက္ ေဝွ႔ေလာကမွ အနားယူလိုက္သည့္ လက္ေဝွ႔ေက်ာ္ေတြ႕မေရွာင္က ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ သည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္ က်င္းပမည့္ WLC ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ၿပိဳင္ပဲြကို ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္ၿပိဳင္ပဲြမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သံုးႀကိမ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo : WLC

စက္တင္ဘာ ၂၆
ေက်ာ္သူျမင့္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သုဝဏၰမိုးလံုေလလံုကြင္း၌ စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ WLC: Heartless Tigers ၿပိဳင္ပဲြတြင္ တ႐ုတ္ကစ္ေဘာင္ဆင္ခ်န္ပီယံ ေက်ာက္ဝမ္ဝမ္ကို အႏိုင္ထိုးသတ္မည္ဟု ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔ေက်ာ္ စိုးလင္းဦးက စက္တင္ဘာ ၂၆ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ပဲြႀကိဳသတင္းစာ ရွင္း လင္းပဲြတြင္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“သူ႔ပဲြကို တစ္ပဲြပဲၾကည့္ဖူးပါတယ္။ ၿပိဳင္ဘက္ေကာင္းတစ္ေယာက္ပါ အႏိုင္ရေအာင္ႀကိဳးစားယွဥ္ၿပိဳင္ မွာပါ”ဟု စိုးလင္းဦးကေျပာသည္။

စိုးလင္ဦးႏွင့္ထိုးသတ္မည့္ တ႐ုတ္ကစ္ေဘာင္ဆင္ခ်န္ပီယံသည္ ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ကို ပထမဆံုး အႀကိမ္ ထိုးသတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စိုးလင္းဦး၏ ထိုးေပါက္မ်ားကုိ ေလ့လာထားေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ဗလာလက္သီးနဲ႔ ပထမဆံုးထိုးသတ္တာပါ။ ငါးခ်ီျပည့္ထိုးႏိုင္မယ္လို႔ေတာ့ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္ ေတာ္ႏိုင္မယ္ဆိုလဲ အလဲထိုးအႏိုင္ယူမွာပါ။ သူႏိုင္မယ္ဆိုလဲ အလဲထိုးျဖစ္မွာပါ”ဟု ေက်ာက္ဝမ္ဝမ္ ကေျပာသည္။

WLC-6 ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ဒုတိယေခါင္ပဲြအျဖစ္ လိုက္ဝယ္တာဝိတ္တန္း ျမန္မာျပည္ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပဲြအ ျဖစ္ ေက်ာ္ဇင္လြင္က ေစာထူးေအာင္ႏွင့္ ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပဲြကစားမည္ျဖစ္သည္။

အျခားတဲြဆိုင္းမ်ားအျဖစ္ ရန္ႏိုင္ထြန္းႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားကစားသမား Roeung Sophorn ၊ မိုက္႐ိုင္းႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားမွ Pitch Mtes Khmang ၊ သေျပညိဳႏွင့္ ဥဇဘတ္ကစၥတန္မွ Sokhrukh Kholmurodov ၊ အန္တိုနီယို ဖာရယ္ႏွင့္ ဗီယမ္နမ္မွ Nguyen Tang Quyen ၊ ဆန္းသူဦးႏွင့္ ပိုက္ေထြး၊ ယွဴးကလိန္းမင္းႏွင့္ လက္သီးမိုးတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပဲြအႀကိဳသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေခါင္ပဲြယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္မည့္ ကစားသမားမ်ားအျပင္ လက္ ေဝွ႔ေလာကမွ အနားယူလိုက္သည့္ လက္ေဝွ႔ေက်ာ္ေတြ႕မေရွာင္က ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ သည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္ က်င္းပမည့္ WLC ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ၿပိဳင္ပဲြကို ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္ၿပိဳင္ပဲြမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သံုးႀကိမ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo : WLC

Leave a Reply