ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚယူ

0
128

ရန္ကုန္၊ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊၂၀၁၇

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ အေရးေပၚအစည္းအေဝးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္တြင္ ေခၚယူထားေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

အေရးေပၚအစည္းအေဝးကိုေခၚယူထားေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မသိရေသးေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကေျပာၾကားသည္။

“ ေဆြးေႏြးမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကိုေတာ့ ေျပာေလ့မရွိဘူး။ အေရးေပၚအစည္းအေဝးဆိုေတာ့ စည္ပင္ဝန္ႀကီး ကိစၥလည္း ပါမယ္ေတာ့ထင္တယ္။က်ေနာ္တို႔လည္း ေသခ်ာမသိရေသးဘူး” ေမာင္ေတာမဲဆႏၵနယ္ ၂ မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္အုန္း က ေျပာသည္။

ယခုေခၚဆိုေသာလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသည္ ၁/၂၀၁၈ ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ စစ္ေတြသို႔ အေရာက္လာၾကရန္အတြက္ ညႊန္ၾကား ထားေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

“ စည္ပင္ဝန္ႀကီး ကိစၥအေၾကာင္းအမ်ားဆံုးျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အျခားအေၾကာင္းေတြလည္း ပါႏိုင္ပါတယ္။ ေမးခြန္းေမးတာတို႔ ေျဖတာတို႔ေပါ့။ စည္ပင္ဝန္ႀကီးအေၾကာင္းဆိုရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးစရာေတြရွိပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္ ပြတ္တိုက္မႈမ်ားလာရင္ နစ္နာတာ ျပည္သူပဲျဖစ္မယ္ ဆိုတာေတြေတာ့ ေဆြးေႏြးျဖစ္မွာပါ။” ဟု သံတြဲ မဲဆႏၵနယ္ ၁ မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္ႏိုင္ ကေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ စည္ပင္ဝန္ႀကီးဦးမင္းေအာင္ကို လႊတ္ေတာ္မွ စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီကို ဖြ႔ဲစည္းထားၿပီး ယင္းေကာ္မတီ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပထားကာ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ရယူရန္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚယူျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္၊ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊၂၀၁၇

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ အေရးေပၚအစည္းအေဝးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္တြင္ ေခၚယူထားေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

အေရးေပၚအစည္းအေဝးကိုေခၚယူထားေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မသိရေသးေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကေျပာၾကားသည္။

“ ေဆြးေႏြးမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကိုေတာ့ ေျပာေလ့မရွိဘူး။ အေရးေပၚအစည္းအေဝးဆိုေတာ့ စည္ပင္ဝန္ႀကီး ကိစၥလည္း ပါမယ္ေတာ့ထင္တယ္။က်ေနာ္တို႔လည္း ေသခ်ာမသိရေသးဘူး” ေမာင္ေတာမဲဆႏၵနယ္ ၂ မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္အုန္း က ေျပာသည္။

ယခုေခၚဆိုေသာလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသည္ ၁/၂၀၁၈ ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ စစ္ေတြသို႔ အေရာက္လာၾကရန္အတြက္ ညႊန္ၾကား ထားေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

“ စည္ပင္ဝန္ႀကီး ကိစၥအေၾကာင္းအမ်ားဆံုးျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အျခားအေၾကာင္းေတြလည္း ပါႏိုင္ပါတယ္။ ေမးခြန္းေမးတာတို႔ ေျဖတာတို႔ေပါ့။ စည္ပင္ဝန္ႀကီးအေၾကာင္းဆိုရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးစရာေတြရွိပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္ ပြတ္တိုက္မႈမ်ားလာရင္ နစ္နာတာ ျပည္သူပဲျဖစ္မယ္ ဆိုတာေတြေတာ့ ေဆြးေႏြးျဖစ္မွာပါ။” ဟု သံတြဲ မဲဆႏၵနယ္ ၁ မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္ႏိုင္ ကေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ စည္ပင္ဝန္ႀကီးဦးမင္းေအာင္ကို လႊတ္ေတာ္မွ စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီကို ဖြ႔ဲစည္းထားၿပီး ယင္းေကာ္မတီ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပထားကာ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ရယူရန္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚယူျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

 

Leave a Reply