အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏွစ္(၃၀)ျပည့္ ပုလဲရတုအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားက်င္းပ

0
250

စက္တင္ဘာ ၂၆
ႏိုင္​လင္​းဦး

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏွစ္(၃၀)ျပည့္ ပုလဲရတုအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ဆိုင္းတန္းရပ္႐ွိ ပဒုမၼာခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္ ။

ယင္အခမ္းအနားသို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကတည္းက တက္ႂကြစြာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ယခုနာယကအျဖစ္တာဝန္ယူထားၾကေသာ ဦးသန္းထိုက္၊ဦးကိုေလး(အင္းဝဂုဏ္ရည္)၊ဦးသိန္းတန္(သိန္းတန္စာေပ)အစ႐ွိေသာ နာယကႀကီး(၇)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ကာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီဗဟိုဒုဥကၠ႒(၂)ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုပုလဲရတုအထိမ္းအမွတ္ ခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ ၂၆ မွ ၂၇ ရက္ ေန႔အထိ ႏွစ္ရက္တိုင္က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ကာ NLD ပါတီ၏ ႏွစ္(၃၀)အတြင္းျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ား၊ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားကိုျပသမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားသည္ ။

စက္တင္ဘာ ၂၆
ႏိုင္​လင္​းဦး

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏွစ္(၃၀)ျပည့္ ပုလဲရတုအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ဆိုင္းတန္းရပ္႐ွိ ပဒုမၼာခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္ ။

ယင္အခမ္းအနားသို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကတည္းက တက္ႂကြစြာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ယခုနာယကအျဖစ္တာဝန္ယူထားၾကေသာ ဦးသန္းထိုက္၊ဦးကိုေလး(အင္းဝဂုဏ္ရည္)၊ဦးသိန္းတန္(သိန္းတန္စာေပ)အစ႐ွိေသာ နာယကႀကီး(၇)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ကာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီဗဟိုဒုဥကၠ႒(၂)ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုပုလဲရတုအထိမ္းအမွတ္ ခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ ၂၆ မွ ၂၇ ရက္ ေန႔အထိ ႏွစ္ရက္တိုင္က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ကာ NLD ပါတီ၏ ႏွစ္(၃၀)အတြင္းျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ား၊ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားကိုျပသမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားသည္ ။

Leave a Reply