မန္းရွိ မူးယစ္ေဆးျဖတ္သူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသည္ စံျပျဖစ္

0
171

မႏၱေလး၊ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊၂၀၁၇

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၇၃ လမ္း ၁၁ လမ္း ႏွင့္ ၁၂ လမ္းၾကားရွိ မူးယစ္ေဆးျဖတ္သူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ စံျပျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က ယင္းစခန္း အေဆာက္အဦ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားမွာေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မူးယစ္ေဆးျဖတ္သူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း အေဆာက္အဦကို ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ဦးေဆာင္ၿပီး အလွဴရွင္မ်ားျဖင့္ သိန္းေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္အကုန္အက်ခံကာ အႀကီးစား ျပဳျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“မႏၲေလးဟာ ေနရာအေနအထားအရ ၿမိဳ႕အေနအထားအရ မူးယစ္ေဆးဝါး သယ္ေဆာင္ရာ လမ္းေၾကာင္းမွာရွိေနတယ္ ။ ေနာက္ဆိုရင္ ေဆးျဖတ္ သူေတြမ်ားလာႏိုင္တယ္ ။ ေဆးျဖတ္သူေတြကို ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ ပဲရွိမယ္ ။ ႏွိပ္ကြပ္ထားတာမရွိဘူး ။” ဟု လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ကာ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာပါသည္။

“ဝန္ႀကီးက ေျပာသြားတယ္ ။ မႏၲေလးက စံျပျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအတြက္ ဖိအားမ်ားပါတယ္ ။ မႏၲေလးၿမိဳ႕က ျမစ္ႀကီးနား ၊ ရွမ္းျပည္ အနယ္နယ္က မူးယစ္ေဆးဝါး ဝင္ပါတယ္ ။ ဖမ္းလိုက္တာလည္း ေသာက္ေသာက္လဲ ရွိပါတယ္ ။” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆးျဖတ္သူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း ကိုးခုရွိၿပီး ယင္းတို႔မွာ ရန္ကုန္ ၊ မႏၲေလး ၊ ျမစ္ႀကီးနား ၊ လာရွိဳး ၊ က်ိဳင္းတံု ၊ တာခ်ီလိတ္ ၊ နန္႔လန္ ၊ ျမဝတီ ၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ရွိသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးျဖတ္ၿပီးေသာ္လည္း ျပန္လည္သံုးစြဲမႈမွာ မ်ားေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး႒ာန က သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊၂၀၁၇

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၇၃ လမ္း ၁၁ လမ္း ႏွင့္ ၁၂ လမ္းၾကားရွိ မူးယစ္ေဆးျဖတ္သူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ စံျပျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က ယင္းစခန္း အေဆာက္အဦ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားမွာေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မူးယစ္ေဆးျဖတ္သူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း အေဆာက္အဦကို ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ဦးေဆာင္ၿပီး အလွဴရွင္မ်ားျဖင့္ သိန္းေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္အကုန္အက်ခံကာ အႀကီးစား ျပဳျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“မႏၲေလးဟာ ေနရာအေနအထားအရ ၿမိဳ႕အေနအထားအရ မူးယစ္ေဆးဝါး သယ္ေဆာင္ရာ လမ္းေၾကာင္းမွာရွိေနတယ္ ။ ေနာက္ဆိုရင္ ေဆးျဖတ္ သူေတြမ်ားလာႏိုင္တယ္ ။ ေဆးျဖတ္သူေတြကို ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ ပဲရွိမယ္ ။ ႏွိပ္ကြပ္ထားတာမရွိဘူး ။” ဟု လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ကာ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာပါသည္။

“ဝန္ႀကီးက ေျပာသြားတယ္ ။ မႏၲေလးက စံျပျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအတြက္ ဖိအားမ်ားပါတယ္ ။ မႏၲေလးၿမိဳ႕က ျမစ္ႀကီးနား ၊ ရွမ္းျပည္ အနယ္နယ္က မူးယစ္ေဆးဝါး ဝင္ပါတယ္ ။ ဖမ္းလိုက္တာလည္း ေသာက္ေသာက္လဲ ရွိပါတယ္ ။” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆးျဖတ္သူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း ကိုးခုရွိၿပီး ယင္းတို႔မွာ ရန္ကုန္ ၊ မႏၲေလး ၊ ျမစ္ႀကီးနား ၊ လာရွိဳး ၊ က်ိဳင္းတံု ၊ တာခ်ီလိတ္ ၊ နန္႔လန္ ၊ ျမဝတီ ၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ရွိသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးျဖတ္ၿပီးေသာ္လည္း ျပန္လည္သံုးစြဲမႈမွာ မ်ားေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး႒ာန က သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply