ကိုယ့္ဘက္ သူ႕ဘက္ မွ်တေအာင္ ၾကည့္သည့္ အျမင္အား နည္းေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ ခက္ခဲေနဟု ေဒၚစုဆို 

0
234

ရန္ကုန္၊ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၇

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔အတြက္ ခက္ခဲေနျခင္းမွာ ကိုယ့္ဘက္သူ႕ဘက္မွ်တေအာင္ အဖက္ဖက္ကၾကည့္တဲ့အျမင္ အားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ျပည္နယ္ခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကယားလူထုကိုယ္စား လွယ္စကား၀ိုင္း တြင္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တရားမွ်တမႈဆိုၿပီးတာေျပာေနၾကတယ္။ ကိုယ့္ဘက္ကိုယ္ၾကည့္တာ ကမ်ားေနတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႕ခက္ခဲေနတာကလည္း ဟိုဘက္ဒီဘက္ အဖက္ဖက္က မွ်တေအာင္ၾကည့္တဲ့အျမင္က အားနည္းေနေသးလို႔လို႔ ျမင္တယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္အတြက္ခက္ခဲေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တစ္ျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မ်ားေနေၾကာင္း ႏုိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ကေျပာသည္။

“ဒီမွာက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္မ်ားတယ္။ တပ္မေတာ္လည္းပါတယ္။လႊတ္ေတာ္လည္းပါတယ္ ။ အစိုးရလည္းပါတယ္ အဲလိုအဖြဲ႕အစည္းေတြကေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက အစိုးရနဲ႕ တိုက္ခိိုက္ေန တဲ့အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုနဲ႔ အဲလိုလုပ္တာမ်ားတယ္။” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ထို႕အျပင္ လူငယ္မ်ား၏ အားသာခ်က္ျဖစ္သည့္ ဘ၀စာမ်က္ႏွာ လြတ္မ်ားတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အက်ိဳးဆက္ကို လူငယ္မ်ားကအဓိကခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

“လူငယ္ေတြရဲ႕အားသာခ်က္က ဘ၀မ်ာစာမ်က္ႏွာ လြတ္ေတြေတာ္ေတာ္ မ်ားေသးတယ္။ အဲ့စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ကိုယ့္ဇာတ္လမ္းကို ကိုယ္လိုခ်င္သလို ေရးဖို႕အခြင့္အေရးေတြရွိေသးတယ္။လူငယ္ေတြက ကိုယ့္ရဲ႕အားသာခ်က္ ျဖစ္တဲ့ ဘ၀စာမ်က္ႏွာလြတ္ေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႕ဆိုတာကေတာ့ ျပည္သူလူထူတစ္ရပ္လံုးနဲ႔ဆုိင္တယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

ဓာတ္ပံု- Myanmar State Counsellor Office

ရန္ကုန္၊ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၇

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔အတြက္ ခက္ခဲေနျခင္းမွာ ကိုယ့္ဘက္သူ႕ဘက္မွ်တေအာင္ အဖက္ဖက္ကၾကည့္တဲ့အျမင္ အားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ျပည္နယ္ခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကယားလူထုကိုယ္စား လွယ္စကား၀ိုင္း တြင္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တရားမွ်တမႈဆိုၿပီးတာေျပာေနၾကတယ္။ ကိုယ့္ဘက္ကိုယ္ၾကည့္တာ ကမ်ားေနတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႕ခက္ခဲေနတာကလည္း ဟိုဘက္ဒီဘက္ အဖက္ဖက္က မွ်တေအာင္ၾကည့္တဲ့အျမင္က အားနည္းေနေသးလို႔လို႔ ျမင္တယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္အတြက္ခက္ခဲေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တစ္ျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မ်ားေနေၾကာင္း ႏုိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ကေျပာသည္။

“ဒီမွာက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္မ်ားတယ္။ တပ္မေတာ္လည္းပါတယ္။လႊတ္ေတာ္လည္းပါတယ္ ။ အစိုးရလည္းပါတယ္ အဲလိုအဖြဲ႕အစည္းေတြကေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက အစိုးရနဲ႕ တိုက္ခိိုက္ေန တဲ့အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုနဲ႔ အဲလိုလုပ္တာမ်ားတယ္။” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ထို႕အျပင္ လူငယ္မ်ား၏ အားသာခ်က္ျဖစ္သည့္ ဘ၀စာမ်က္ႏွာ လြတ္မ်ားတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အက်ိဳးဆက္ကို လူငယ္မ်ားကအဓိကခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

“လူငယ္ေတြရဲ႕အားသာခ်က္က ဘ၀မ်ာစာမ်က္ႏွာ လြတ္ေတြေတာ္ေတာ္ မ်ားေသးတယ္။ အဲ့စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ကိုယ့္ဇာတ္လမ္းကို ကိုယ္လိုခ်င္သလို ေရးဖို႕အခြင့္အေရးေတြရွိေသးတယ္။လူငယ္ေတြက ကိုယ့္ရဲ႕အားသာခ်က္ ျဖစ္တဲ့ ဘ၀စာမ်က္ႏွာလြတ္ေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႕ဆိုတာကေတာ့ ျပည္သူလူထူတစ္ရပ္လံုးနဲ႔ဆုိင္တယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

ဓာတ္ပံု- Myanmar State Counsellor Office

Leave a Reply