အလွျပင္ဆိုင္ အမည္ခံ၍ တရားမဝင္အႏွိပ္ခန္း ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ေနရာ (၂) ရာအား ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီး

0
194

စက္တင္ဘာ ၂၇
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း အလွျပင္ဆိုင္အမည္ခံ၍ တရားမဝင္အႏွိပ္ခန္းဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေနရာ (၂) ေနရာအား စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း က သိရသည္။

ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ေငြေတာ္က်ီကုန္းရပ္ကြက္၊ ၇၄ လမ္းႏွင့္ က်န္စစ္သား လမ္းေထာင့္အနီးတြင္ အလွျပင္ဆိုင္ပံုစံျဖင့္ တရားမဝင္အနွိတ္ခန္း ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရၿပီး အႏိွပ္ခန္းႀကီးၾကပ္ လုပ္ကုိင္သူ မန္ေနဂ်ာ သတၱိ(ခ)ေက်ာ္ေဇာေမာင္ (၂၀) နွစ္နွင့္ အနိွပ္သမအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနသူ (၁၃) ဦး တို႔အား ေမြ႔ယာအေဟာင္း ၅ ခု၊ ေခါင္းအံုး ၅ လံုးနွင့္ အနိွပ္သမမ်ား အမည္နွင့္အခ်ိန္ဇယားေရးသားထား ေသာဗလာစာအုပ္ (၁) အုပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ေတြ႔ရိွသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ (ခ)ရပ္ကြက္၊ ၇၄ လမ္း နင့္ ၇၅ လမ္းၾကား၊ သာယာ၀တီမင္းႀကီးလမ္းေပၚရိွ အလွျပင္ဆိုင္ဆိုင္အမည္ခံ၍ တရားမဝင္ အနွိတ္ခန္း ေနအိမ္အား၀င္ေရာက္စစ္ေဆးရာ အနိွပ္ခန္းႀကီးၾကပ္လုပ္ကုိင္သူ ေဇာ္ေဇာ္ႏွင့္ အနိွပ္သမအျဖစ္လုပ္ကုိင္ေနသူ (၅) ဦးတို႔အား ေမြ႔ယာအေဟာင္း ၄ ခု၊ ေခါင္းအံုး ၄ လံုး၊ အနိွပ္သမမ်ား အမည္နွင့္ အခ်ိန္ဇယားေရးသား ထားေသာ ဗလာစာအုပ္ (၁) အုပ္တို႔ကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

ထိုသို႔ တရားမဝင္အနွိပ္ခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္လုပ္လုပ္ကိုင္မႈမွာ ရဲအေရးပိုင္ အမႈမဟုတ္သည့္အတြက္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန မွ တရားလိုျပဳလုပ္၍ ပုဒ္မ ၁၈၈ ျဖင့္ တရားရံုးဦးတ်ုက္ေလွ်ာက္ထား အေရးယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၇
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း အလွျပင္ဆိုင္အမည္ခံ၍ တရားမဝင္အႏွိပ္ခန္းဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေနရာ (၂) ေနရာအား စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း က သိရသည္။

ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ေငြေတာ္က်ီကုန္းရပ္ကြက္၊ ၇၄ လမ္းႏွင့္ က်န္စစ္သား လမ္းေထာင့္အနီးတြင္ အလွျပင္ဆိုင္ပံုစံျဖင့္ တရားမဝင္အနွိတ္ခန္း ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရၿပီး အႏိွပ္ခန္းႀကီးၾကပ္ လုပ္ကုိင္သူ မန္ေနဂ်ာ သတၱိ(ခ)ေက်ာ္ေဇာေမာင္ (၂၀) နွစ္နွင့္ အနိွပ္သမအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနသူ (၁၃) ဦး တို႔အား ေမြ႔ယာအေဟာင္း ၅ ခု၊ ေခါင္းအံုး ၅ လံုးနွင့္ အနိွပ္သမမ်ား အမည္နွင့္အခ်ိန္ဇယားေရးသားထား ေသာဗလာစာအုပ္ (၁) အုပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ေတြ႔ရိွသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ (ခ)ရပ္ကြက္၊ ၇၄ လမ္း နင့္ ၇၅ လမ္းၾကား၊ သာယာ၀တီမင္းႀကီးလမ္းေပၚရိွ အလွျပင္ဆိုင္ဆိုင္အမည္ခံ၍ တရားမဝင္ အနွိတ္ခန္း ေနအိမ္အား၀င္ေရာက္စစ္ေဆးရာ အနိွပ္ခန္းႀကီးၾကပ္လုပ္ကုိင္သူ ေဇာ္ေဇာ္ႏွင့္ အနိွပ္သမအျဖစ္လုပ္ကုိင္ေနသူ (၅) ဦးတို႔အား ေမြ႔ယာအေဟာင္း ၄ ခု၊ ေခါင္းအံုး ၄ လံုး၊ အနိွပ္သမမ်ား အမည္နွင့္ အခ်ိန္ဇယားေရးသား ထားေသာ ဗလာစာအုပ္ (၁) အုပ္တို႔ကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

ထိုသို႔ တရားမဝင္အနွိပ္ခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္လုပ္လုပ္ကိုင္မႈမွာ ရဲအေရးပိုင္ အမႈမဟုတ္သည့္အတြက္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန မွ တရားလိုျပဳလုပ္၍ ပုဒ္မ ၁၈၈ ျဖင့္ တရားရံုးဦးတ်ုက္ေလွ်ာက္ထား အေရးယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply