ေတာင္ဒဂံု က က်ဴးေက်ာ္ေတြကို ရွင္း

0
137

စက္တင္ဘာ ၂၉
ပဥၥမလိႈင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဒဂံု ၆၂ ရပ္ကြက္ ဧရာ၀ဏ္လမ္းမႀကီး ေဘးရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ေျမေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္၍ ေနထိုင္လွ်က္ၾကေသာ က်ဴးေက်ာ္အိမ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာက ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားလိုက္သည္။

Photo – MarNaw / MPA

စက္တင္ဘာ ၂၉
ပဥၥမလိႈင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဒဂံု ၆၂ ရပ္ကြက္ ဧရာ၀ဏ္လမ္းမႀကီး ေဘးရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ေျမေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္၍ ေနထိုင္လွ်က္ၾကေသာ က်ဴးေက်ာ္အိမ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာက ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားလိုက္သည္။

Photo – MarNaw / MPA

Leave a Reply