တရားမွ်တမႈေဖာ္ေဆာင္ေသာေရွ႕ေနႏွင့္ေက်ာင္းသား တရားဥပေဒအကာကြယ္မရသည့္ တရားစီရင္ေရးအား ရႈတ္ခ်ေၾကာင္းထုတ္ျပန္

0
113

စက္တင္ဘာ ၂၉
လင္းသုည

ဥပေဒပညာျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေနရသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ပင္ တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္မရျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးအား ရႈပ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ ေနမ်ားႏွင့္ဥပေဒအေထာက္ အကူျပဳသူမ်ား အဖြဲ႔က စက္တင္ဘာလ ၂၉ ေန႔က သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၈ ေန႔က ပဲခူးတုိင္း၊သာယာဝတီခရုိင္၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ တရား ရုံးတြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဗကသသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေဟာင္း ကုိသန္းထုိက္တို႔ကို ရာဇဝတ္မႈ ပုဒ္မ ၂၂၈ ျဖင့္ အျမင့္ဆုံး ေထာင္ဒဏ္(၆)လအထိ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္လုိက္သည့္အတြက္ ထုတ္ ျပန္ရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတ္လက ပဲခူးတုိင္း သာယာဝတီခရုိင္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ အမ်ဳိး သားပညာေရးဥပေဒျပန္လည္ ျပဳျပင္ေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လႈပ္ရွားခဲ႔သည္႔ ဒီမုိကေရစီပညာေရးသပိတ္အား ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အႀကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္း ဖမ္းဆီးခံခဲ႔ရ သည္။

ထုိေက်ာင္းသားမ်ားဘက္မွ အခမဲ႔အျဖစ္ေရွ႕ေနလုိက္ေပးခဲ႔သည္႔ တရားလႊတ္ ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ဦးခ်စ္ ျမတ္တုိ႔ တရားခြင္အတြင္း အေျခအတင္ျဖစ္ခဲ႔သည္႔ကိစၥကုိ ယင္းအခ်ိန္က တရားသူႀကီးဦးခ်စ္ျမတ္မွ တရားလုိျပဳလုပ္၍ တရားစြဲခဲ႔သည္႔အမႈျဖစ္သည္

ထိုလက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားကို ဦးထင္ေက်ာ္သမၼတ စတက္သည့္အခ်ိန္က ထိုအမႈအားလုံးအား ရုပ္ သိမ္းေပးခဲ႔ေသာ္လည္း တရားရုံးအတြင္း အေျခအတင္ျဖစ္ခဲ႔သည့္ အမႈကို ၃ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း တရားရုံး ၄ ရုံး။ တရားသူႀကီး ၄ ဦးႏွင့္ ရုံးခ်ိန္းေပါင္း ၇၅ ခ်ိန္း စစ္ေဆးခဲ႔ၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ေန႔က ပဲခူးတုိင္း၊သာယာဝတီခရုိင္၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးတြင္ အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်၍ ရာဇဝတ္မႈ ပုဒ္မ ၂၂၈ ျဖင့္ အျမင့္ဆုံး ေထာင္ဒဏ္(၆)လအထိ အက်ခံခဲ႔ရသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ ေနမ်ားႏွင့္ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးႀကီးျမင့္က ရွင္းျပ သည္။

ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး အဆင္ ေျပျခင္း မရွိလ်င္ တရားမွ်တမႈသည္ ပုိ၍ ေဝးသြားႏုိင္သည္ဟု ဥပေဒပညာ ရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ကလည္း သေဘာထားေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ ၍ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေထာင္ခ်ခံလိုက္ရသည့္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္သည္ ဘားေကာင္စီ အက္ဥပေဒ၏ အကာကြယ္အား မရခဲ႔သလို တရားမွ်တမႈလည္း မရခဲ႔ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားၾကားတြင္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ဒိထက္ပုိ၍ ပ်က္ယြင္းလာမည္ကို စုိးရိမ္ရသည့္အတြက္ ေၾကညာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကြန္ရက္၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းေဇာ္ေအာင္ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ဗကသသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကလည္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္၍ အၿငိဳးထားကာ မတရားပုဒ္မတပ္၍ ရာဇဝတ္မႈျဖင့္ ေထာင္ခ်လိုက္ေသာ ဗကသ ေက်ာင္း သားေဟာင္း ကိုသန္းထိုက္ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္တို႔ ကို အျမန္ဆုံး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီး ျပည္သူလူထုအေပၚ မတရားအႏိုင္က်င့္ဖိႏွိပ္ေသာစနစ္မ်ား ရွိေနေသးျခင္းကို ဒီမိုကေရစီအစုိးရက သက္ေသျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၉
လင္းသုည

ဥပေဒပညာျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေနရသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ပင္ တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္မရျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးအား ရႈပ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ ေနမ်ားႏွင့္ဥပေဒအေထာက္ အကူျပဳသူမ်ား အဖြဲ႔က စက္တင္ဘာလ ၂၉ ေန႔က သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၈ ေန႔က ပဲခူးတုိင္း၊သာယာဝတီခရုိင္၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ တရား ရုံးတြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဗကသသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေဟာင္း ကုိသန္းထုိက္တို႔ကို ရာဇဝတ္မႈ ပုဒ္မ ၂၂၈ ျဖင့္ အျမင့္ဆုံး ေထာင္ဒဏ္(၆)လအထိ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္လုိက္သည့္အတြက္ ထုတ္ ျပန္ရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတ္လက ပဲခူးတုိင္း သာယာဝတီခရုိင္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ အမ်ဳိး သားပညာေရးဥပေဒျပန္လည္ ျပဳျပင္ေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လႈပ္ရွားခဲ႔သည္႔ ဒီမုိကေရစီပညာေရးသပိတ္အား ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အႀကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္း ဖမ္းဆီးခံခဲ႔ရ သည္။

ထုိေက်ာင္းသားမ်ားဘက္မွ အခမဲ႔အျဖစ္ေရွ႕ေနလုိက္ေပးခဲ႔သည္႔ တရားလႊတ္ ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ဦးခ်စ္ ျမတ္တုိ႔ တရားခြင္အတြင္း အေျခအတင္ျဖစ္ခဲ႔သည္႔ကိစၥကုိ ယင္းအခ်ိန္က တရားသူႀကီးဦးခ်စ္ျမတ္မွ တရားလုိျပဳလုပ္၍ တရားစြဲခဲ႔သည္႔အမႈျဖစ္သည္

ထိုလက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားကို ဦးထင္ေက်ာ္သမၼတ စတက္သည့္အခ်ိန္က ထိုအမႈအားလုံးအား ရုပ္ သိမ္းေပးခဲ႔ေသာ္လည္း တရားရုံးအတြင္း အေျခအတင္ျဖစ္ခဲ႔သည့္ အမႈကို ၃ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း တရားရုံး ၄ ရုံး။ တရားသူႀကီး ၄ ဦးႏွင့္ ရုံးခ်ိန္းေပါင္း ၇၅ ခ်ိန္း စစ္ေဆးခဲ႔ၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ေန႔က ပဲခူးတုိင္း၊သာယာဝတီခရုိင္၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးတြင္ အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်၍ ရာဇဝတ္မႈ ပုဒ္မ ၂၂၈ ျဖင့္ အျမင့္ဆုံး ေထာင္ဒဏ္(၆)လအထိ အက်ခံခဲ႔ရသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ ေနမ်ားႏွင့္ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးႀကီးျမင့္က ရွင္းျပ သည္။

ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး အဆင္ ေျပျခင္း မရွိလ်င္ တရားမွ်တမႈသည္ ပုိ၍ ေဝးသြားႏုိင္သည္ဟု ဥပေဒပညာ ရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ကလည္း သေဘာထားေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ ၍ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေထာင္ခ်ခံလိုက္ရသည့္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္သည္ ဘားေကာင္စီ အက္ဥပေဒ၏ အကာကြယ္အား မရခဲ႔သလို တရားမွ်တမႈလည္း မရခဲ႔ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားၾကားတြင္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ဒိထက္ပုိ၍ ပ်က္ယြင္းလာမည္ကို စုိးရိမ္ရသည့္အတြက္ ေၾကညာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကြန္ရက္၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းေဇာ္ေအာင္ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ဗကသသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကလည္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္၍ အၿငိဳးထားကာ မတရားပုဒ္မတပ္၍ ရာဇဝတ္မႈျဖင့္ ေထာင္ခ်လိုက္ေသာ ဗကသ ေက်ာင္း သားေဟာင္း ကိုသန္းထိုက္ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္တို႔ ကို အျမန္ဆုံး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီး ျပည္သူလူထုအေပၚ မတရားအႏိုင္က်င့္ဖိႏွိပ္ေသာစနစ္မ်ား ရွိေနေသးျခင္းကို ဒီမိုကေရစီအစုိးရက သက္ေသျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

Leave a Reply