တရား႐ံုး အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားၾကပ္တည္းမႈမ်ားရွိ

0
166

စက္တင္ဘာ ၃၀
ႏိုင္လင္းဦး

သိမ္းငွက္စစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္း ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈ တုိးလာသည့္အတြက္ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားတြင္ တရားခံမ်ားလာကာ ၾကပ္တည္းမႈမ်ားရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး က သိရသည္။

ထိုသို႔အခ်ဳပ္တရားခံမ်ားျပားမႈေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးမ်ားကိုယ္တုိင္တရားရံုးမ်ားအထိလိုက္လံ ကပ္မတ္၍ အခ်ဳပ္တရားခံမ်ားထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္မႈ မရွိေစေရး ဂလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

“တခါတေလ ေတာ့တရားခံေတြထုတ္တဲ့အခါ ကားနဲ႔ႏွစ္ႀကိမ္သံုးႀကိမ္ ထုတ္ရတာေတာ့ရွိတယ္။နည္းနည္းၾကပ္တာေပါ့။ ၾကပ္တဲ့အခါမွာမတ္တပ္ရပ္ေနရတဲသူေတြ ေတာ့ရွိတယ္။ အရင္ကဆိုရင္ခရိုင္တရားရံုုးေတြမွာ ၇၀ – ၈၀ပတ္ခ်ာလည္ဆိုတာအမ်ားဆံုးပဲ ။အခုဆိုတကယ္မ်ားတဲ့ေန႔ဆိုရင္ တခါတရံ ၁၄၀ ေလာက္ ေတာင္ရွိတဲ့အေနအထားမ်ိဳးရွိတယ္ ” ဟု မႏၲေလးခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဒုရဲမွဴးႀကီးမ်ိဳးေအာင္ က ေျပာသည္။

သိမ္းငွက္စစ္ဆင္ေရးကို ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ မွ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ရက္ေပါင္း ၉၀ သတ္မွတ္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးရမိမႈတရားခံ ၄၁၀၄ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈမ်ား ဖမ္းဆီးအေရးယူရာ၌ သာမန္သံုးစြဲသူ အေျမာက္အမ်ားဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိသည္။

စက္တင္ဘာ ၃၀
ႏိုင္လင္းဦး

သိမ္းငွက္စစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္း ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈ တုိးလာသည့္အတြက္ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားတြင္ တရားခံမ်ားလာကာ ၾကပ္တည္းမႈမ်ားရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး က သိရသည္။

ထိုသို႔အခ်ဳပ္တရားခံမ်ားျပားမႈေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးမ်ားကိုယ္တုိင္တရားရံုးမ်ားအထိလိုက္လံ ကပ္မတ္၍ အခ်ဳပ္တရားခံမ်ားထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္မႈ မရွိေစေရး ဂလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

“တခါတေလ ေတာ့တရားခံေတြထုတ္တဲ့အခါ ကားနဲ႔ႏွစ္ႀကိမ္သံုးႀကိမ္ ထုတ္ရတာေတာ့ရွိတယ္။နည္းနည္းၾကပ္တာေပါ့။ ၾကပ္တဲ့အခါမွာမတ္တပ္ရပ္ေနရတဲသူေတြ ေတာ့ရွိတယ္။ အရင္ကဆိုရင္ခရိုင္တရားရံုုးေတြမွာ ၇၀ – ၈၀ပတ္ခ်ာလည္ဆိုတာအမ်ားဆံုးပဲ ။အခုဆိုတကယ္မ်ားတဲ့ေန႔ဆိုရင္ တခါတရံ ၁၄၀ ေလာက္ ေတာင္ရွိတဲ့အေနအထားမ်ိဳးရွိတယ္ ” ဟု မႏၲေလးခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဒုရဲမွဴးႀကီးမ်ိဳးေအာင္ က ေျပာသည္။

သိမ္းငွက္စစ္ဆင္ေရးကို ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ မွ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ရက္ေပါင္း ၉၀ သတ္မွတ္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးရမိမႈတရားခံ ၄၁၀၄ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈမ်ား ဖမ္းဆီးအေရးယူရာ၌ သာမန္သံုးစြဲသူ အေျမာက္အမ်ားဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိသည္။

Leave a Reply