အီရန္၌ အစိုးရဆန႔္က်င္ေရးဆႏၵျပမႈမ်ား ပိုမုိႀကီးထြားၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့

0
225

တီဟီရန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀

အီရန္၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ပိုမိုႀကီးမားလာၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သို႔ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ရက္ရွ္တ္ႏွင့္ အေနာက္ပိုင္း ကာမန္ရွားၿမိဳ႕မ်ား၌ လူမ်ားစြာပါဝင္ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အစ္ဖာဟန္၊ ဟာမာဒန္ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ လူအနည္းငယ္ပါဝင္ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ တီဟီရန္၌ လူအနည္းငယ္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။

တီဟီရန္ရွိ ၿမိဳ႕လယ္ရင္ျပင္တြင္ လူ ၅၀ ခန္႔စုေဝးၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း တီဟီရန္လံုၿခံဳေရးဌာနဒုတိယအႀကီးအကဲက အီရန္ေလဘာသတင္းဌာနသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ မက္ရွ္ဟတ္ၿမိဳ႕၌ ဆႏၵျပမႈမ်ား စတင္္ျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္းကုိ မေက်နပ္သည့္အတြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ အီရန္သမၼတဟာဆင္ ႐ိုဟာနီကို ႐ႈတ္ခ်သည့္စကားမ်ားေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႐ိုင္းစို္င္းသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကုိ ရြတ္ဆုိခဲ့မႈျဖင့္ လူ ၅၂ ဦး အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။

ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းရွိ အျခားၿမိဳ႕မ်ားသို႔ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး အစိုးရဆန႔္က်င္ေရးဆႏၵျပမႈမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲကာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိလႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည့္အထိသို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ား၏သတိိေပးမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။ သမၼတ႐ုိဟာနီႏွင့္ မဟာေခါင္းေဆာင္ အယာတိုလာအလီခါမဲေနတို႔ကို ႐ႈတ္ခ်ေျပာဆုိရာမွ အီရန္တြင္ ဘာသာေရးဆရာမ်ားက အုုပ္္ခ်ဳပ္ေနျခင္းကို ေဝဖန္ေျပာဆို မႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။

လူေတြက ေတာင္းစားေနၾကၿပီ၊ ဘာသာေရးဆရာေတြက ဘုရားသခင္လုိ ျပဳမူေနၾကတယ္ ဟု ဆႏၵျပသူမ်ားက ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ ၾသဇာႀကီးမားေသာ ဘာသာေရးဆရာမ်ားရွိသည့္ ျမင့္ျမတ္ေသာၿမိဳ႕ ကြမ္တြင္လည္း ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျပည္ပတြင္ အီရန္၏ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆႏၵျပသူမ်ားက မေက်မနပ္ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕က “ဂါဇာမွာမဟုတ္၊ လက္ဘႏြန္မွာမဟုတ္၊ အီရန္အတြက္ လုပ္ေပးပါ” ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပသူတခ်ိဳ႕သည္ “ဆီးရီးယားမွထြက္ၿပီး အီရန္အတြက္ စဥ္းစားပါ”ဟု ေျပာဆုိထားသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္တစ္ခုကို္လည္း အြန္လုိင္းတြင္ တင္ခဲ့သည္။ အီရန္သည္ ဆီးရီးယားသမၼတ ဘာရွားအယ္္လ္အာဆတ္ကို စစ္ေရးအရ အကူအညီေပးေနသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

တီဟီရန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀

အီရန္၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ပိုမိုႀကီးမားလာၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သို႔ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ရက္ရွ္တ္ႏွင့္ အေနာက္ပိုင္း ကာမန္ရွားၿမိဳ႕မ်ား၌ လူမ်ားစြာပါဝင္ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အစ္ဖာဟန္၊ ဟာမာဒန္ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ လူအနည္းငယ္ပါဝင္ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ တီဟီရန္၌ လူအနည္းငယ္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။

တီဟီရန္ရွိ ၿမိဳ႕လယ္ရင္ျပင္တြင္ လူ ၅၀ ခန္႔စုေဝးၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း တီဟီရန္လံုၿခံဳေရးဌာနဒုတိယအႀကီးအကဲက အီရန္ေလဘာသတင္းဌာနသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ မက္ရွ္ဟတ္ၿမိဳ႕၌ ဆႏၵျပမႈမ်ား စတင္္ျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္းကုိ မေက်နပ္သည့္အတြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ အီရန္သမၼတဟာဆင္ ႐ိုဟာနီကို ႐ႈတ္ခ်သည့္စကားမ်ားေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႐ိုင္းစို္င္းသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကုိ ရြတ္ဆုိခဲ့မႈျဖင့္ လူ ၅၂ ဦး အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။

ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းရွိ အျခားၿမိဳ႕မ်ားသို႔ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး အစိုးရဆန႔္က်င္ေရးဆႏၵျပမႈမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲကာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိလႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည့္အထိသို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ား၏သတိိေပးမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။ သမၼတ႐ုိဟာနီႏွင့္ မဟာေခါင္းေဆာင္ အယာတိုလာအလီခါမဲေနတို႔ကို ႐ႈတ္ခ်ေျပာဆုိရာမွ အီရန္တြင္ ဘာသာေရးဆရာမ်ားက အုုပ္္ခ်ဳပ္ေနျခင္းကို ေဝဖန္ေျပာဆို မႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။

လူေတြက ေတာင္းစားေနၾကၿပီ၊ ဘာသာေရးဆရာေတြက ဘုရားသခင္လုိ ျပဳမူေနၾကတယ္ ဟု ဆႏၵျပသူမ်ားက ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ ၾသဇာႀကီးမားေသာ ဘာသာေရးဆရာမ်ားရွိသည့္ ျမင့္ျမတ္ေသာၿမိဳ႕ ကြမ္တြင္လည္း ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျပည္ပတြင္ အီရန္၏ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆႏၵျပသူမ်ားက မေက်မနပ္ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕က “ဂါဇာမွာမဟုတ္၊ လက္ဘႏြန္မွာမဟုတ္၊ အီရန္အတြက္ လုပ္ေပးပါ” ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပသူတခ်ိဳ႕သည္ “ဆီးရီးယားမွထြက္ၿပီး အီရန္အတြက္ စဥ္းစားပါ”ဟု ေျပာဆုိထားသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္တစ္ခုကို္လည္း အြန္လုိင္းတြင္ တင္ခဲ့သည္။ အီရန္သည္ ဆီးရီးယားသမၼတ ဘာရွားအယ္္လ္အာဆတ္ကို စစ္ေရးအရ အကူအညီေပးေနသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply