ေရေအာက္ကမၻာ ငါးျပတိုက္တြင္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းရန္ တင္ျပထား

0
244

ေအာက္တိုဘာ ၁
ေမစု

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္အတြင္း တည္ေဆာက္ေနသည့္ ျမန္မာ့ပထမဆုံးေရေအာက္ကမာၻပုံစံ ငါးျပတိုက္ႀကီးတြင္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွ ငါးမ်ိဳစိတ္မ်ားကို ရွာေဖြစုေဆာင္း ျပီး လိုအပ္ေသာငါးမ်ားထည့္သြင္း ႏိုင္ရန္ အလွေမြးငါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး တို႔ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြး ထားေႀကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွ အလွေမြးငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားအား ျပတိုက္ႀကီးအတြင္းထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ငါးဝယ္ယူရမႈကို ေလ်ာ့ပါးေစမည္ျဖစ္ျပီး ကမာၻတစ္ဝွမ္း မွငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္တူညီမႈရွိႀကေႀကာင္းသိရသည္။

” ျပတိုက္ႀကီးဖြင့္ရင္ နိုင္ငံျခားေငြေတြ အမ်ားႀကီးသုံးရမွာဆိုေတာ့ ပိုင္ရွင္က အလွေမြးငါးအသင္း နဲ႕ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးကို ကမ္းလွမ္းရင္ ငါးေတြကိုရွာေဖြစုေဆာင္းျပီးေတာ့ နိုင္ငံျခားပိုက္ဆံမကုန္ေအာင္ ေဒၚလာနဲ႔ငါးဝယ္ရတာေလ်ာ့ပါးေအာင္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ကေနငါးဦးစီးနဲ႔တြဲဖက္ညိွႏိႈင္းျပီးရွာေဖြေပးဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္”ဟု ျမန္မာနိုင္ငံအလွေမြးငါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း မွတြဲဖက္အတြင္းေရမွဴးဦးခင္ေမာင္ဦးကေျပာသည္။

ငါးျပတိုက္ႀကီးအားလက္တေလာတြင္တည္ေဆာက္ဆဲကာလျဖစ္ရာ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ သတၱေဗဒပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရသတၱ၀ါမ်ားအားေလ့လာသည့္ PHDဘြဲ႔ ရယူေနသူမ်ားႏွင့္ စာတမ္းျပဳစုသူမ်ား ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္ေသာ ေနရာႏွင့္ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သက္ေမြးမႈသင္တန္းမ်ား ကိုပါ သင္ၾကားႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားကိုပါ ငါးျပတိုက္ႀကီးအတြင္း ထည့္သြင္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

” ငါးျပတိုက္မွာ အလွေမြးငါးအေရာင္ဆိုင္ေနရာ အတြက္ Myanmar Aquridum ကုမၸဏီ နဲ႕ အသင္းနဲ႔ညိႈႏိႈင္းျပီးေနရာေလးေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ရွိပါတယ္”ဟု ဦးခင္ေမာင္ဦး က ဆက္လက္ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ငါးျပတိုက္အတြင္း ထည့္သြင္းျပသႏိုင္ေသာျပည္တြင္းျပည္ပ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားအား စုေဆာင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး ျမန္မာ့ပထမဆုံး ေရေအာက္ကမာၻ ငါးျပတိုက္ၾကီးအား အပန္းေျဖေနရာမ်ား၊ အစား အေသာက္စားသုံးႏိုင္ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ေရခ်ိဳအလွေမြး ငါးေမြးျမဴခ်င္သူမ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းေရာင္းခ်ရာ ဆိုင္ခန္းမ်ားစသျဖင့္ ျပတိုက္ႀကီးအတြင္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေရေအာက္ကမာၻပုံစံမ်ား ပါ၀င္ေသာ ငါးျပတိုက္မ်ားသည္ စကၤာပူႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ကန္ေတာ္ႀကီး သဘာ၀ဥယ်ာဥ္အတြင္း အႀကီးဆုံးငါးျပတိုက္ႀကီး တစ္ခုမၾကာ မီေပၚထြက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ငါးျပတိုက္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္၍ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွပူးေပါင္၍ အေမရိကန္ ေဒၚလာသိန္း ၃၀ ေက်ာ္ အကုန္အက်ခံကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီးလက္ရွိတြင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္

ေအာက္တိုဘာ ၁
ေမစု

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္အတြင္း တည္ေဆာက္ေနသည့္ ျမန္မာ့ပထမဆုံးေရေအာက္ကမာၻပုံစံ ငါးျပတိုက္ႀကီးတြင္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွ ငါးမ်ိဳစိတ္မ်ားကို ရွာေဖြစုေဆာင္း ျပီး လိုအပ္ေသာငါးမ်ားထည့္သြင္း ႏိုင္ရန္ အလွေမြးငါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး တို႔ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြး ထားေႀကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွ အလွေမြးငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားအား ျပတိုက္ႀကီးအတြင္းထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ငါးဝယ္ယူရမႈကို ေလ်ာ့ပါးေစမည္ျဖစ္ျပီး ကမာၻတစ္ဝွမ္း မွငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္တူညီမႈရွိႀကေႀကာင္းသိရသည္။

” ျပတိုက္ႀကီးဖြင့္ရင္ နိုင္ငံျခားေငြေတြ အမ်ားႀကီးသုံးရမွာဆိုေတာ့ ပိုင္ရွင္က အလွေမြးငါးအသင္း နဲ႕ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးကို ကမ္းလွမ္းရင္ ငါးေတြကိုရွာေဖြစုေဆာင္းျပီးေတာ့ နိုင္ငံျခားပိုက္ဆံမကုန္ေအာင္ ေဒၚလာနဲ႔ငါးဝယ္ရတာေလ်ာ့ပါးေအာင္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ကေနငါးဦးစီးနဲ႔တြဲဖက္ညိွႏိႈင္းျပီးရွာေဖြေပးဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္”ဟု ျမန္မာနိုင္ငံအလွေမြးငါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း မွတြဲဖက္အတြင္းေရမွဴးဦးခင္ေမာင္ဦးကေျပာသည္။

ငါးျပတိုက္ႀကီးအားလက္တေလာတြင္တည္ေဆာက္ဆဲကာလျဖစ္ရာ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ သတၱေဗဒပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရသတၱ၀ါမ်ားအားေလ့လာသည့္ PHDဘြဲ႔ ရယူေနသူမ်ားႏွင့္ စာတမ္းျပဳစုသူမ်ား ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္ေသာ ေနရာႏွင့္ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သက္ေမြးမႈသင္တန္းမ်ား ကိုပါ သင္ၾကားႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားကိုပါ ငါးျပတိုက္ႀကီးအတြင္း ထည့္သြင္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

” ငါးျပတိုက္မွာ အလွေမြးငါးအေရာင္ဆိုင္ေနရာ အတြက္ Myanmar Aquridum ကုမၸဏီ နဲ႕ အသင္းနဲ႔ညိႈႏိႈင္းျပီးေနရာေလးေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ရွိပါတယ္”ဟု ဦးခင္ေမာင္ဦး က ဆက္လက္ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ငါးျပတိုက္အတြင္း ထည့္သြင္းျပသႏိုင္ေသာျပည္တြင္းျပည္ပ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားအား စုေဆာင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး ျမန္မာ့ပထမဆုံး ေရေအာက္ကမာၻ ငါးျပတိုက္ၾကီးအား အပန္းေျဖေနရာမ်ား၊ အစား အေသာက္စားသုံးႏိုင္ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ေရခ်ိဳအလွေမြး ငါးေမြးျမဴခ်င္သူမ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းေရာင္းခ်ရာ ဆိုင္ခန္းမ်ားစသျဖင့္ ျပတိုက္ႀကီးအတြင္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေရေအာက္ကမာၻပုံစံမ်ား ပါ၀င္ေသာ ငါးျပတိုက္မ်ားသည္ စကၤာပူႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ကန္ေတာ္ႀကီး သဘာ၀ဥယ်ာဥ္အတြင္း အႀကီးဆုံးငါးျပတိုက္ႀကီး တစ္ခုမၾကာ မီေပၚထြက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ငါးျပတိုက္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္၍ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွပူးေပါင္၍ အေမရိကန္ ေဒၚလာသိန္း ၃၀ ေက်ာ္ အကုန္အက်ခံကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီးလက္ရွိတြင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္

Leave a Reply