ေဟာင္ေကာင္ အလံလႊင့္ထူထားသည့္ သေဘၤာကို ေတာင္ကိုရီးယား ဖမ္းဆီး

0
169

ဆိုးလ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀

ႏုိင္ငံတကာ၏အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားသုိ႔ ေရနံတင္ပို႔ခဲ့မႈသံသယျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္ အလံလႊင့္ထူထားေသာ သေဘၤာတစ္စင္းကို လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားက ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲဲ့သည္။

ေဟာင္ေကာင္အလံလႊင့္ထူထားေသာ သေဘၤာ လိုက္ေဟာက္စ္ဝင္းေမာ သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာတစ္စင္းသို႔ သန္႔စင္ၿပီးေရနံ တန္ ၆၀၀ ခန္႔ကုိ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား အရာရွိမ်ားကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ထြက္ခြာမည့္ သေဘၤာမ်ားသို႔ သေဘၤာခ်င္း ကုန္ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ျခင္းကုိ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အရ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသုိ႔ တ႐ုတ္သည္ ေရနံမ်ားတင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က စြပ္စဲြထားၿပီးျဖစ္သည္။ လိုက္ေဟာက္စ္ဝင္းေမာသေဘၤာသည္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ယိုဆုဆိပ္ကမ္းသုိ႔ဝင္ေရာက္ကာ ေရနံမ်ား တင္ၿပီးေနာက္ ေလးရက္အၾကာတြင္ ထုိင္ဝမ္ဘက္သို႔ ထြက္ခြာခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ယြန္ဟတ္သတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းသေဘၤာသည္ ထုိင္ဝမ္သုိ႔သြားမည့္အစား ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရပိုင္နက္၌ ေျမာက္ကိုရိီးယားသေဘၤာတစ္စင္းႏွင့္ အျခားသေဘၤာသံုးစင္းေပၚသို႔ ေရနံမ်ားကုိ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရနံမ်ားလဲႊေျပာင္းေနျခင္းကို အေမရိကန္ၿဂိဳဟ္တုတစ္လုံးက ဓာတ္ပုံ႐ုိက္မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နယူးေယာက္တုိင္းမ္ သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တ႐ုတ္က ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ေရနံမ်ား လွ်ိဳ႕ဝွက္တင္ပို႔ေနျခင္းကုိ လက္ပူးလက္က်ပ္မိခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။ လုိက္ေဟာက္စ္ဝင္းေမာသည္ ယိုုဆုဆိပ္ကမ္းသို႔ ျပန္လာခ်ိန္ ႏုိဝင္ဘာတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရကာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားအာဏာပိုင္မ်ား၏လက္ထဲတြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ေဟာင္ေကာင္အလံလႊင့္ထူထားေသာ လိုက္ေဟာက္စ္ဝင္းေမာသေဘၤာကို ထိုင္ဝမ္ကုမၸဏိ ဘီလီယံဘန္ကာအုပ္စုေကာ္ပိုေရးရွင္းက ငွားရမ္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေအာက္တုိဘာမွစၿပီး သေဘၤာတစ္စင္းမွ တစ္စင္းသို႔ အႀကိမ္ ၃၀ ခန္႔ ကုန္ပစၥည္းတရားမဝင္ လဲႊေျပာင္းမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ ၿဂိဳဟ္တုမ်ားက မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရအရာရွိ မ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ဆိုးလ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀

ႏုိင္ငံတကာ၏အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားသုိ႔ ေရနံတင္ပို႔ခဲ့မႈသံသယျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္ အလံလႊင့္ထူထားေသာ သေဘၤာတစ္စင္းကို လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားက ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲဲ့သည္။

ေဟာင္ေကာင္အလံလႊင့္ထူထားေသာ သေဘၤာ လိုက္ေဟာက္စ္ဝင္းေမာ သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာတစ္စင္းသို႔ သန္႔စင္ၿပီးေရနံ တန္ ၆၀၀ ခန္႔ကုိ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား အရာရွိမ်ားကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ထြက္ခြာမည့္ သေဘၤာမ်ားသို႔ သေဘၤာခ်င္း ကုန္ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ျခင္းကုိ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အရ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသုိ႔ တ႐ုတ္သည္ ေရနံမ်ားတင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က စြပ္စဲြထားၿပီးျဖစ္သည္။ လိုက္ေဟာက္စ္ဝင္းေမာသေဘၤာသည္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ယိုဆုဆိပ္ကမ္းသုိ႔ဝင္ေရာက္ကာ ေရနံမ်ား တင္ၿပီးေနာက္ ေလးရက္အၾကာတြင္ ထုိင္ဝမ္ဘက္သို႔ ထြက္ခြာခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ယြန္ဟတ္သတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းသေဘၤာသည္ ထုိင္ဝမ္သုိ႔သြားမည့္အစား ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရပိုင္နက္၌ ေျမာက္ကိုရိီးယားသေဘၤာတစ္စင္းႏွင့္ အျခားသေဘၤာသံုးစင္းေပၚသို႔ ေရနံမ်ားကုိ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရနံမ်ားလဲႊေျပာင္းေနျခင္းကို အေမရိကန္ၿဂိဳဟ္တုတစ္လုံးက ဓာတ္ပုံ႐ုိက္မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နယူးေယာက္တုိင္းမ္ သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တ႐ုတ္က ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ေရနံမ်ား လွ်ိဳ႕ဝွက္တင္ပို႔ေနျခင္းကုိ လက္ပူးလက္က်ပ္မိခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။ လုိက္ေဟာက္စ္ဝင္းေမာသည္ ယိုုဆုဆိပ္ကမ္းသို႔ ျပန္လာခ်ိန္ ႏုိဝင္ဘာတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရကာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားအာဏာပိုင္မ်ား၏လက္ထဲတြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ေဟာင္ေကာင္အလံလႊင့္ထူထားေသာ လိုက္ေဟာက္စ္ဝင္းေမာသေဘၤာကို ထိုင္ဝမ္ကုမၸဏိ ဘီလီယံဘန္ကာအုပ္စုေကာ္ပိုေရးရွင္းက ငွားရမ္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေအာက္တုိဘာမွစၿပီး သေဘၤာတစ္စင္းမွ တစ္စင္းသို႔ အႀကိမ္ ၃၀ ခန္႔ ကုန္ပစၥည္းတရားမဝင္ လဲႊေျပာင္းမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ ၿဂိဳဟ္တုမ်ားက မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရအရာရွိ မ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply