အဆင့္ဆင့္ေငြေၾကးလိမ္လည္သည့္ ပိရမစ္အစီအစဥ္ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူ တစ္ဦးအား ထုိင္းတရား႐ုံး ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ခ်မွတ္

0
178

ဘန္ေကာက္ ၊ဒီဇင္ဘာ ၃၀

ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ တရား႐ံုးတစ္႐ုံးသည္ ေငြေၾကးလိမ္လည္ သူတစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ခ်မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ ပူဒစ္ခတၱီသရာဒီေလာ့ခ္သည္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ျပန္ရမည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ စည္း႐ုံးသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ သူ၏ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေဒၚလာ သန္း ၁၆၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လူ ၄၀၀၀၀ ခန႔္ကို စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းခဲ့သည္။ ပူဒစ္သည္ တရားမဝင္ေခ်းငွားမႈႏွင့္ လိမ္လည္မႈ ၂၆၅၃ မႈတို႔ကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း တရား႐ုံးက စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့မႈေၾကာင့္ ပူဒစ္သည္ ေထာင္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ခ်မွတ္ခံရၿပီး ၆၆၃၇ ႏွစ္ႏွင့္ ေျခာက္လသာ က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ပူဒစ္သည္ ျပစ္မႈႀကီးႏွစ္ခုအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိင္းဥပေဒမ်ားအရ ယင္းျပစ္မႈတစ္ခုအတြက္ အျမင့္ဆံုးေထာင္ဒဏ္မွာ ဆယ္ႏွစ္သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္သာ က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ပူဒစ္သည္ အစည္းအေဝးပဲြမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ားအား အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း၊ အလွျပင္ဆိုင္၊ တစ္ပတ္ရစ္ကားႏွင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အျမတ္ေငြမ်ားစြာျပန္လည္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္အဖဲြ႕ဝင္သစ္မ်ားကို ဆဲြေဆာင္ႏုိင္မည္ဆိုပါက အပိုဆုေၾကးမ်ားလည္းရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္း႐ံုးခံခဲ့ရသည္။

ယင္းကို အဆင့္ဆင့္စည္း႐ုံးသည့္ ပိရမစ္အစီအစဥ္ဟုေခၚၿပီး လူသစ္မ်ားထံမွ ရရွိလာေသာ ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ ယခင္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ ေငြမ်ားျပန္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ပူဒစ္သည္ ဘန္ေကာက္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ၾသဂုတ္ကလည္းက ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး အာမခံရရွိျခင္းမရွိေခ်။ တရား႐ုံးသည္ ပူဒစ္၏ ကုမၸဏီႏွစ္ခုကုိ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ စီ ဒဏ္ေငြခ်မွတ္္ခဲ့သည္။ ပူဒစ္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လိမ္လည္ခံရသူ ၂၆၅၃ ဦးအား တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုးႏႈန္း ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၇ သန္းလည္း ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဘန္ေကာက္ ၊ဒီဇင္ဘာ ၃၀

ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ တရား႐ံုးတစ္႐ုံးသည္ ေငြေၾကးလိမ္လည္ သူတစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ခ်မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ ပူဒစ္ခတၱီသရာဒီေလာ့ခ္သည္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ျပန္ရမည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ စည္း႐ုံးသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ သူ၏ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေဒၚလာ သန္း ၁၆၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လူ ၄၀၀၀၀ ခန႔္ကို စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းခဲ့သည္။ ပူဒစ္သည္ တရားမဝင္ေခ်းငွားမႈႏွင့္ လိမ္လည္မႈ ၂၆၅၃ မႈတို႔ကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း တရား႐ုံးက စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့မႈေၾကာင့္ ပူဒစ္သည္ ေထာင္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ခ်မွတ္ခံရၿပီး ၆၆၃၇ ႏွစ္ႏွင့္ ေျခာက္လသာ က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ပူဒစ္သည္ ျပစ္မႈႀကီးႏွစ္ခုအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိင္းဥပေဒမ်ားအရ ယင္းျပစ္မႈတစ္ခုအတြက္ အျမင့္ဆံုးေထာင္ဒဏ္မွာ ဆယ္ႏွစ္သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္သာ က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ပူဒစ္သည္ အစည္းအေဝးပဲြမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ားအား အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း၊ အလွျပင္ဆိုင္၊ တစ္ပတ္ရစ္ကားႏွင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အျမတ္ေငြမ်ားစြာျပန္လည္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္အဖဲြ႕ဝင္သစ္မ်ားကို ဆဲြေဆာင္ႏုိင္မည္ဆိုပါက အပိုဆုေၾကးမ်ားလည္းရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္း႐ံုးခံခဲ့ရသည္။

ယင္းကို အဆင့္ဆင့္စည္း႐ုံးသည့္ ပိရမစ္အစီအစဥ္ဟုေခၚၿပီး လူသစ္မ်ားထံမွ ရရွိလာေသာ ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ ယခင္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ ေငြမ်ားျပန္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ပူဒစ္သည္ ဘန္ေကာက္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ၾသဂုတ္ကလည္းက ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး အာမခံရရွိျခင္းမရွိေခ်။ တရား႐ုံးသည္ ပူဒစ္၏ ကုမၸဏီႏွစ္ခုကုိ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ စီ ဒဏ္ေငြခ်မွတ္္ခဲ့သည္။ ပူဒစ္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လိမ္လည္ခံရသူ ၂၆၅၃ ဦးအား တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုးႏႈန္း ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၇ သန္းလည္း ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply