လွည္းကူးတြင္ တပ္ၾကပ္ႀကီး တစ္ဦးအမည္ပါရွိသည့္ သံေသတၱာအတြင္းမွ က်ည္ဆန္ ကိုးေထာင္ေက်ာ္ ဖမ္းမိၿပီး လိႈင္သာယာတြင္ က်ည္ ၁၀၀ ေတာင့္ ထပ္မံဖမ္းမိ

0
359

ေအာက္တိုဘာ ၂
ပဥၥမလိႈင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ဇရပ္ကြင္းေက်းရြာ ရဲတံခြန္အေဝးေျပးကား လက္မွတ္အေရာင္းဆိုင္တြင္ တပ္ၾကပ္ႀကီး ေအာင္ျမတ္သူ အမည္ပါ သံေသတၱာ ႏွစ္လံုးအတြင္းမွ က်ည္ ၉၅၀၄ ေတာင့္ ကို ယမန္ေန႕က ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါက်ည္ဆန္မ်ားသည္ ရဲတံခြန္အေဝးေျပးကား လက္မွတ္ အေရာင္းဆိုင္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ (စိစစ္ဆဲ) မွ အပ္ႏွံထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း က်ည္ဆန္ အေတာင့္ ၁၀၀ ကိုဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဇာ္ေဇာ္ထက္လူအား ေျမနီကုန္းရွိ ျပည္ဂါးဒင္း အိမ္ရာဝင္ေပါက္အနီးတြင္ မာစီဒီးကားႏွင့္ အတူ ဖမ္းမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကားေပၚတြင္ က်ည္ဆန္မ်ား ရွာေဖြရာတြင္ မေတြ႔ရွိသည့္အတြက္ လိႈင္သယာေနအိမ္ TV စင္ေအာက္မွ က်ည္ဆန္ မ်ားကို ဖမ္းမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းမိခဲ့ေသာ က်ည္ဆန္အမ်ိဳးအစားမွာ ၅.၅၆ က်ည္မ်ားျဖစ္ၿပီး လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းမိခဲ့ေသာ က်ည္ဆန္မ်ား မွာ S&B 7.65 Br 13 MM(.32 Auto)က်ည္ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လွည္းကူးၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ) ၁၀၂၇/ ၂၀၁၈၊ လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉(ဃ)/၁၉(စ)အမႈ ဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ က်ည္ဆန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႈိင္သာယာၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း(ပ)၃၆၉၁/၂၀၁၈၊ လက္နက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉(စ)ျဖင့္ အမႈဖြင့္စစ္ေဆး လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂
ပဥၥမလိႈင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ဇရပ္ကြင္းေက်းရြာ ရဲတံခြန္အေဝးေျပးကား လက္မွတ္အေရာင္းဆိုင္တြင္ တပ္ၾကပ္ႀကီး ေအာင္ျမတ္သူ အမည္ပါ သံေသတၱာ ႏွစ္လံုးအတြင္းမွ က်ည္ ၉၅၀၄ ေတာင့္ ကို ယမန္ေန႕က ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါက်ည္ဆန္မ်ားသည္ ရဲတံခြန္အေဝးေျပးကား လက္မွတ္ အေရာင္းဆိုင္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ (စိစစ္ဆဲ) မွ အပ္ႏွံထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း က်ည္ဆန္ အေတာင့္ ၁၀၀ ကိုဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဇာ္ေဇာ္ထက္လူအား ေျမနီကုန္းရွိ ျပည္ဂါးဒင္း အိမ္ရာဝင္ေပါက္အနီးတြင္ မာစီဒီးကားႏွင့္ အတူ ဖမ္းမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကားေပၚတြင္ က်ည္ဆန္မ်ား ရွာေဖြရာတြင္ မေတြ႔ရွိသည့္အတြက္ လိႈင္သယာေနအိမ္ TV စင္ေအာက္မွ က်ည္ဆန္ မ်ားကို ဖမ္းမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းမိခဲ့ေသာ က်ည္ဆန္အမ်ိဳးအစားမွာ ၅.၅၆ က်ည္မ်ားျဖစ္ၿပီး လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းမိခဲ့ေသာ က်ည္ဆန္မ်ား မွာ S&B 7.65 Br 13 MM(.32 Auto)က်ည္ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လွည္းကူးၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ) ၁၀၂၇/ ၂၀၁၈၊ လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉(ဃ)/၁၉(စ)အမႈ ဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ က်ည္ဆန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႈိင္သာယာၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း(ပ)၃၆၉၁/၂၀၁၈၊ လက္နက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉(စ)ျဖင့္ အမႈဖြင့္စစ္ေဆး လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply