ႏွလုံေရာဂါေဝဒနာရွင္ ကေလးမ်ားအား ဂ်ပန္အဖြဲ႕အစည္းအကူညီျဖင့္ အခမဲ့ခြဲစိတ္ကုေပးသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ေန

0
255

ေအာက္တိုဘာ ၂
ေမစု

ရန္ကင္းကေလးေဆးရုံႀကီးတြင္ ေမြးစမွအသက္၁၄ႏွစ္ အရြယ္ႏွလုံးေရာဂါေဝဒနာရွင္ ကေလးငယ္ေပါင္း ၄၀၀ေက်ာ္ အတြက္ ဂ်ပန္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ၏အကူအညီျဖင့္ အခမဲ့ခြဲစိတ္ကုသေပးသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျပဳလုပ္ေပးေနေႀကာင္းသိရသည္။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ SANKEI SHIMBUN လူမႈအဖြဲ႕အစည္းသည္ ၅ႏွစ္ႀကာ ႏွလုံးေရာဂါအခမဲ့ခြဲစိတ္ကုသေပးသည့္ စီမံကိန္းကို MoU လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးေဆာင္ရြက္ေနေႀကာင္းသိရသည္။

“က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႕Mouထိုးထား တာက ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ၅လပိုင္းျပီးမွာပါ။အဲ့ေနာက္ပိုင္းဆက္လုပ္မလုပ္ကညိွႏႈိင္းဆဲပဲရွိပါေသးတယ္။ေလာေလာဆယ္ေမြးဖြားကာစကေန၁၄ႏွစ္အထိ ကေလးေတြေသြးေႀကာကေန ႏွလုံးထဲအထိ ရင္ခြဲကုသနည္းေတြနဲ႕၂၆၀ေက်ာ္ ကုသေပးခဲ့ပါျပီ။ ဂ်ပန္နိုင္ငံကို ကေလးႏွလုံးေရာဂါဌာနကဆရာဝန္ေတြေခၚျပီး ေလ့က်င့္သင္ႀကားေပးတာေတြလည္းလုပ္ေနပါတယ္။ ဒီမွာလာကုတဲ့ကေလး၂၆၀ေက်ာ္အျပင္ ကုသဖို႔ခဲရငး္လို႔ ဂ်ပန္ကိုေခၚသြားျပီးဂ်ပန္မွာကုသတဲ့ကေလးေပါက္စလသားေလးေတြလည္းရွိပါတယ္။ဒီပိုက္ဆံေတြကိုဆန္းေကးသတင္းစာကေနျပီးေတာ့ သတင္းစာဖတ္ပရိတ္သက္ေတြဆီကအလွဴ ခံျပီးရတဲ့ေငြ ဂ်ပန္ျပည္သူေတြစုေပါင္းေပးထားတဲ့ေငြေတြကိုသူတို႔က ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ထူေထာင္ျပီးဒီေငြေတြကိုကူညီေထာက္ပံ့ကုသေပးေနပါတယ္။ ” ဟု SANKEI SHIMBUN social waelfare association မွ ဥကၠဌျဖစ္သူ Mr. SHIGEYOSHI TSUJI ကေျပာသည္။

ႏွလုံးအခမဲ့ခြဲစိတ္ကုသသည့္ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၂လပိုင္းမွစတင္ကာ တစ္ႏွစ္လ်ွင္၂ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေပးေနကာ ၇ႀကိမ္တိုင္တိုင္လာေရာက္၍ခြဲစိတ္ကုသေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီးျဖစ္ရာ ထပ္မံ၍ ၃ႀကိမ္လာေရာက္ရန္က်န္ရွိေနျပီး ကေလးေပါင္း၁၅၀နီးပါးကို ထပ္မံခြဲစိတ္ကုသေပးမည္ဟုသိရသည္။

ရန္ကင္းကေလးေဆးရုံႀကီး ႏွလုံးေရာဂါဌာနတြင္ ေဝဒနာရွင္ကေလးငယ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ ရွိေနကာ ဂ်ပန္အဖြဲ႕အစည္း၏ အခမဲ့ကုသမႈေပးသည့္ အစီစဥ္အတြက္ လူနာေရြးခ်ယ္ ေပးရာတြင္ ေရာဂါဆိုးရြား၍မျဖစ္မေနခြဲစိတ္ရေတာ့မည့္ကေလးမ်ား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ကေလးမ်ား ႏွင့္ေဝးလံေသာအရပ္ေဒသမွေဆးရုံ သို႔ေဆးကုသမႈလာေရာက္ခံယူေနရေသာကေလးငယ္မ်ားအားဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ေႀကာင္းသိရသည္။

SANKEI SHIMBUN social waelfare association မွ ကေလးမ်ားကုသေပးမႈအတြက္ ခရီးစရိတ္ႏွင့္စားေသာက္မႈစရိတ္မွလြဲ၍ ခြဲစိတ္ကုသမႈ လိုအပ္ေသာေဆးဝါးမ်ား စက္ပစၥည္းမ်ားအားေထာက္ပံ့ လွဴဒါန္းျပီးတစ္ဦးလ်ွင္ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း၅၀ေက်ာ္ခန္႔ ကုန္က်ေငြရွိေႀကာင္းသိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂
ေမစု

ရန္ကင္းကေလးေဆးရုံႀကီးတြင္ ေမြးစမွအသက္၁၄ႏွစ္ အရြယ္ႏွလုံးေရာဂါေဝဒနာရွင္ ကေလးငယ္ေပါင္း ၄၀၀ေက်ာ္ အတြက္ ဂ်ပန္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ၏အကူအညီျဖင့္ အခမဲ့ခြဲစိတ္ကုသေပးသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျပဳလုပ္ေပးေနေႀကာင္းသိရသည္။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ SANKEI SHIMBUN လူမႈအဖြဲ႕အစည္းသည္ ၅ႏွစ္ႀကာ ႏွလုံးေရာဂါအခမဲ့ခြဲစိတ္ကုသေပးသည့္ စီမံကိန္းကို MoU လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးေဆာင္ရြက္ေနေႀကာင္းသိရသည္။

“က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႕Mouထိုးထား တာက ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ၅လပိုင္းျပီးမွာပါ။အဲ့ေနာက္ပိုင္းဆက္လုပ္မလုပ္ကညိွႏႈိင္းဆဲပဲရွိပါေသးတယ္။ေလာေလာဆယ္ေမြးဖြားကာစကေန၁၄ႏွစ္အထိ ကေလးေတြေသြးေႀကာကေန ႏွလုံးထဲအထိ ရင္ခြဲကုသနည္းေတြနဲ႕၂၆၀ေက်ာ္ ကုသေပးခဲ့ပါျပီ။ ဂ်ပန္နိုင္ငံကို ကေလးႏွလုံးေရာဂါဌာနကဆရာဝန္ေတြေခၚျပီး ေလ့က်င့္သင္ႀကားေပးတာေတြလည္းလုပ္ေနပါတယ္။ ဒီမွာလာကုတဲ့ကေလး၂၆၀ေက်ာ္အျပင္ ကုသဖို႔ခဲရငး္လို႔ ဂ်ပန္ကိုေခၚသြားျပီးဂ်ပန္မွာကုသတဲ့ကေလးေပါက္စလသားေလးေတြလည္းရွိပါတယ္။ဒီပိုက္ဆံေတြကိုဆန္းေကးသတင္းစာကေနျပီးေတာ့ သတင္းစာဖတ္ပရိတ္သက္ေတြဆီကအလွဴ ခံျပီးရတဲ့ေငြ ဂ်ပန္ျပည္သူေတြစုေပါင္းေပးထားတဲ့ေငြေတြကိုသူတို႔က ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ထူေထာင္ျပီးဒီေငြေတြကိုကူညီေထာက္ပံ့ကုသေပးေနပါတယ္။ ” ဟု SANKEI SHIMBUN social waelfare association မွ ဥကၠဌျဖစ္သူ Mr. SHIGEYOSHI TSUJI ကေျပာသည္။

ႏွလုံးအခမဲ့ခြဲစိတ္ကုသသည့္ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၂လပိုင္းမွစတင္ကာ တစ္ႏွစ္လ်ွင္၂ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေပးေနကာ ၇ႀကိမ္တိုင္တိုင္လာေရာက္၍ခြဲစိတ္ကုသေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီးျဖစ္ရာ ထပ္မံ၍ ၃ႀကိမ္လာေရာက္ရန္က်န္ရွိေနျပီး ကေလးေပါင္း၁၅၀နီးပါးကို ထပ္မံခြဲစိတ္ကုသေပးမည္ဟုသိရသည္။

ရန္ကင္းကေလးေဆးရုံႀကီး ႏွလုံးေရာဂါဌာနတြင္ ေဝဒနာရွင္ကေလးငယ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ ရွိေနကာ ဂ်ပန္အဖြဲ႕အစည္း၏ အခမဲ့ကုသမႈေပးသည့္ အစီစဥ္အတြက္ လူနာေရြးခ်ယ္ ေပးရာတြင္ ေရာဂါဆိုးရြား၍မျဖစ္မေနခြဲစိတ္ရေတာ့မည့္ကေလးမ်ား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ကေလးမ်ား ႏွင့္ေဝးလံေသာအရပ္ေဒသမွေဆးရုံ သို႔ေဆးကုသမႈလာေရာက္ခံယူေနရေသာကေလးငယ္မ်ားအားဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ေႀကာင္းသိရသည္။

SANKEI SHIMBUN social waelfare association မွ ကေလးမ်ားကုသေပးမႈအတြက္ ခရီးစရိတ္ႏွင့္စားေသာက္မႈစရိတ္မွလြဲ၍ ခြဲစိတ္ကုသမႈ လိုအပ္ေသာေဆးဝါးမ်ား စက္ပစၥည္းမ်ားအားေထာက္ပံ့ လွဴဒါန္းျပီးတစ္ဦးလ်ွင္ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း၅၀ေက်ာ္ခန္႔ ကုန္က်ေငြရွိေႀကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply