တုိက္ခန္းငွားရမ္းခ မေပးသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕အား စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ အေရးယူသြားမည္

0
219

ေအာက္တိုဘာ ၅
လင္းသုည

အစုိးရအဖြဲ႔ထံမွတုိက္ခန္းငွားရမ္း၍ လစဥ္ပုံမွန္မေပးသြင္းသည္႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီတခ်ဳိ႕အား အိမ္ငွားစာ ခ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ ျပန္လည္သိမ္းယူၿပီး အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးညႊန္ ၾကားေရးမွဴးရုံးက အေၾကာင္းၾကားစာထပ္မံေပးပုိ႔ထားသည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းစာရင္း စစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံ စာကုိ ကုိးကားၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကေျပာသည္။

သဃၤန္းကြ်န္းမဲဆႏၵနယ္၊တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းလတ္က “ အခ်ဳိ႕ပါတီ ေတြဟာ ငွားရမ္းခေတြကုိ ပုံမွန္မေပးတဲ႔အျပင္ ငွားရမ္းခေပးသြင္းရမယ့္ရက္ေတြ ေက်ာ္လြန္ရင္ ေပးရ မယ္႔ ဒဏ္ေၾကးေတြကုိလည္း ေပးသြင္းထားတာ မရွိဘူးဆုိတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြအေနနဲ႔ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ေတြအတုိင္း တိတိက်က် ေဆာင္ ရြက္ဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အႀကံျပဳထားတယ္” ဟုေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးက ” တုိက္ခန္းငွားရမ္းထားတဲ႔ ပါတီေတြကုိ ပုံမွန္ေပးသြင္းဖုိ႔နဲ႔ ရက္လြန္ရင္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၊၁ လလြန္မွေပးရင္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂ လလြန္မွေပးရင္၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း သတ္ မွတ္ထားၿပီး ၃ လအထိေပးေဆာင္ဖုိ႔ ပ်က္ကြက္တဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကုိေတာ႔ အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈနဲ႔ ျပန္လည္သိမ္းယူၿပီး အေရးယူခံရမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ” စစ္ရင္းစစ္စာခ်ဳပ္မွာ ေဖာ္ျပထား ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရတယ္လို႔ တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တဆင့္ေျပာသည္။

တစ္လ က်ပ္ေငြ ၂၂.၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ တုိက္ခန္းငွားရမ္း၍ အစုိးရအဖြဲ႔ထံ ပုံမွန္မေပးသြင္းေသာ ပါတီမ်ားကုိ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာတြင္ ” ၿမိဳတုိင္းရင္းသားပါတီ ၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၊ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရး မဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္ပါတီ၊ ျမန္မာ႔လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ ဗမာျပည္သူ႔ပါတီ၊ခမီအမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးပါတီ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ညီညႊတ္ေသာဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ တုိ႔ျဖစ္ၾက သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိပါတီမ်ားသည္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ေရႊလင္ပန္းတန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ၊အပုိင္း ၁ တြင္ တုိက္ခန္းေပါင္း ၇၆၈ ခန္းရွိသည္႔အနက္မွ တုိက္အမွတ္ ၉ ၌ရွိေသာ တုိက္ခန္း (၁၁) ခန္းကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ခုအားၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန(ရုံးခ်ဳပ္) ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔ ရက္စြဲႏွင့္ ငွားရမ္းသုံး စြဲခြင့္ျပဳခဲ႔ထားသည္ဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္္စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႔ရေၾကာင္း တုိင္းလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတဆင့္သိရသည္။

၂၀၁၅ – ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စတင္ငွားရမ္းစဥ္က စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမႈမရွိဘဲ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္ ၾကမွ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးႏွင့္ ငွားရမ္းသူတုိ႔ သည္ တစ္လလ်င္ က်ပ္ ၂၂.၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ တုိက္ခန္းအငွားစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္ သည္ဟုဆုိ သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၅
လင္းသုည

အစုိးရအဖြဲ႔ထံမွတုိက္ခန္းငွားရမ္း၍ လစဥ္ပုံမွန္မေပးသြင္းသည္႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီတခ်ဳိ႕အား အိမ္ငွားစာ ခ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ ျပန္လည္သိမ္းယူၿပီး အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးညႊန္ ၾကားေရးမွဴးရုံးက အေၾကာင္းၾကားစာထပ္မံေပးပုိ႔ထားသည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းစာရင္း စစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံ စာကုိ ကုိးကားၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကေျပာသည္။

သဃၤန္းကြ်န္းမဲဆႏၵနယ္၊တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းလတ္က “ အခ်ဳိ႕ပါတီ ေတြဟာ ငွားရမ္းခေတြကုိ ပုံမွန္မေပးတဲ႔အျပင္ ငွားရမ္းခေပးသြင္းရမယ့္ရက္ေတြ ေက်ာ္လြန္ရင္ ေပးရ မယ္႔ ဒဏ္ေၾကးေတြကုိလည္း ေပးသြင္းထားတာ မရွိဘူးဆုိတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြအေနနဲ႔ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ေတြအတုိင္း တိတိက်က် ေဆာင္ ရြက္ဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အႀကံျပဳထားတယ္” ဟုေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးက ” တုိက္ခန္းငွားရမ္းထားတဲ႔ ပါတီေတြကုိ ပုံမွန္ေပးသြင္းဖုိ႔နဲ႔ ရက္လြန္ရင္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၊၁ လလြန္မွေပးရင္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂ လလြန္မွေပးရင္၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း သတ္ မွတ္ထားၿပီး ၃ လအထိေပးေဆာင္ဖုိ႔ ပ်က္ကြက္တဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကုိေတာ႔ အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈနဲ႔ ျပန္လည္သိမ္းယူၿပီး အေရးယူခံရမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ” စစ္ရင္းစစ္စာခ်ဳပ္မွာ ေဖာ္ျပထား ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရတယ္လို႔ တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တဆင့္ေျပာသည္။

တစ္လ က်ပ္ေငြ ၂၂.၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ တုိက္ခန္းငွားရမ္း၍ အစုိးရအဖြဲ႔ထံ ပုံမွန္မေပးသြင္းေသာ ပါတီမ်ားကုိ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာတြင္ ” ၿမိဳတုိင္းရင္းသားပါတီ ၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၊ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရး မဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္ပါတီ၊ ျမန္မာ႔လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ ဗမာျပည္သူ႔ပါတီ၊ခမီအမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးပါတီ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ညီညႊတ္ေသာဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ တုိ႔ျဖစ္ၾက သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိပါတီမ်ားသည္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ေရႊလင္ပန္းတန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ၊အပုိင္း ၁ တြင္ တုိက္ခန္းေပါင္း ၇၆၈ ခန္းရွိသည္႔အနက္မွ တုိက္အမွတ္ ၉ ၌ရွိေသာ တုိက္ခန္း (၁၁) ခန္းကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ခုအားၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန(ရုံးခ်ဳပ္) ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔ ရက္စြဲႏွင့္ ငွားရမ္းသုံး စြဲခြင့္ျပဳခဲ႔ထားသည္ဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္္စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႔ရေၾကာင္း တုိင္းလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတဆင့္သိရသည္။

၂၀၁၅ – ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စတင္ငွားရမ္းစဥ္က စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမႈမရွိဘဲ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္ ၾကမွ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးႏွင့္ ငွားရမ္းသူတုိ႔ သည္ တစ္လလ်င္ က်ပ္ ၂၂.၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ တုိက္ခန္းအငွားစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္ သည္ဟုဆုိ သည္။

Leave a Reply